Turkiye Buyuk Millet Meclisi

RECEP ÖZEL


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 30 13/12/2013 GENEL KURULUN 13 ARALIK 2013 CUMA GÜNKÜ 30'UNCU BİRLEŞİMİNİN DÖRDÜNCÜ OTURUMUNDA KOCAELİ MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN İLE ISPARTA MİLLETVEKİLİ RECEP ÖZEL ARASINDA YAŞANAN OLAYA İLİŞKİN 526-527 Basılmış Tutanak AK Parti
4 64 19/02/2014 İstanbul Tuzla'da hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Gökhan Aslan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine ilişkin - 681- Basılmış Tutanak AK Parti
AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 96 03/06/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; BASTIRILARAK DAĞITILAN 592 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN KIRK SEKİZ SAAT GEÇMEDEN GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMININ 4'ÜNCÜ SIRASINA, YİNE BU KISIMDA BULUNAN 591, 90, 554, 163, 10, 244 VE 335 SIRA SAYILI KANUN TASARILARININ İSE BU KISMIN 3, 5, 6, 7, 8, 9 VE 10'UNCU SIRALARINA ALINMASINA VE DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE; GÜNDEMİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMINDA BULUNAN VE GÖRÜŞMELERİNİN 29 MAYIS 2014 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMDE YAPILMASI KARARLAŞTIRILAN 381 VE 489 SIRA SAYILI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORLARININ GÖRÜŞMELERİNİN GENEL KURULUN 24 HAZİRAN 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA; 3 HAZİRAN 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 592 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 144-145 Ham Tutanak AK Parti
Başbakanlıkça Geri Çekilen Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 84 26/03/2015 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri 514-514 Ham Tutanak AK Parti
5 84 26/03/2015 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri 579-581 Ham Tutanak AK Parti
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 28 13/12/2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 76-80 Ham Tutanak AK Parti
Çeşitli Tezkereler
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 38 06/01/2015 Hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Hükûmete Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca iki yıl süreyle izin verilmesine ilişkin 145-146 Ham Tutanak AK Parti
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 129 01/07/2012 DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
KANUNLAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 16 03/11/2011 ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİNİN MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASI HAKKINDA (S.S.40) 37 793 Basılmış Tutanak AK Parti
3 77 13/03/2013 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU (S.S.:426) 61 Basılmış Tutanak AK Parti
3 77 13/03/2013 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU (S.S.:426) 69 Basılmış Tutanak AK Parti
3 91 11/04/2013 İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
4 117 16/07/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 492-494 Ham Tutanak AK Parti
MHP GRUBU ÖNERİSİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 97 04/06/2014 CHP GRUBUNUN, GİRESUN MİLLETVEKİLİ SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, TARIM ALANLARIMIZDA YAŞANAN KURAKLIK İLE 29-30-31 MART 2014 TARİHLERİNDE YURDUMUZUN BAZI BÖLGELERİNDE MEYDANA GELEN DON AFETİNİN ÜRETİCİMİZE VE TARIMSAL ÜRETİMİMİZE VERECEĞİ ZARARLARIN TESPİT EDİLEREK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 7/5/2014 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 142-147 Ham Tutanak AK Parti
OYLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 78 14/03/2013 OYUNU BELİRTMEK ÜZERE 50 Basılmış Tutanak AK Parti
ÖNERİLER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 58 19/02/2015 MHP Grubunun, Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından, vatandaşların kamu hizmetine girme hakkının objektif esaslara göre kullanılmasını temin amacıyla oluşturulan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dışında ve bu sınavın dolanılması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesinde subjektif tercih ve kayırmalar ile KPSS sınav sonuçlarına göre yerleştirmelerin kamuoyunda ve sınava giren vatandaşların nezdinde oluşturduğu kuşkuların giderilmesi, kamu görevlerinde işe alım ve yükselmede tercihlerin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 9/12/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 19 Şubat 2015 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 139-148 Ham Tutanak AK Parti
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 67 16/02/2012 ISPARTA MİLLETVEKİLİ S. NEVZAT KORKMAZ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak AK Parti
2 67 16/02/2012 ISPARTA MİLLETVEKİLİ S. NEVZAT KORKMAZ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak AK Parti
3 15 01/11/2012 ISPARTA MİLLETVEKİLİ S. NEVZAT KORKMAZ’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak AK Parti
3 56 23/01/2013 BOLU MİLLETVEKİLİ TANJU ÖZCAN'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak AK Parti
3 69 21/02/2013 TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN AK PARTİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE 69-70 Basılmış Tutanak AK Parti
3 116 05/06/2013 MERSİN MİLLETVEKİLİ AYTUĞ ATICI'NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA AK PARTİ GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak AK Parti
3 126 27/06/2013 İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İHSAN ÖZKES'İN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA AK PARTİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak AK Parti
4 128 04/08/2014 ISPARTA MİLLETVEKİLİ ALİ HAYDAR ÖNER'İN MHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 64-66 Ham Tutanak AK Parti
5 76 13/03/2015 Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve AK PARTİ eski Grup Başkanına şahsına sataşması nedeniyle 16-19 Ham Tutanak AK Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 22 23/11/2011 TOPLUMSAL OLAYLARDA KULLANILAN GAZ BOMBASININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN 12-14 967-970 Basılmış Tutanak AK Parti
2 29 06/12/2011 CHP GRUBU ÖNERİSİ 18-19 76-78 Basılmış Tutanak AK Parti
2 45 22/12/2011 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 52 17/01/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 58 31/01/2012 MHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 58 31/01/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 60 02/02/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 64 09/02/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 100 26/04/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 124 26/06/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 124 26/06/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 130 02/07/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 9 16/10/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 16 06/11/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 21 11/11/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 23 13/11/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 33 04/12/2012 MHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 35 06/12/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 49 08/01/2013 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 51 10/01/2013 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 53 16/01/2013 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 56 23/01/2013 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 57 24/01/2013 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 58 29/01/2013 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 61 05/02/2013 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 64 12/02/2013 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 66 14/02/2013 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 67 19/02/2013 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 13 Basılmış Tutanak AK Parti
3 83 27/03/2013 SİLİKOZİS HASTALIĞININ ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 13/2/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 27/03/2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASI VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 18 Basılmış Tutanak AK Parti
3 84 28/03/2013 İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA 23-24 Basılmış Tutanak AK Parti
3 92 16/04/2013 MHP GRUBUNUN, 12/2/2013 TARİH 9571 SAYI VE 20/2/2013 TARİH 9921 SAYI İLE KREDİ KARTLARININ KULLANIMI VE YAŞANAN MAĞDURİYETLER KONUSUNDA BANKALARA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER VE BANKALARIN TUTUMLARININ İNCELENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN GENEL KURULUN 16 NİSAN 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNARAK GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA; (10/440) ESAS NUMARALI, ÜLKEMİZDE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTLARININ TESPİT EDİLEREK KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE DAHA ETKİN MÜCADELE İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN TESPİTİ VE (10/465) ESAS NUMARALI, TÜRK SANAYİSİNDE YAŞANAN SORUNLARIN VE FİNANS SİSTEMİNDEKİ TIKANIKLIĞIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA VERİLEN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞMELERİNİN GENEL KURULUN 16 NİSAN 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 96 24/04/2013 CHP GRUBUNUN, ADANA MİLLETVEKİLİ TURGAY DEVELİ VE 20 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN TBMM ÇALIŞMALARININ MECLİS TV'DE ON İKİ SAAT İLE SINIRLANDIRILMASININ ARAŞTIRILARAK ÇALIŞMALARIN TÜMÜNÜN MECLİS TV'DE İZLENMESİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA 1/4/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 24 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 100 07/05/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 7, 14, 21 VE 28 MAYIS 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE BİR SAAT SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ MÜTEAKİP DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 8, 15, 22 VE 29 MAYIS 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 450 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 116 05/06/2013 BDP GRUBUNUN, MARDİN MİLLETVEKİLİ EROL DORA VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 6/12/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 5 HAZİRAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 118 11/06/2013 CHP GRUP ÖNERİSİNDE Basılmış Tutanak AK Parti
3 120 13/06/2013 BDP GRUBUNUN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİNİN "GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER" KISMININ 68'İNCİ SIRASINDA YER ALAN (10/104) ESAS NUMARALI SEÇİM VE PARTİLER REJİMİNİN YOL AÇTIĞI SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM YOLLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİNİN GÖRÜŞMELERİNİN, GENEL KURULUN 13 HAZİRAN 2013 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 123 20/06/2013 CHP GRUBUNUN, MUĞLA MİLLETVEKİLİ NURETTİN DEMİR VE 22 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN MUĞLA'NIN MİLAS İLÇESİ GÜLLÜK BELDESİNDE MEYDANA GELEN İŞÇİ ÖLÜMLERİ SONRASINDA FİRMANIN FAALİYETİNE DEVAM ETMESİNE NEDEN İZİN VERİLDİĞİNİN, ÖLÜMLERE NEDEN OLAN MEVZUAT AYKIRILIKLARININ TESPİTİ VE TÜRKİYE GENELİNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 20/6/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 20 HAZİRAN 2013 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
4 9 24/10/2013 CHP GRUBUNUN, ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ALİ SARIBAŞ VE ARKADAŞLARININ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİNDE 2011'DE YENİ REKTÖR ATAMASINDAN SONRA ORTAYA ATILAN İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 2/10/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 24 EKİM 2013 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 168-174 Basılmış Tutanak AK Parti
4 15 12/11/2013 CHP GRUBUNUN, KOCAELİ MİLLETVEKİLİ HAYDAR AKAR VE 22 MİLLETVEKİLİNİN KOCAELİ'DE BULUNAN LİMANLARIN DURUMLARI VE BU LİMANLARIN YARATMIŞ OLDUKLARI SORUNLARIN TESPİT EDİLEREK BU SORUNLARA ÇÖZÜM YOLLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA 12/9/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 12 KASIM 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN - Basılmış Tutanak AK Parti
4 16 13/11/2013 BDP GRUP BAŞKAN VEKİLİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN TARAFINDAN 1990'LI YILLARDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE YAŞANAN KATLİAM VE KÖY YAKMA OLAYLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI, GEÇMİŞLE YÜZLEŞME VE HAKİKATLERİN AÇIĞA ÇIKARILMASI AMACIYLA 12/11/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 13 KASIM 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 59-60 Basılmış Tutanak AK Parti
4 17 14/11/2013 MHP GRUBUNUN, OSMANİYE MİLLETVEKİLİ HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN SURİYE KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLUMSUZ ETKİLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARIN GİDERİLMESİ VE ÇÖZÜM YOLLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA 11/10/2012 TARİH VE 6295 SAYI İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 14 KASIM 2013 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 125-128 Basılmış Tutanak AK Parti
4 21 26/11/2013 CHP GRUBUNUN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİNİN "GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER" KISMINDA YER ALAN, ÖĞRETMENLERİN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN (10/332) GÖRÜŞMELERİNİN, GENEL KURULUN 26 KASIM 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 135-137 Basılmış Tutanak AK Parti
4 22 27/11/2013 BDP GRUBUNUN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİNİN "GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER" KISMINDA YER ALAN, ENERJİ ALANINDAKİ SORUNLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİNİN (10/80) GÖRÜŞMELERİNİN, GENEL KURULUN 27 KASIM 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 86-87 Basılmış Tutanak AK Parti
4 48 16/01/2014 BDP GRUBUNUN, BDP GRUP BAŞKAN VEKİLİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN TARAFINDAN ŞÜPHELİ ASKER ÖLÜMLERİNİN AÇIĞA ÇIKARILMASI AMACIYLA 11/2/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULMAK ÜZERE BEKLEYEN DİĞER ÖNERGELERİN ÖNÜNE ALINARAK 16 OCAK 2014 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 213-220 Basılmış Tutanak AK Parti
4 64 19/02/2014 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 630-632 Basılmış Tutanak AK Parti
4 66 21/02/2014 BDP GRUBUNUN, BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA BULUNAN DİLLERİN TESPİTİ VE KAYIT ALTINA ALINARAK KORUNMASININ ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 21/2/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULMAK ÜZERE BEKLEYEN DİĞER ÖNERGELERİN ÖNÜNE ALINARAK 21 ŞUBAT 2014 CUMA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 21-23 Basılmış Tutanak AK Parti
4 69 27/02/2014 CHP GRUBUNUN, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CELAL DİNÇER VE 27 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN ASTSUBAY İNTİHARLARININ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 6/12/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 27 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 187-189 Ham Tutanak AK Parti
4 104 17/06/2014 CHP GRUBUNUN, BALIKESİR MİLLETVEKİLİ NAMIK HAVUTÇA VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARININ VE ÖĞRENCİ AFFI KONUSUNUN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 17/06/2014 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 17 HAZİRAN 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 160-164 Ham Tutanak AK Parti
4 105 18/06/2014 HDP GRUBUNUN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİNİN "GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER" KISMINDA YER ALAN, ARICILIK VE BAL ÜRETİCİLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU OLUMSUZ DURUMUN TÜM BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİNİN (10/87), GENEL KURULUN 18 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN 66-70 Ham Tutanak AK Parti
4 108 25/06/2014 CHP GRUBUNUN, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OSMAN TANEY KORUTÜRK VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, IRAK'IN MUSUL KENTİNİN IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜNCE İŞGAL EDİLMESİ VE BUNUNLA BAĞLANTILI GELİŞMELER HAKKINDA 18/6/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 25 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 69-75 Ham Tutanak AK Parti
4 115 10/07/2014 MHP GRUBUNUN, 12/7/2013 TARİH VE 16289 SAYIYLA AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN YILMAZ VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, ÜLKEMİZDE KİRAZ ÜRETİMİNİN VE ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN TESPİT EDİLMESİ VE BUNLARA İLİŞKİN YAPILACAK YASAL DÜZENLEMELERİN ELE ALINABİLMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 10 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 67-71 Ham Tutanak AK Parti
4 116 15/07/2014 CHP GRUBUNUN, MALATYA MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA VE 23 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN, MALATYA'DAKİ KAYISI ÜRETİCİLERİNİN DON FELAKETİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 21/5/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN 15 TEMMUZ 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 142-143 Ham Tutanak AK Parti
4 119 18/07/2014 CHP GRUBUNUN, TOKAT MİLLETVEKİLİ ORHAN DÜZGÜN VE 20 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN, ASTSUBAYLARIN ÖZLÜK HAKLARIYLA İLGİLİ SORUNLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 29/11/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 18 TEMMUZ 2014 CUMA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 78-80 Ham Tutanak AK Parti
4 122 21/07/2014 HDP GRUBUNUN, 14/7/2012 TARİHİNDE DİYARBAKIR İLİNDE GERÇEKLEŞMESİ ENGELLENEN MİTİNG SIRASINDA KOLLUK GÜÇLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMININ, BUNUN SONUCUNDA KENDİ PARTİLERİNİN MİLLETVEKİLLERİNİN YARALANMALARI BAŞTA OLMAK ÜZERE GÖSTERİCİLERE YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİNİN VE SORUMLULARININ TÜM BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN (10/1021) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ'NİN ÖN GÖRÜŞMELERİNİN, GENEL KURULUN 21 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 74-79 Ham Tutanak AK Parti
4 124 23/07/2014 MHP GRUBUNUN, MUĞLA MİLLETVEKİLİ MEHMET ERDOĞAN VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ VATANDAŞLARIN MEVCUT SORUNLARININ TESPİT EDİLMESİ, BU SORUNLARIN GİDERİLMESİ VE YAPILACAK YASAL DÜZENLEMELER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 16/5/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 23 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 68-78 Ham Tutanak AK Parti
4 125 24/07/2014 CHP GRUBUNUN, GRUP BAŞKAN VEKİLİ M. AKİF HAMZAÇEBİ, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYDIN AYAYDIN VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, 1 TEMMUZ 2014'TE YÜRÜRLÜĞE GİREN SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞİ'NDE YER ALAN VE KÜÇÜK YATIRIMCIYI MAĞDUR EDEN HUSUSLARIN ELE ALINMASI, GEREK KÜÇÜK YATIRIMCIYI KORUMAK GEREKSE DE BORSA İSTANBUL'UN PRESTİJİNİ ZEDELEYEN UNSURLARIN TESPİTİ AMACIYLA 18/07/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 24 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 113-118 Ham Tutanak AK Parti
4 128 04/08/2014 MHP GRUBUNUN, OSMANİYE MİLLETVEKİLİ HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, GENÇLERİMİZİN SINIR KOMŞULARIMIZDA YAŞANAN SAVAŞLARA VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILIM SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI, BU SORUNLARIN GİDERİLMESİ VE ÇÖZÜM YOLLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA 16/7/2014 TARİHİNDE, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 4 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 43-52 Ham Tutanak AK Parti
4 131 12/08/2014 MHP GRUBUNUN, MHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL TARAFINDAN, 17 ARALIK 2013 GÜNÜ YAPILAN KONUŞMALARIN MONTAJ OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TÜBİTAK RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRECİ, TÜBİTAK'TA YAPILAN GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİNİN MAHİYETİ VE BAHSE KONU KAYITLARIN ULUSLARARASI VE BAĞIMSIZ UZMAN KURULUŞLARA İNCELETTİRİLEREK GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA 5/8/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 12 AĞUSTOS 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 48-55 Ham Tutanak AK Parti
5 4 15/10/2014 HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan (10/1054) esas numaralı, kaçak olarak ülkemize gelen ve ülkemiz üzerinden yurt dışına çıkış yapmak isteyen göçmenlerin sorunları ve ölüm nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 15 Ekim 2014 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 79-81 Basılmış Tutanak AK Parti
5 9 04/11/2014 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 4 ve 11 Kasım 2014 Salı günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 616 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 165-167 Ham Tutanak AK Parti
5 16 19/11/2014 HDP Grubunun, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve arkadaşları tarafından, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin araştırılması amacıyla 29/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 19 Kasım 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 78-82 Ham Tutanak AK Parti
5 19 26/11/2014 HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, polis şiddetinin ve orantısız güç kullanımının bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla 22/7/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 26 Kasım 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 64-67 Ham Tutanak AK Parti
5 22 03/12/2014 CHP Grubunun, Zonguldak Milletvekilleri Mehmet Haberal, Ali İhsan Köktürk ve 22 milletvekili tarafından, Zonguldak'tan dışarıya göçün nedenlerinin araştırılması ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla 7/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 3 Aralık 2014 Çarşamba günkü birleşiminde okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 181-182 Ham Tutanak AK Parti
5 57 18/02/2015 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın bu kısmın 5'inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 3, 10, 17, 24 ve 31 Mart 2015 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerinde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 4, 11, 18 ve 25 Mart 2015 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 171-173 Ham Tutanak AK Parti
5 59 20/02/2015 CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17/2/2015 tarihli 56'ncı Birleşiminin kapalı olarak gerçekleştirilen oturumlarının tutanakları ile tutanak özetlerinin, İç Tüzük'ün 71'inci maddesine göre yayımlanmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin 283-283 Ham Tutanak AK Parti
5 60 21/02/2015 MHP Grubunun, Ankara Milletvekili Mustafa Erdem ve arkadaşları tarafından, din görevlilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla 24/11/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 21 Şubat 2015 Cumartesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 136-139 Ham Tutanak AK Parti
5 63 24/02/2015 HDP Grubunun, 12/2/2015 tarihinde Van Milletvekili Özdal Üçer ve arkadaşları tarafından, 9/10/2014 tarihinde Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde çıkan eylemler esnasında omzundan, bacağından ve kalçasından almış olduğu mermiler veya saçmalar nedeniyle belden aşağısı felç olan doğuştan işitme ve konuşma engelli Şehriban Sertkal'ın durumunun araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1507 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, Genel Kurulun 24 Şubat 2015 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 46-50 Ham Tutanak AK Parti
5 65 26/02/2015 MHP Grubunun, Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından, Ukrayna'da yaşananlar çerçevesinde Kırım Tatar Türklerinin durumu hususunda 26/2/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 26 Şubat 2015 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 134-138 Ham Tutanak AK Parti
5 68 03/03/2015 MHP Grubunun, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve arkadaşları tarafından, başta Gölcük'teki taksici esnafı olmak üzere ekonomik kriz içerisinde olan taksici esnafının durumunun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 19/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 3 Mart 2015 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 182-184 Ham Tutanak AK Parti
5 69 04/03/2015 MHP Grubunun, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve arkadaşları tarafından, uluslararası anlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti devleti egemenliği altında bulunan Ege Denizi ve Akdeniz'deki 16 adanın Yunanistan tarafından işgali, anılan bölgelerdeki kıta sahanlığımızda münhasır ekonomik bölgenin yine Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimi tarafından hukuksuz olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve egemenliğini ihlal edecek şekilde kullanılması hakkında, 3/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 4 Mart 2015 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 161-164 Ham Tutanak AK Parti
5 72 09/03/2015 MHP Grubunun, Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve arkadaşları tarafından, Türkiye'de elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle ortaya çıkan elektrik faturaları ile kayıp kaçak oranlarındaki artış ve vatandaşın bu durumdaki mağduriyetiyle ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla 4/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 9 Mart 2015 Pazartesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve gö-rüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 135-139 Ham Tutanak AK Parti
5 73 10/03/2015 HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, Bingöl Üniversitesindeki baskılar, yolsuzluk iddiaları ve rektör yönetiminden kaynaklı sorunların araştırılması amacıyla 5/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 10 Mart 2015 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 89-91 Ham Tutanak AK Parti
5 75 12/03/2015 HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, 6306 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesi gereği 15/5/2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkacak olan 2981 sayılı İmar Affı ve Gecekondu Kanunu gereği tapu hakkı kazanmış fakat tapusunu alamayan yurttaşların yaşadıkları sorunların araştırılması amacıyla 11/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 12 Mart 2015 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 77-79 Ham Tutanak AK Parti
5 81 23/03/2015 HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı şube şefliklerinde hizmet alımıyla taşeron işçi olarak çalışan personelin örgütlü oldukları sendikaları tarafından adlarına açılan dava lehlerine sonuçlanmasına rağmen işçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve taşeron işçilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla 7/1/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 23 Mart 2015 Pazartesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 45-50 Ham Tutanak AK Parti
5 84 26/03/2015 HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan tarafından, Çerkez halkının yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla 22/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 26 Mart 2015 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 60-62 Ham Tutanak AK Parti
5 89 02/04/2015 CHP Grubunun, Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından, TMSF tarafından el konulan bir şirketin usulsüz yollarla Hükûmete yakın bir şirkete verildiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 17/3/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun, 2 Nisan 2015 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 165-169 Ham Tutanak AK Parti
TASARILAR (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 123 21/06/2012 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
2 128 30/06/2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 50 09/01/2013 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
3 54 17/01/2013 MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMU ANA ANLAŞMASININ TADİL EDİLMESİNE İLİŞKİN GUVERNÖRLER KURULU KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
3 56 23/01/2013 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413) Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413) Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413) Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413) Basılmış Tutanak AK Parti
3 93 17/04/2013 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN; AVUKATLIK KANUNU İLE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN VE ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN İLE 8 MİLLETVEKİLİNİN; 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU, HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, ERZURUM MİLLETVEKİLİ OKTAY ÖZTÜRK'ÜN; HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ SS444 Basılmış Tutanak AK Parti
3 119 12/06/2013 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
4 9 24/10/2013 GÜNEYDOĞU AVRUPA SAVUNMA BAKANLARI SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE KOORDİNASYON KOMİTESİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 200-200 Basılmış Tutanak AK Parti
4 138 09/09/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 360-361 Ham Tutanak AK Parti
5 39 07/01/2015 Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri 119-121 Ham Tutanak AK Parti
TEKLİFLER (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 22 23/11/2011 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80) 62-63 1039 Basılmış Tutanak AK Parti
2 67 16/02/2012 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 91 05/04/2012 ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 126 28/06/2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 92 16/04/2013 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN; AVUKATLIK KANUNU İLE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN VE ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN İLE 8 MİLLETVEKİLİNİN; 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU, HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, ERZURUM MİLLETVEKİLİ OKTAY ÖZTÜRK'ÜN; HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 92 16/04/2013 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN; AVUKATLIK KANUNU İLE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN VE ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN İLE 8 MİLLETVEKİLİNİN; 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU, HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, ERZURUM MİLLETVEKİLİ OKTAY ÖZTÜRK'ÜN; HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
4 16 13/11/2013 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İÇTÜZÜK TEKLİFİ 247-247 Basılmış Tutanak AK Parti
4 17 14/11/2013 KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 237-237 Basılmış Tutanak AK Parti
4 78 17/04/2014 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563) 233-234 Ham Tutanak AK Parti
5 18 25/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 306-315 Ham Tutanak AK Parti
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 91 05/04/2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZKERELERİNİN 215 SIRA SAYILI ADALET KOMİSYONU RAPORU'NA DÂHİL EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 15 01/11/2012 336 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ’NİN MADDELERİNE GEÇİLMESİNE İLİŞKİN OYLAMADA KARAR YETER SAYISININ ARANMASI İSTENMİŞ OLMASINA RAĞMEN KARAR YETER SAYISININ ARANMADIĞI GEREKÇESİYLE OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ MEHMET SAĞLAM’IN TUTUMU HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 15 01/11/2012 239 SIRA SAYILI KOMİSYON RAPORU’NDA TALİ KOMİSYONLARIN KARARLARI YER ALMADIĞINDAN BU RAPORUN TEKEMMÜL ETMİŞ SAYILIP ÜZERİNDE GÖRÜŞME YAPILMASININ İÇ TÜZÜK’E UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 15 01/11/2012 KARAR YETER SAYISININ ARANMASI TALEBİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİĞİ GEREKÇESİYLE OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ MEHMET SAĞLAM’IN TUTUMU HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 17 07/11/2012 338 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN 2’NCİ MADDESİNİN OTUZ ALTI FIKRASI İÇİN TEK ÖNERGE VERİLEBİLMESİNİN YASAMA YETKİSİNİ SINIRLANDIRDIĞI VE MADDENİN BU HÂLİYLE GÖRÜŞÜLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLDUĞU HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 17 07/11/2012 338 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN 2’NCİ MADDESİ ÜZERİNDE İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN İMZASIYLA VERİLEN ÖNERGENİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLUP OLMADIĞI HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 19 09/11/2012 OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT’UN KAPALI OTURUM ÖNERGESİ VERİLDİĞİNİ GENEL KURULA İFADE ETTİKTEN SONRA GENEL KURUL SALONUNDA BULUNABİLECEK ŞAHISLAR DIŞINDAKİ HERKESİ ÇIKARTMASI GEREKİRKEN SALONU BOŞALTMADIĞI İÇİN TUTUMUNUN İÇ TÜZÜK’E AYKIRI OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 73 05/03/2013 KAPALI OTURUM TUTANAKLARININ ON YIL GEÇTİKTEN SONRA AYRICA BİR KARARA GEREK KALMADAN AÇIKLANIP AÇIKLANAMAYACAĞI HAKKINDA 24-25 Basılmış Tutanak AK Parti
4 3 03/10/2013 (3/1284) ESAS NUMARALI BAŞBAKANLIK TEZKERESİNİN GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL'A VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ABDULLAH LEVENT TÜZEL'E SÖZ VERİLİP VERİLMEMESİ HUSUSUNDA BAŞKANLIĞIN TUTUMU HAKKINDA - Basılmış Tutanak AK Parti
4 138 09/09/2014 BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN'IN 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NA YENİ GEÇİCİ MADDE İHDASINA DAİR VERMİŞ OLDUĞU ÖNERGENİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 323-325 Ham Tutanak AK Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki