Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MEHMET MÜEZZİNOĞLU


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 33 27/01/2016 Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 535-537 Ham Tutanak AK Parti
1 50 02/03/2016 Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 1005-1006 Ham Tutanak AK Parti
1 50 02/03/2016 Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 985- Ham Tutanak AK Parti
2 39 13/12/2016 İstanbul Başakşehir Osmangazi İlköğretim Okulunda Öğretmen Aydın Erekmen'in açığa alındığına ve hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklaması - 662- Ham Tutanak AK Parti
2 73 22/02/2017 İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın 456 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 297-298 Ham Tutanak AK Parti
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 50 02/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle - 1020- Ham Tutanak AK Parti
1 50 02/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle - 973-978 Ham Tutanak AK Parti
2 39 13/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 742-748 Ham Tutanak AK Parti
2 39 13/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 778- Ham Tutanak AK Parti
Cevaplanan Sözlü Soru Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 23 05/01/2016 Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan (6/12); Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, (6/35), (6/36), (6/37), (6/43), (6/44), (6/45) ve (6/46) Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'un (6/38), (6/39), (6/40), (6/41) ve (6/42) Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/68) ve (6/96), Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un (6/81) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/107) no.lu sözlü soru önergelerine cevabı münasebetiyle - 105- Ham Tutanak AK Parti
1 23 05/01/2016 Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan (6/12); Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, (6/35), (6/36), (6/37), (6/43), (6/44), (6/45) ve (6/46) Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'un (6/38), (6/39), (6/40), (6/41) ve (6/42) Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/68) ve (6/96), Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un (6/81) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/107) no.lu sözlü soru önergelerine cevabı münasebetiyle - 96-104 Ham Tutanak AK Parti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 6 12/10/2016 İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'nin (6/14), (6/15) ve (6/19), Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın (6/16), (6/17) ve (6/18), Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/82), İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun (6/98), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/108), (6/153), (6/170), (6/171), (6/228), (6/229), (6/413), (6/442), (6/444), (6/445), (6/463) ve (6/490), İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın (6/141), Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın (6/163) ve (6/259), Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in (6/269) ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un (6/337) sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle - 700-710 Ham Tutanak AK Parti
2 6 12/10/2016 İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'nin (6/14), (6/15) ve (6/19), Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın (6/16), (6/17) ve (6/18), Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/82), İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun (6/98), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/108), (6/153), (6/170), (6/171), (6/228), (6/229), (6/413), (6/442), (6/444), (6/445), (6/463) ve (6/490), İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın (6/141), Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın (6/163) ve (6/259), Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in (6/269) ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un (6/337) sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle - 711- Ham Tutanak AK Parti
2 6 12/10/2016 İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'nin (6/14), (6/15) ve (6/19), Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın (6/16), (6/17) ve (6/18), Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/82), İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun (6/98), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/108), (6/153), (6/170), (6/171), (6/228), (6/229), (6/413), (6/442), (6/444), (6/445), (6/463) ve (6/490), İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın (6/141), Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın (6/163) ve (6/259), Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in (6/269) ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un (6/337) sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle - 711- Ham Tutanak AK Parti
2 98 30/05/2017 Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün, (6/21) ve (6/22), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, (6/176), (6/230), (6/231), (6/232), (6/510), (6/511), (6/512), (6/513), (6/514), (6/515), (6/516), (6/517), (6/607), (6/653), (6/654), (6/655), (6/681), (6/700), (6/701), (6/723), (6/746), (6/747), (6/756), (6/757), (6/758), (6/759) ve (6/774), Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, (6/548) ve (6/560), İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, (6/612), Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, (6/632) ve Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, (6/686) no.lu sözlü soru önergelerine cevabı münasebetiyle - 720-727 Ham Tutanak AK Parti
GENSORU ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 42 23/02/2016 Sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde kişilerin yaşam haklarının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almadığı ve sağlık hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verdiği iddiasıyla Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/1) ön görüşmeleri münasebetiyle - 1162-1166 Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 23 05/01/2016 Sözlü soruları cevaplandırmasıyla ilgili tutumuna ilişkin açıklaması - 107- Ham Tutanak AK Parti
2 39 13/12/2016 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklaması üzerine konuşması - 660- Ham Tutanak AK Parti
2 39 13/12/2016 Ankara Milletvekili Levent Gök'ün açıklaması üzerine konuşması - 663- Ham Tutanak AK Parti
2 98 30/05/2017 Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in açıklaması üzerine konuşması - 728- Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi 81-81 Basılmış Tutanak AK Parti
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 50 02/03/2016 Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 981- Ham Tutanak AK Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 73 22/02/2017 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 243-245 Ham Tutanak AK Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki