Turkiye Buyuk Millet Meclisi

BÜLENT TEZCAN


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 101 02/05/2012 AYDIN’DA PORTAKAL ÜRETİCİLERİNİN ZOR DURUMDA OLDUĞUNA İLİŞKİN Basılmış Tutanak CHP
2 102 03/05/2012 AYDIN İLİNİN KUYUCAK İLÇESİNDE PORTAKAL ÜRETİCİLERİNİN ZOR DURUMDA OLDUĞUNA İLİŞKİN Basılmış Tutanak CHP
2 107 16/05/2012 AYDIN’DAKİ ÇİFTÇİLERİN ZOR DURUMDA OLDUKLARINA VE HÜKÛMETTEN YARDIM BEKLEDİKLERİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak CHP
2 116 06/06/2012 GEÇEN YIL AYDIN İLİNİN SÖKE İLÇESİNDE YAŞANAN SEL FELAKETİ NEDENİYLE BORÇLARI FAİZLE ERTELENMİŞ OLAN 500 ÇİFTÇİNİN PRİM ÖDEMELERİNDE KESİNTİ YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak CHP
2 120 14/06/2012 AYDIN İLİNİN DİDİM İLÇESİNİN TÜRKİYE'NİN EN TEMİZ KENTİ YARIŞMASINDA 1'İNCİ OLMASINA VE YAZ NÜFUSU YOĞUN OLAN YERLERE KIŞ NÜFUSUNA GÖRE DEĞİL DE YAZ NÜFUSUNA GÖRE KAYNAK AKTARILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak CHP
3 115 04/06/2013 3/6/2013 TARİHLİ "GELEN KÂĞITLAR" LİSTESİNİN 1'İNCİ SIRASINDA YER ALAN (1/782) ESAS NUMARALI KANUN TASARISININ ADALET KOMİSYONU İLE ANAYASA KOMİSYONUNA DA HAVALE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak CHP
4 10 30/10/2013 HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ ADİL ZOZANİ'NİN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN 138-140 Basılmış Tutanak CHP
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 15 18/11/2014 Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 76'ncı sırasında bulunan 464 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın gündemin 6'ncı sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 18 Kasım 2014 Salı günkü birleşiminde 464 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin 81-90 Ham Tutanak CHP
DENETİM
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 84 05/05/2014 İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MUAMMER GÜLER HAKKINDA BİR MECLİS SORUŞTURMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGENİN (9/6) ÖN GÖRÜŞMESİ 473-479 Ham Tutanak CHP
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 44 20/01/2015 Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, (2/248) esas numaralı 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/229) 36-40 Ham Tutanak CHP
GENSORU ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 24 25/11/2011 CHP'Lİ BELEDİYELERİN ALMAN VAKIFLARINDAN KREDİ ALARAK TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETTİKLERİ İDDİASINDA BULUNDUĞU HÂLDE, BUNU İSPATLAMADIĞI VE BÖYLELİKLE ÜSTLENDİĞİ GÖREVİ YERİNE GETİRMEDİĞİ İDDİASIYLA, BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN HAKKINDA ANAYASA'NIN 99'UNCU VE İÇ TÜZÜK'ÜN 106'NCI MADDELERİ UYARINCA BİR GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN 11/4 ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ 2-3 166-169 Basılmış Tutanak CHP
KANUNLAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 11 15/07/2011 2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA (S.S.1) 36 351 Basılmış Tutanak CHP
2 25 29/11/2011 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:82) 110-111 390-391 Basılmış Tutanak CHP
2 45 22/12/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak CHP
2 45 22/12/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak CHP
2 100 26/04/2012 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak CHP
2 102 03/05/2012 TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARI VE TEKLİFİ Basılmış Tutanak CHP
2 129 01/07/2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ Basılmış Tutanak CHP
2 129 01/07/2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ Basılmış Tutanak CHP
2 129 01/07/2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ Basılmış Tutanak CHP
2 129 01/07/2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ Basılmış Tutanak CHP
MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 13 30/10/2012 AYDIN MİLLETVEKİLİ BÜLENT TEZCAN VE 111 MİLLETVEKİLİNİN; BAZI MİLLETVEKİLLERİNİN YARGILANMALARI VE DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASI KONUSUNDA YARGIYA TALİMAT VERDİĞİ, YARGIYA MÜDAHALE EDEREK YÜRÜTME ERKİNİ ÖLÇÜSÜZ VE HUKUK TANIMAZ BİÇİMDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN HAKKINDA MECLİS SORUŞTURMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGENİN ÖN GÖRÜŞMELERİ Basılmış Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 123 21/06/2012 GAZETECİ YAZAR İLHAN SELÇUK'UN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 24 25/11/2011 BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak CHP
2 32 09/12/2011 GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak CHP
2 32 09/12/2011 KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak CHP
2 125 27/06/2012 KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak CHP
3 115 04/06/2013 İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA SIRASINDA AK PARTİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak CHP
3 118 11/06/2013 AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI Basılmış Tutanak CHP
4 47 15/01/2014 KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN AK PARTİ GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE 202-203 Basılmış Tutanak CHP
4 50 22/01/2014 YOZGAT MİLLETVEKİLİ YUSUF BAŞER'İN 523 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN BİRİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 237-238 Basılmış Tutanak CHP
4 84 05/05/2014 MARDİN MİLLETVEKİLİ MUAMMER GÜLER'İN (9/6) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 516-517 Ham Tutanak CHP
5 11 06/11/2014 Elâzığ Milletvekili Şuay Alpay'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle 96-98 Ham Tutanak CHP
5 22 03/12/2014 Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle 100-102 Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 47 04/01/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak CHP
2 67 16/02/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak CHP
2 83 27/03/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak CHP
2 96 18/04/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak CHP
3 118 11/06/2013 CHP GRUBUNUN, AYDIN MİLLETVEKİLİ BÜLENT TEZCAN VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN GÜVENLİK GÜÇLERİNCE UYGULANAN ORANTISIZ GÜCÜN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 12/6/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 11 HAZİRAN 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak CHP
4 18 19/11/2013 CHP GRUBUNUN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİNİN "GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER" KISMINDA YER ALAN İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ SORUNLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN (10/628) ÖN GÖRÜŞMELERİNİN GENEL KURULUN 19 KASIM 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 88-95 Basılmış Tutanak CHP
4 21 26/11/2013 MHP GRUBUNUN, HATAY MİLLETVEKİLİ ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN VE ARKADAŞLARININ SURİYE'DE YAŞANAN SAVAŞ ORTAMINDAN KAYNAKLANAN TERÖR GRUPLARININ SURİYE TÜRKMENLERİNE UYGULADIKLARI SALDIRININ ARTMASI NEDENİYLE HÜKÛMETÇE GEREKEN TEDBİRLERİN ALINMASI AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 26 KASIM 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNARAK GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 90-98 Basılmış Tutanak CHP
4 47 15/01/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, BASTIRILARAK DAĞITILAN 522 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN KIRK SEKİZ SAAT GEÇMEDEN GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMININ 3'ÜNCÜ SIRASINA ALINMASINA, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 186-195 Basılmış Tutanak CHP
5 11 06/11/2014 CHP Grubunun, 5/11/2014 tarihinde Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 32 milletvekili tarafından, medya yoluyla gerçekleştirilen ulusal değerlerimize yönelik saldırıları önlemek için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1555 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, Genel Kurulun 6 Kasım 2014 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 74-84 Ham Tutanak CHP
5 22 03/12/2014 HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/104) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 3 Aralık 2014 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 84-92 Ham Tutanak CHP
TASARILAR (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 20 17/11/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ İMZALANMASI HAKKINDA ( S.S.,41) Basılmış Tutanak CHP
2 32 09/12/2011 2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak CHP
2 32 09/12/2011 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VE ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERME TEZKERESİ Basılmış Tutanak CHP
2 38 15/12/2011 2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak CHP
2 76 08/03/2012 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak CHP
2 107 16/05/2012 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI Basılmış Tutanak CHP
2 107 16/05/2012 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI Basılmış Tutanak CHP
2 116 06/06/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak CHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak CHP
2 121 19/06/2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI VE TEKLİFİ Basılmış Tutanak CHP
2 122 20/06/2012 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak CHP
2 122 20/06/2012 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak CHP
2 123 21/06/2012 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak CHP
2 123 21/06/2012 DEVLET SIRRI KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak CHP
2 128 30/06/2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak CHP
2 128 30/06/2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak CHP
2 128 30/06/2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak CHP
3 50 09/01/2013 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak CHP
3 50 09/01/2013 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak CHP
3 56 23/01/2013 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak CHP
3 90 10/04/2013 İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak CHP
4 56 04/02/2014 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 181-185 Basılmış Tutanak CHP
4 56 04/02/2014 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 200-204 Basılmış Tutanak CHP
TEKLİFLER (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 22 23/11/2011 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80) 66-68 1045-1047 Basılmış Tutanak CHP
2 49 10/01/2012 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak CHP
2 67 16/02/2012 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak CHP
2 83 27/03/2012 ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT'ÜN, (2/26) ESAS NUMARALI KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ Basılmış Tutanak CHP
2 125 27/06/2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak CHP
3 5 09/10/2012 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak CHP
4 50 22/01/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 200-208 Basılmış Tutanak CHP
4 67 25/02/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ 210-218 Ham Tutanak CHP
5 53 10/02/2015 Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, (2/362) esas numaralı 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/234) 86-89 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 141-145 Basılmış Tutanak CHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki