Turkiye Buyuk Millet Meclisi

RAMAZAN CAN

Adalet Komisyonu Başkanvekili


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 68 03/03/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu'yu, muhalefet partilerine muvazaalı olarak birbirlerine sataşmalarından dolayı söz verdiği için kınadığına ilişkin 379-379 Ham Tutanak AK Parti
AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 96 03/06/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; BASTIRILARAK DAĞITILAN 592 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN KIRK SEKİZ SAAT GEÇMEDEN GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMININ 4'ÜNCÜ SIRASINA, YİNE BU KISIMDA BULUNAN 591, 90, 554, 163, 10, 244 VE 335 SIRA SAYILI KANUN TASARILARININ İSE BU KISMIN 3, 5, 6, 7, 8, 9 VE 10'UNCU SIRALARINA ALINMASINA VE DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE; GÜNDEMİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMINDA BULUNAN VE GÖRÜŞMELERİNİN 29 MAYIS 2014 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMDE YAPILMASI KARARLAŞTIRILAN 381 VE 489 SIRA SAYILI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORLARININ GÖRÜŞMELERİNİN GENEL KURULUN 24 HAZİRAN 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA; 3 HAZİRAN 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 592 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 159-161 Ham Tutanak AK Parti
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 28 11/12/2013 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 111-116 Basılmış Tutanak AK Parti
Çeşitli Tezkereler
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 38 06/01/2015 Hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Hükûmete Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca iki yıl süreyle izin verilmesine ilişkin 146-148 Ham Tutanak AK Parti
DANIŞMA KURULU GÖRÜŞÜ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 2 02/10/2012 DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
KANUNLAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 16 03/11/2011 ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİNİN MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA (S.S.40) 37 793 Basılmış Tutanak AK Parti
2 16 03/11/2011 ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİNİN MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA (S.S.40) 55 819 Basılmış Tutanak AK Parti
2 23 24/11/2011 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80) Basılmış Tutanak AK Parti
2 58 31/01/2012 ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 100 26/04/2012 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 129 01/07/2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 77 13/03/2013 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU (S.S.:426) 69 Basılmış Tutanak AK Parti
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 89 09/04/2013 KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ RAMAZAN CAN VE 20 MİLLETVEKİLİNİN, TOPLUMSAL BARIŞI BOZAN OLAYLARI ARAŞTIRMAK VE ÇÖZÜM YOLLARI BULMAK AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL, GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ, KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞENUR BAHÇEKAPILI, ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN VE 187 MİLLETVEKİLİNİN, TERÖR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK SÜRECİN BÜTÜN BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ VE BDP GRUBU ADINA GRUP BAŞKANVEKİLİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN'İN, KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ, DEMOKRATİKLEŞMENİN GELİŞTİRİLMESİ, TOPLUMSAL BARIŞIN TESİSİ VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENİŞLETİLMESİ AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGELERİNİN ÖN GÖRÜŞMESİ Basılmış Tutanak AK Parti
MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 88 01/04/2015 İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 57 milletvekilinin, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefeti etkisiz kılmaya, muhalefet partisi üyelerinin parlamenter denetim haklarını engellemeye ve bunları karalamaya yönelik girişimlerde bulunduğu, muhalefeti karalayarak suç işleyen medya kuruluşları mensuplarını kayırdığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 114, 257, 283 ve 311'inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Anayasa'nın 100'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 107'nci maddeleri uyarınca İçişleri eski Bakanı Efkan Ala hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/13) 174-182 Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 49 10/01/2012 KIRIKKALE İLİNİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE BULUNAN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT MÜHİMMAT AYRIŞTIRMA TESİSİNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 4 VATANDAŞIMIZA ALLAH’TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİĞİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
OYLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 78 14/03/2013 OYUNU BELİRTMEK ÜZERE 50 Basılmış Tutanak AK Parti
ÖNERİLER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 58 19/02/2015 MHP Grubunun, Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından, vatandaşların kamu hizmetine girme hakkının objektif esaslara göre kullanılmasını temin amacıyla oluşturulan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dışında ve bu sınavın dolanılması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesinde subjektif tercih ve kayırmalar ile KPSS sınav sonuçlarına göre yerleştirmelerin kamuoyunda ve sınava giren vatandaşların nezdinde oluşturduğu kuşkuların giderilmesi, kamu görevlerinde işe alım ve yükselmede tercihlerin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 9/12/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 19 Şubat 2015 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 178-181 Ham Tutanak AK Parti
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 94 18/04/2013 KOCAELİ MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN'IN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ BİRİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA ADALET VE KALKINMA PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak AK Parti
3 97 25/04/2013 24/4/2013 TARİHLİ 96'NCI BİRLEŞİMDE CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMADAKİ BAZI İFADELERE İLİŞKİN KONUŞAN ANKARA MİLLETVEKİLİ ÖZCAN YENİÇERİ'NİN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak AK Parti
4 118 17/07/2014 ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT'ÜN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 74-74 Ham Tutanak AK Parti
4 123 22/07/2014 AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN YILMAZ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 161-162 Ham Tutanak AK Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 8 18/10/2011 TSK BÜNYESİNDE ADI İNTİHAR VE KAZA KURŞUNU OLAN ŞÜPHELİ ASKER ÖLÜMLERİNİN TÜM BOYUTLARI İLE ARAŞTIRILARAK, ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULMAK ÜZERE BEKLEYEN DİĞER ÖNERGELERİN ÖNÜNE ALINARAK, 18/10/2011 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMDE SUNUŞLARDA OKUNMASI VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMDE YAPILMASINA İLİŞKİN 29-30 482-483 Basılmış Tutanak AK Parti
2 15 02/11/2011 GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 22 23/11/2011 GÜNDEMDEKİ SIRALAMA İLE GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 25 29/11/2011 GÜNDEMDEKİ SIRALAMA İLE GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 83 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ’NİN İÇ TÜZÜK’ÜN 91’İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK VE BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE; (11/6) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 1 ARALIK 2011 PERŞEMBE GÜNKÜ GÜNDEMİNİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMINA ALINMASINA VE GÜNDEME ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİNİN AYNI GÜNKÜ BİRLEŞİMDE YAPILMASINA İLİŞKİN AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ 26 280 Basılmış Tutanak AK Parti
2 26 30/11/2011 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 32 09/12/2011 AK PARTİ, CHP VE MHP GRUPLARI MÜŞTEREK ÖNERİSİ NEDENİYLE Basılmış Tutanak AK Parti
2 32 09/12/2011 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 51 12/01/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 52 17/01/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 55 24/01/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 56 25/01/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 58 31/01/2012 MHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 58 31/01/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 58 31/01/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 60 02/02/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 66 15/02/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 100 26/04/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 112 29/05/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 124 26/06/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 13 30/10/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 14 31/10/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 16 06/11/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 57 24/01/2013 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 66 14/02/2013 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 67 19/02/2013 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 68 20/02/2013 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 79 19/03/2013 EMEKLİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 26/2/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUKLARI MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 19/3/2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASI VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 14 Basılmış Tutanak AK Parti
3 82 26/03/2013 GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 2, 9, 16 VE 30 NİSAN 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE BİR SAAT SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ MÜTEAKİP DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK KANUN TASARI VE TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 3 10, 17 VE 24 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; (11/26) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ’NİN GÜNDEME ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİN 29 MART 2013 CUMA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA; 437 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN İÇ TÜZÜK’ÜN 91’İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 83 27/03/2013 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN’UN UYGULAMALARINDAKİ AKSAKLIKLARIN ARAŞTIRILMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 26/3/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 27/03/2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASI VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 24-25 Basılmış Tutanak AK Parti
3 96 24/04/2013 CHP GRUBUNUN, ADANA MİLLETVEKİLİ TURGAY DEVELİ VE 20 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN TBMM ÇALIŞMALARININ MECLİS TV'DE ON İKİ SAAT İLE SINIRLANDIRILMASININ ARAŞTIRILARAK ÇALIŞMALARIN TÜMÜNÜN MECLİS TV'DE İZLENMESİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA 1/4/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 24 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 104 15/05/2013 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 116 05/06/2013 MHP GRUBUNUN, 7/5/2013 TARİH 12518 SAYI İLE ZİRAAT FAKÜLTESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNLARININ YAŞADIKLARI SORUNLARIN ARAŞTIRILARAK ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA VE 8/5/2013 TARİH 12631 SAYI İLE ÜLKEMİZDEKİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN SORUNLARININ VE ÇÖZÜM YOLLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN GENEL KURULUN 5 HAZİRAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 119 12/06/2013 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ (S. SAYISI: 476) Basılmış Tutanak AK Parti
3 121 18/06/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 473 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 127 01/07/2013 CHP GRUBUNUN, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ÇELEBİ VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN ALEVİ YURTTAŞLARIMIZA YÖNELİK GERÇEKLEŞEN MARAŞ, ÇORUM VE SİVAS KATLİAMLARINA İLİŞKİN DOSYALARIN YENİDEN AÇILMASI, ZAMAN AŞIMININ ORTADAN KALDIRILARAK MADDİ ZARAR GÖRENLERİN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA 22/5/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 1 TEMMUZ 2013 PAZARTESİ GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNARAK GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 130 04/07/2013 CHP GRUBUNUN, ÇORUM MİLLETVEKİLİ TUFAN KÖSE VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN ÇORUM OLAYLARININ SORUMLULARININ, AMAÇLARININ VE OLAYLARIN ARKASINDA BULUNAN UNSURLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA 11/4/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 4 TEMMUZ 2013 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNARAK GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 134 08/07/2013 CHP GRUBUNUN, İZMİR MİLLETVEKİLİ HÜLYA GÜVEN VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN GÖZ YAŞARTICI GAZLARIN NE TÜR ETKİLERİ OLDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI VE UZUN VADEDE ORTAYA ÇIKABİLECEK İSTENMEYEN ETKİLERİNİN ÖNLENMESİ AMACIYLA 12/6/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 8 TEMMUZ 2013 PAZARTESİ GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
4 2 02/10/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 8 VE 22 EKİM 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE BİR SAAT SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ MÜTEAKİP DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 9, 23 VE 30 EKİM 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE İLİŞKİN - Basılmış Tutanak AK Parti
4 9 24/10/2013 BDP GRUBUNUN, BDP GRUP BAŞKAN VEKİLİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN'İN 23/10/2011 TARİHİNDE MEYDANA GELEN VAN DEPREMİNİN ARDINDAN VANLI YURTTAŞLARIN YAŞADIĞI OLUMSUZLUKLARIN, VAN'A TÜRKİYE'NİN DİĞER YERLERİNDEN YAPILAN YARDIMLARIN AKIBETİNİN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 23/10/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 24 EKİM 2013 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 114-120 Basılmış Tutanak AK Parti
4 15 12/11/2013 BDP GRUBUNUN, AĞRI MİLLETVEKİLİ HALİL AKSOY VE ARKADAŞLARININ CEZAEVLERİNDE SÜRGÜN CEZASI GİBİ UYGULAMAYA KONULAN ZORUNLU NAKİLLERİN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 5/5/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 12 KASIM 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 74-79 Basılmış Tutanak AK Parti
4 15 12/11/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE, 480 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 168-169 Basılmış Tutanak AK Parti
4 21 26/11/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; BASTIRILARAK DAĞITILAN (11/29) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ'NİN 26 KASIM 2013 SALI GÜNKÜ GÜNDEMİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMINA ALINMASINA VE ANAYASA'NIN 99'UNCU MADDESİ GEREĞİNCE GÜNDEME ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA; GENEL KURULUN 26 KASIM-3 ARALIK 2013 SALI GÜNKÜ VE 4 ARALIK 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 3 ARALIK 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 160-161 Basılmış Tutanak AK Parti
4 26 09/12/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, BASTIRILARAK DAĞITILAN (11/30) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ'NİN GENEL KURULUN 9 ARALIK 2013 PAZARTESİ GÜNKÜ GÜNDEMİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMINA ALINMASINA VE GÜNDEME ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİN AYNI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA VE 480 VE 480'E 1'İNCİ EK SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN GÖRÜŞMELERİNİN TAMAMLANMASINA KADAR ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLMESİNE İLİŞKİN 138-138 Basılmış Tutanak AK Parti
4 43 07/01/2014 CHP GRUBUNUN, AYDIN MİLLETVEKİLİ METİN LÜTFİ BAYDAR VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN 17 ARALIK RÜŞVET VE YOLSUZLUK OPERASYONU SONRASINDA GELİŞEN OLAYLARIN ARAŞTIRILARAK SORUMLULARIN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA 6/1/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULMAK ÜZERE BEKLEYEN DİĞER ÖNERGELERİN ÖNÜNE ALINARAK GENEL KURULUN 7 OCAK 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNMASINA, GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 174-180 Basılmış Tutanak AK Parti
4 66 21/02/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; BASTIRILARAK DAĞITILAN 561 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN KIRK SEKİZ SAAT GEÇMEDEN GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMININ 3'ÜNCÜ SIRASINA ALINMASINA VE DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE; 561 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 122-123 Basılmış Tutanak AK Parti
4 82 29/04/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; (9/8), (9/3), (9/4), (9/5) VE (9/6) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİNİN 5 MAYIS 2014 PAZARTESİ GÜNKÜ GÜNDEMİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMININ SIRASIYLA 1, 2, 3, 4 VE 5'İNCİ SIRALARINA ALINMASINA, ANAYASA'NIN 100'ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE MECLİS SORUŞTURMASI AÇILIP AÇILMAMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİN TBMM GENEL KURULUNUN 5 MAYIS 2014 PAZARTESİ GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA VE BU GÖRÜŞMELERİN TAMAMLANMASINA KADAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMESİNE; 6, 13, 20 VE 27 MAYIS 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE BİR SAAT SÜREYLE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ MÜTEAKİP DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 7, 14, 21 VE 28 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 564 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 157-159 Ham Tutanak AK Parti
4 97 04/06/2014 HDP GRUBUNUN, MARDİN MİLLETVEKİLİ GÜLSER YILDIRIM VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, MARDİN İLİNİN DERİK VE KIZILTEPE İLÇELERİNDE DİCLE EDAŞ TARAFINDAN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ KAYDINDA TARIMSAL FAALİYETLERİNİ SULU OLARAK BİLDİREN BÖLGE ÇİFTÇİLERİNE KUYU ABONELİĞİ OLMAMASINA RAĞMEN KAÇAK/USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLENEN ELEKTRİK BORÇLARININ TÜM BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 28/5/2014 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 41-49 Ham Tutanak AK Parti
4 105 18/06/2014 MHP GRUBUNUN, MHP GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ YUSUF HALAÇOĞLU TARAFINDAN, 1953 YILINDAN BU YANA SİYASİ LİTERATÜRÜMÜZDE "MİLLÎ DAVA" OLARAK NİTELENEN VE KABUL EDİLEN, SON DÖNEMLERDE DİKKAT ÇEKİCİ GELİŞMELERİN YAŞANDIĞI KIBRIS MESELESİNİN ETRAFLICA VE KAPSAMLI BİÇİMDE DEĞERLENDİRİLMESİNE VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÇATISI ALTINDA FAALİYET GÖSTEREN SİYASİ PARTİLERİN DÜNYA KAMUOYUNA ORTAK BİR İRADE BEYAN ETMESİNE FIRSAT SUNMAK AMACIYLA 10/6/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 18 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMDE YAPILMASINA İLİŞKİN 98-102 Ham Tutanak AK Parti
4 108 25/06/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN, TBMM İÇTÜZÜĞÜ'NÜN 5'İNCİ MADDESİNE GÖRE 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE TATİLE GİRMEYEREK ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMESİNE; GENEL KURULUN 1, 8, 15 VE 22 TEMMUZ 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULAR İLE DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 2, 9, 16 VE 23 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 593 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 90-92 Ham Tutanak AK Parti
4 114 09/07/2014 CHP GRUBUNUN, KOCAELİ MİLLETVEKİLİ HAYDAR AKAR VE 22 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN, MİNİBÜS ESNAFI VE ÇALIŞANLARIN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 22/5/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 9 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 59-62 Ham Tutanak AK Parti
4 116 15/07/2014 CHP GRUBUNUN, MALATYA MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA VE 23 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN, MALATYA'DAKİ KAYISI ÜRETİCİLERİNİN DON FELAKETİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 21/5/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 15 TEMMUZ 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 143-146 Ham Tutanak AK Parti
4 118 17/07/2014 HDP GRUBUNUN, 28/1/2014 TARİHİNDE GRUP BAŞKAN VEKİLİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN TARAFINDAN, EMEKLİLİK İÇİN FİİLÎ HİZMET SÜRESİNİ VE PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI DOLDURMALARINA RAĞMEN YAŞ HADDİNE TAKILANLARIN, EMEKLİLİK BEKLEYEN YURTTAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ VE KARŞI KARŞIYA BULUNDUKLARI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE İMKÂN SAĞLANMASI AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULMAK ÜZERE BEKLEYEN DİĞER ÖNERGELERİN ÖNÜNE ALINARAK, GENEL KURULUN 17 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE ÖNGÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 64-70 Ham Tutanak AK Parti
4 119 18/07/2014 MHP GRUBUNUN, GÜNDEMİN "GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER" KISMINDA YER ALAN, HATAY MİLLETVEKİLİ ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN VE ARKADAŞLARININ (10/712) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN ÖN GÖRÜŞMELERİNİN, GENEL KURULUN 18 TEMMUZ 2014 CUMA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE VE HATAY MİLLETVEKİLİ ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN VE ARKADAŞLARININ, EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARININ AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ ZORLUKLARI VE ÖZLÜK HAKLARI BAKIMINDAN ALINACAK ÖNLEMLERİ TESPİT ETMEK AMACIYLA 3/12/2013 TARİH VE 1233 SAYIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUKLARI MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 18 TEMMUZ 2014 CUMA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE, YAPILMASINA İLİŞKİN 50-54 Ham Tutanak AK Parti
4 122 21/07/2014 CHP GRUBUNUN, EDİRNE MİLLETVEKİLİ KEMAL DEĞİRMENDERELİ VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, EDİRNE İLİNDE OLAĞAN DIŞI YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN YARATTIĞI MADDİ HASARLARIN TESPİTİ VE BÖLGENİN AFET KAPSAMINA ALINMASINA YÖNELİK İNCELEMELERİN YAPILMASI VE KARARLARIN VERİLMESİ AMACIYLA 19/7/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 21 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 143-148 Ham Tutanak AK Parti
4 123 22/07/2014 MHP GRUBUNUN, AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN YILMAZ VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, AFYONKARAHİSAR İLİNDE BULUNAN BÜYÜK TAARRUZ'UN BAŞLATILDIĞI KOCATEPE'NİN SORUNLARININ BELİRLENMESİ, GEÇMİŞİNİN, BUGÜNÜNÜN VE GELECEĞİNİN ARAŞTIRILMASI, TARİHİMİZDEKİ ÖNEMİNE YAKIŞIR BİR HÂLE GETİRİLMESİ İÇİN İDARİ VE KURUMSAL YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN (10/399), GENEL KURULUN 22 TEMMUZ 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 151-157 Ham Tutanak AK Parti
4 131 12/08/2014 MHP GRUBUNUN, MHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL TARAFINDAN, 17 ARALIK 2013 GÜNÜ YAPILAN KONUŞMALARIN MONTAJ OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TÜBİTAK RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRECİ, TÜBİTAK'TA YAPILAN GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİNİN MAHİYETİ VE BAHSE KONU KAYITLARIN ULUSLARARASI VE BAĞIMSIZ UZMAN KURULUŞLARA İNCELETTİRİLEREK GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA 5/8/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 12 AĞUSTOS 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 67-72 Ham Tutanak AK Parti
4 132 13/08/2014 CHP GRUBU ÖNERİSİ 171-179 Ham Tutanak AK Parti
5 9 04/11/2014 HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, son zamanlarda yaşanan işçi ölümlerinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/820), ön görüşmelerinin Genel Kurulun 4 Kasım 2014 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 74-77 Ham Tutanak AK Parti
5 11 06/11/2014 CHP Grubunun, 5/11/2014 tarihinde Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 32 milletvekili tarafından, medya yoluyla gerçekleştirilen ulusal değerlerimize yönelik saldırıları önlemek için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1555 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, Genel Kurulun 6 Kasım 2014 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 106-108 Ham Tutanak AK Parti
5 16 19/11/2014 MHP Grubunun, 7/5/2013 tarih ve 12518 sayıyla Kütahya Milletvekili Alim Işık ve arkadaşları tarafından, ziraat ve veteriner fakülteleri mezunlarının yaşadıkları sorunların; 8/5/2013 tarih ve 12631 sayıyla Adana Milletvekili Ali Halaman ve arkadaşları tarafından, ziraat mühendislerinin sorunlarının; 23/10/2014 tarih ve 982 sayıyla Mersin Milletvekili Ali Öz ve arkadaşları tarafından, ziraat mühendislerinin istihdam sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin, Genel Kurulun 19 Kasım 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 111-115 Ham Tutanak AK Parti
5 20 27/11/2014 HDP Grubunun, Mardin Milletvekili Erol Dora ve arkadaşları tarafından, Türkiye'de eğitim sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan ders kitaplarının içeriğinin araştırılması amacıyla 17/11/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, Genel Kurulun 27 Kasım 2014 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 50-53 Ham Tutanak AK Parti
5 22 03/12/2014 HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/104) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 3 Aralık 2014 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 92-99 Ham Tutanak AK Parti
5 23 04/12/2014 HDP Grubunun, Muş Milletvekili Demir Çelik ve arkadaşları tarafından, ders kitapları başta olmak üzere toplumsal alanın tümünde engellilere yönelik dışlayıcı, ötekileştirici ve ayrımcı pratik ve uygulamaların neler olduğunun ve engellilerin toplumsal yaşama eşit bir şekilde katılımı için neler yapılması gerektiğinin araştırılması amacıyla 22/4/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, Genel Kurulun 4 Aralık 2014 Perşembe. günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 61-62 Ham Tutanak AK Parti
5 57 18/02/2015 HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan Uludere (Roboski) katliamının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin (10/436) ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 18 Şubat 2015 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 46-53 Ham Tutanak AK Parti
5 59 20/02/2015 HDP Grubunun, 21/1/2015 tarihinde Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve arkadaşları tarafından, Türkiye'deki IŞİD terör örgütü faaliyetlerinin araştırılması ve engelleyecek politikaların belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 20 Şubat 2015 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 232-233 Ham Tutanak AK Parti
5 60 21/02/2015 HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan ana dilde eğitim yasağının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin (10/326) ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 21 Şubat 2015 Cumartesi günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 110-112 Ham Tutanak AK Parti
5 62 23/02/2015 CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23/2/2015 tarihinde saat 19.00'a kadar çalışmasına ilişkin önerisi 293-301 Ham Tutanak AK Parti
5 63 24/02/2015 CHP Grubunun, 18/4/2013 tarihinde Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve arkadaşları tarafından, 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden itibaren günümüze kadar yaşanan olaylardan kaynaklanan mağduriyetlerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (848 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, Genel Kurulun 24 Şubat 2015 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 154-156 Ham Tutanak AK Parti
5 63 24/02/2015 HDP Grubunun, 12/2/2015 tarihinde Van Milletvekili Özdal Üçer ve arkadaşları tarafından, 9/10/2014 tarihinde Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde çıkan eylemler esnasında omzundan, bacağından ve kalçasından almış olduğu mermiler veya saçmalar nedeniyle belden aşağısı felç olan doğuştan işitme ve konuşma engelli Şehriban Sertkal'ın durumunun araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1507 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, Genel Kurulun 24 Şubat 2015 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 60-62 Ham Tutanak AK Parti
5 64 25/02/2015 MHP Grubunun, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve arkadaşları tarafından, Suriye'de devam eden iç savaştan dolayı ülkemize sığınan Suriyeli göçmenler ve Osmaniye'de bulunan Cevdetiye Türkmen kampında yaşayan soydaşlarımızın sıkıntılarının ve çözüm yollarının derinlemesine incelenmesi, eksikliklerinin giderilmesi, destekleme yollarının araştırılması, idari ve kurumsal yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla 20/1/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 25 Şubat 2015 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 131-134 Ham Tutanak AK Parti
5 65 26/02/2015 HDP Grubunun, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve arkadaşları tarafından, Cizre olayları ve 6 kişinin ölümü nedeniyle 28/1/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, Genel Kurulun 26 Şubat 2015 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 91-94 Ham Tutanak AK Parti
5 65 26/02/2015 MHP Grubunun, Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından, Ukrayna'da yaşananlar çerçevesinde Kırım Tatar Türklerinin durumu hususunda 26/2/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 26 Şubat 2015 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 127-128 Ham Tutanak AK Parti
5 72 09/03/2015 HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, tüketici hakları alanında yaşanan sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/77) ön görüşmelerinin Genel Kurulun 9 Mart 2015 Pazartesi günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 106-110 Ham Tutanak AK Parti
5 73 10/03/2015 MHP Grubunun, Kütahya Milletvekili Alim Işık ve arkadaşları tarafından, ASELSAN'da görevli mühendislerin zamansız ve endişe verici ölümlerinin arkasındaki nedenlerin ve gerçeklerin tespit edilerek kamuoyunda oluşan şüphelerin giderilmesi, çalışanların güvence içinde projelerini gerçekleştirebilmelerinin sağlanması ve yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, 10/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 10 Mart 2015 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 129-132 Ham Tutanak AK Parti
5 74 11/03/2015 CHP Grubunun, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 19 milletvekili tarafından, Çorum ilinin turizm alanındaki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 9/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Mart 2015 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 210-211 Ham Tutanak AK Parti
5 81 23/03/2015 CHP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi tarafından, Türkiye'de milletvekili genel seçimlerinde uygulanan seçim barajı sistemi ve Siyasi Partiler Kanunu'ndan kaynaklanan sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla 23/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 23 Mart 2015 Pazartesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 126-129 Ham Tutanak AK Parti
5 83 25/03/2015 HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, Türkiye'de askerin siyasete dâhil olmasının önüne geçilmesi amacıyla 23/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 25 Mart 2015 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 63-65 Ham Tutanak AK Parti
5 84 26/03/2015 CHP Grubunun, Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından, TMSF'nin Çukurova Grubunun bazı şirketlerine el koyması, SPK'nın bağımsız üye görüntüsü altında Turkcell yönetimine AKP'li eski bakanlar ile İzmir il yöneticisini ataması ve Turkcell yönetiminin reklam görüntüsü altında Ethem Sancak ile diğer medya kuruluşlarına örtülü kazanç aktarması sürecinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 17/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 26 Mart 2015 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 144-146 Ham Tutanak AK Parti
5 91 04/04/2015 MHP Grubunun, Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve arkadaşları tarafından, son günlerde Irak ve Doğu Türkistan Türklerine karşı artan saldırılar ve katliamların araştırılarak Hükûmetin gereken tedbirleri alması amacıyla 1/7/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 4 Nisan 2015 Cumartesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 34-37 Ham Tutanak AK Parti
TASARILAR (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 25 29/11/2011 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:82) 70-71 337-330 Basılmış Tutanak AK Parti
2 29 06/12/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YENİ ZELANDA HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA HİZMETLERİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 45 115 Basılmış Tutanak AK Parti
2 33 10/12/2011 2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
2 33 10/12/2011 2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
2 66 15/02/2012 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA ORTAKLIK ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
2 75 07/03/2012 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 111 24/05/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARA BULUCULUK KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
3 54 17/01/2013 MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMU ANA ANLAŞMASININ TADİL EDİLMESİNE İLİŞKİN GUVERNÖRLER KURULU KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413) Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413) Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413) Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413) Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413) Basılmış Tutanak AK Parti
3 93 17/04/2013 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN; AVUKATLIK KANUNU İLE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN VE ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN İLE 8 MİLLETVEKİLİNİN; 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU, HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, ERZURUM MİLLETVEKİLİ OKTAY ÖZTÜRK'ÜN; HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ SS444 Basılmış Tutanak AK Parti
3 94 18/04/2013 TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
3 94 18/04/2013 TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
3 104 15/05/2013 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Basılmış Tutanak AK Parti
3 137 11/07/2013 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
4 9 24/10/2013 GÜNEYDOĞU AVRUPA SAVUNMA BAKANLARI SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE KOORDİNASYON KOMİTESİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 186-188 Basılmış Tutanak AK Parti
4 138 09/09/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ - Ham Tutanak AK Parti
4 138 09/09/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 395-396 Ham Tutanak AK Parti
TEKLİFLER (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 22 23/11/2011 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80) 51-53 1024-1025 Basılmış Tutanak AK Parti
2 67 16/02/2012 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 91 05/04/2012 ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 91 05/04/2012 ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 92 16/04/2013 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN; AVUKATLIK KANUNU İLE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN VE ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN İLE 8 MİLLETVEKİLİNİN; 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU, HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, ERZURUM MİLLETVEKİLİ OKTAY ÖZTÜRK'ÜN; HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 126 27/06/2013 YARGI HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (S. SAYISI 475) Basılmış Tutanak AK Parti
4 17 14/11/2013 KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 237-237 Basılmış Tutanak AK Parti
4 18 19/11/2013 KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 202-203 Basılmış Tutanak AK Parti
5 15 18/11/2014 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 247-247 Ham Tutanak AK Parti
5 18 25/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 323-323 Ham Tutanak AK Parti
5 20 27/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 288-293 Ham Tutanak AK Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 120-121 Basılmış Tutanak AK Parti
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 34 19/12/2014 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 1'inci maddesinin görüşmeleri tamamlanmadan 2'nci maddesinin okutulmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda Başkanın tutumu hakkında 44-46 Ham Tutanak AK Parti
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 50 03/02/2015 Başbakanlığın, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere, gereği, kapsamı, zamanı ve süresi Hükûmetçe belirlenecek şekilde Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013 ve 16/1/2014 tarihli 956, 984, 1008, 1031 ve 1054 sayılı Kararlarıyla birer yıl uzatılan izin süresinin Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 10/2/2015 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1690) 131-132 Ham Tutanak AK Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki