Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MEHMET NACİ BOSTANCI


SON KONUŞMALAR
YYBirleşimTarihKonu Açıklaması
2 102 15/07/2019 SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
2 105 18/07/2019 AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 18 15/11/2018 Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 12 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 35'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve en temel meselenin teröre karşı çıkmak olduğuna ilişkin açıklaması 238- 930-931 Ham Tutanak AK Parti
2 28 10/12/2018 İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 163- 64-65 Ham Tutanak AK Parti
2 29 11/12/2018 Siyasetin mantıklı, makul, analitik bir şekilde müzakere edilmesinden yana olduklarına ilişkin açıklaması 233- 118-119 Ham Tutanak AK Parti
2 29 11/12/2018 Halkların Demokratik Partisi üyelerinin, siyasete gönül verenlerin, seçmenlerin Adalet ve Kalkınma Partisine biat etmesi şeklinde bir yaklaşımlarının olmadığına ve Türkiye'deki savcıların cumhuriyetin savcıları olduğuna ilişkin açıklaması 135- 83- Ham Tutanak AK Parti
2 29 11/12/2018 Muş Milletvekili Mensur Işık'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın birinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 147- 88- Ham Tutanak AK Parti
2 29 11/12/2018 İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın birinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 164- 94- Ham Tutanak AK Parti
2 30 12/12/2018 İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın ikinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 226- 401-402 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 480- 688-689 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 493- 693-694 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Meclisin memleket için faydalı fikirlerin ortaya çıkacağı bir zemin olduğuna ilişkin açıklaması 591- 732-733 Ham Tutanak AK Parti
2 32 14/12/2018 Kimsenin kimseyi ikna etmek zorunda olmadığına, değerlendirecek olanın millet olduğuna, müzakerelere ilişkin kimi kavramları kullanmama konusunda ortak bir hassasiyet gösterilecekse AK PARTİ Grubunun destekleyeceğine ilişkin açıklaması 456- 978-979 Ham Tutanak AK Parti
2 32 14/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 462- 980-981 Ham Tutanak AK Parti
2 32 14/12/2018 Eleştirilerin bir sınırının olması gerektiğine ve o sınırın da Meclisin genel adabı ile demokratik müzakere usulleri olduğuna ilişkin açıklaması 469- 983- Ham Tutanak AK Parti
2 32 14/12/2018 Devletin gençleri desteklediğine ama devletin imkânlarının da bir sınırı olduğuna ilişkin açıklaması 507- 995-996 Ham Tutanak AK Parti
2 34 16/12/2018 İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 153- 449-450 Ham Tutanak AK Parti
2 36 18/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada, meydan okuyucu güçlerle karşı karşıya olan bir ülke olduğuna ilişkin açıklaması 394- 1050- Ham Tutanak AK Parti
2 39 21/12/2018 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 453- 717- Ham Tutanak AK Parti
2 39 21/12/2018 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 459- 719- Ham Tutanak AK Parti
2 48 05/02/2019 Ankara Milletvekili Murat Emir'in (3/537) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 168- 134- Ham Tutanak AK Parti
2 48 05/02/2019 Ankara Milletvekili Murat Emir'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 171- 135-136 Ham Tutanak AK Parti
2 56 21/02/2019 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a geçmiş olsun dilekleriyle birlikte "Hoş geldiniz." dediklerine ilişkin açıklaması 5- 1015- Ham Tutanak AK Parti
2 72 30/04/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 86- 845-846 Ham Tutanak AK Parti
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 28 10/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı İlk Görüşmesi münasebetiyle - 49- Ham Tutanak AK Parti
2 39 21/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tümü münasebetiyle 257- 661-672 Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 48 05/02/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un açıklaması üzerine konuşması 172- 135- Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi 24- Ham Tutanak AK Parti
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 28 10/12/2018 Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde aleyhte yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 468- 160-161 Ham Tutanak AK Parti
2 39 21/12/2018 Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmalarında, AK PARTİ Genel Başkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 89- 611-612 Ham Tutanak AK Parti
2 39 21/12/2018 İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, 10 sıra sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 374- 696-697 Ham Tutanak AK Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 72 30/04/2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 80- 843-844 Ham Tutanak AK Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 92 20/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 137- - Ham Tutanak AK Parti
23 NİSAN GÖRÜŞMELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 69 23/04/2019 Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 14- 591-593 Ham Tutanak AK Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki