Turkiye Buyuk Millet Meclisi

HAYDAR AKAR


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 31/10/2018 Türkiye'nin vergi rekortmeni ve sanayinin lokomotifi olan Kocaeli'nin AKP döneminde sahipsiz bir kent olduğuna, 2016'da temeli atılan Kandıra-İzmit duble yolunun bitirilip bitirilmeyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 60- 70- Ham Tutanak CHP
2 18 15/11/2018 Şehir hastaneleriyle ilgili sözleşmenin grup başkanlarına verilmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması 93- 882- Ham Tutanak CHP
2 23 28/11/2018 Mustafa Şentop'un 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesiyle ilgili önergenin oylaması sırasındaki tutumunun etik olmadığına ilişkin açıklaması 252- 512-514 Ham Tutanak CHP
2 33 15/12/2018 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 161- 136-137 Ham Tutanak CHP
2 33 15/12/2018 TCDD'nin Türkiye'nin en borçlu kurumu hâline getirildiğine, İstanbul-Ankara hızlı tren hattının tamamlanıp tamamlanmadığını öğrenmek istediğine, TCDD eski Genel Müdürünün yanlış bilgilendirdiğine ve özür dilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması 429- 243-244 Ham Tutanak CHP
2 38 20/12/2018 Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 190- 293-294 Ham Tutanak CHP
2 38 20/12/2018 Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 200- 297-298 Ham Tutanak CHP
2 38 20/12/2018 Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın "Suçluluk psikolojisinin bir dışa yansımasını gördük." ifadesine ilişkin açıklaması 297- 330- Ham Tutanak CHP
2 45 15/01/2019 Türkiye'nin en önemli konularından biri görüşülürken AKP milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bulunmadıklarına ve 37 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 34'üncü maddesiyle ilgili önergenin oylanması sırasında Oturum Başkanı Mithat Sancar'ın tutumuna ilişkin açıklaması 234- 659-660 Ham Tutanak CHP
2 84 28/05/2019 Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le ilgili iddialarına ilişkin açıklaması 110- 1068- Ham Tutanak CHP
2 85 29/05/2019 Başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının 26 Ekim 2018 tarihinde Emniyet Teşkilat Kanunu'na eklenerek yürürlüğe giren madde gereğince komiser yardımcılığına geçişte kaynaklanan mağduriyetin düzeltilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 23- 21- Ham Tutanak CHP
2 85 29/05/2019 Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 59- 33- Ham Tutanak CHP
2 88 12/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi'nin 42'nci maddesinin tekrar ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 182- 557- Ham Tutanak CHP
2 88 12/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi içerisinde çelişkiler olduğuna ve düzeltilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 270- 586- Ham Tutanak CHP
2 89 13/06/2019 Bayram yoğunluğu nedeniyle Bursa ili Mudanya ilçesi sahillerinde yaşanan olumsuzluklar üzerine belediyenin tedbirler aldığına ve Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın konuya ilişkin açıklamalarına, Kuzey Marmara Otoyolu nedeniyle Kocaeli ili Kandıra ilçesinde yaşanan çevre katliamının durdurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kocaeli Valiliğine seslendiğine ilişkin açıklaması 60- 623-624 Ham Tutanak CHP
2 104 17/07/2019 Dış politikada sorunlu günler yaşandığına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin Avrupa Birliğinin aldığı yaptırım kararlarını kabul etmediklerine ve emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilmeden, yaratılan af beklentisi konuşulmadan Meclisin 1 Ekime kadar tatile girmesini doğru bulmadıklarına ilişkin açıklaması 45- 448-449 Ham Tutanak CHP
3 9 23/10/2019 Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın 104 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 181- 679- Ham Tutanak CHP
3 34 15/12/2019 Bor madeninden üretilen ve desteklenerek dünya markası hâline getirilebilecek olan temizlik ürününün reklamının yasaklandığına ilişkin açıklaması 424- Ham Tutanak CHP
3 57 18/02/2020 Yüksek hızlı tren nedeniyle Büyükderbent ve çevredeki diğer istasyonlarda yaşanılan mağduriyetin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 35- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 33 15/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 151- 133-135 Ham Tutanak CHP
2 38 20/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 172- 287- Ham Tutanak CHP
3 35 16/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 51- - Ham Tutanak CHP
3 37 18/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 321- - Ham Tutanak CHP
3 37 18/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 267- - Ham Tutanak CHP
3 37 18/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 446- - Ham Tutanak CHP
3 37 18/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 522- - Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 60 25/02/2020 Yüksek hızlı tren ile Sakarya-İstanbul bölgesel trenlerine ilişkin gündem dışı konuşması 7- Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 12 31/10/2019 Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 268- 260-261 Ham Tutanak CHP
3 37 18/12/2019 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yerinden sarf ettiği ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve şahsına sataşması nedeniyle konuşması 497- - Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 5 13/07/2018 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 60- 96-97 Ham Tutanak CHP
2 2 02/10/2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 57- 495-496 Ham Tutanak CHP
2 24 29/11/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 84- 637-639 Ham Tutanak CHP
2 24 29/11/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 95- 641-642 Ham Tutanak CHP
2 79 16/05/2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 132- 445-446 Ham Tutanak CHP
2 88 12/06/2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 100- 530-531 Ham Tutanak CHP
2 90 18/06/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 57- 698-699 Ham Tutanak CHP
2 90 18/06/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 701- Ham Tutanak CHP
3 14 06/11/2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 173- 601-602 Ham Tutanak CHP
3 48 28/01/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 114- - Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 27 06/12/2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 337- 1158-1161 Ham Tutanak CHP
2 45 15/01/2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 331- 692-693 Ham Tutanak CHP
2 46 16/01/2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 466- 877-878 Ham Tutanak CHP
2 79 16/05/2019 Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 178- 459-460 Ham Tutanak CHP
2 82 23/05/2019 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 205- 838-839 Ham Tutanak CHP
2 84 28/05/2019 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 287- 1127- Ham Tutanak CHP
2 84 28/05/2019 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 292- 1129- Ham Tutanak CHP
2 86 30/05/2019 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 169- 176-178 Ham Tutanak CHP
2 88 12/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 165- 551- Ham Tutanak CHP
2 88 12/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 167- 552- Ham Tutanak CHP
2 88 12/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 255- 581- Ham Tutanak CHP
2 88 12/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 257- 582- Ham Tutanak CHP
2 90 18/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 182- 744-745 Ham Tutanak CHP
2 92 20/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 128- 983-986 Ham Tutanak CHP
3 9 23/10/2019 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 164- 674-676 Ham Tutanak CHP
3 19 19/11/2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 173- - Ham Tutanak CHP
3 65 05/03/2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 138- - Ham Tutanak CHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki