Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 35 17/12/2018 İstanbul'un birçok ilçesinde, birçok mahallesinde mülkiyet, imar ve ecrimisil sorunu yaşandığına, sorunun çözümü için yasal düzenleme gerektiğine, 4706 sayılı Kanun'da yapılacak değişiklikle ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına vermiş olduğuna ilişkin açıklaması 530- 814-815 Ham Tutanak CHP
2 43 09/01/2019 9 Ocak Cemal Süreya'yı ölümünün 29'uncu yıl dönümünde rahmetle, şükranla andığına ilişkin açıklaması 62- 264-265 Ham Tutanak CHP
2 84 28/05/2019 Fındığın stratejik ürün olduğuna ve fiyatının piyasaya emanet edilemeyeceğine, fındık üreticisinin 2006 yılında don afetinden kaynaklanan alacağını Hükûmetin ödeyip ödemediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 77- 1056- Ham Tutanak CHP
2 96 02/07/2019 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 261- 384- Ham Tutanak CHP
2 97 03/07/2019 Hakk'ın rahmetine kavuşan Trabzon eski Senatörü Hasan Güven'e Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması 83- 439- Ham Tutanak CHP
2 97 03/07/2019 Trabzon ili Araklı ilçesinde ve Ağrı ili Diyadin ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediğine, Karadeniz Bölgesi'nde dere kenarındaki yapılaşmalar konusunda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 207- 478-479 Ham Tutanak CHP
2 97 03/07/2019 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek'in "Teklifle ilgili diğer sorulara Bakanlığımız yazılı cevabını iletecektir." ifadesinin sistem değişikliğinden haberdar olmadığını gösterdiğine ilişkin açıklaması 222- 483- Ham Tutanak CHP
2 97 03/07/2019 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve yanlışta ısrar etmemek gerektiğine, daha güçlü demokrasiyi getirecek güçlü bir sistemin kurulabileceğine ilişkin açıklaması 236- 488-489 Ham Tutanak CHP
2 97 03/07/2019 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle Türkiye'nin geri gidişinin başladığına ilişkin açıklaması 242- 491- Ham Tutanak CHP
2 97 03/07/2019 Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesi üzerinde verilen önergeyle "bitkisel üretim amacı" ibaresinin "tarımsal amaç" şeklinde değiştirilmesinin uygun bir düzenleme olduğuna ilişkin açıklaması 292- 507- Ham Tutanak CHP
2 97 03/07/2019 Görüşülmekte olan 91 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 28'inci maddesi üzerinde Genel Kurulun takdirine sunulan önergenin Bakanlık bürokratları tarafından kaleme alınan önerisiyle düzenlendiğine ilişkin açıklaması 455- 559-560 Ham Tutanak CHP
2 103 16/07/2019 102 sıra sayılı Kanun Teklifi'nde yapılan düzenlemeyle Merkez Bankası Kanunu'nun kanuni yedek akçe düzenlemesinin ortadan kaldırıldığına ilişkin açıklaması 396- 362-363 Ham Tutanak CHP
2 105 18/07/2019 On Birinci Kalkınma Planıyla ilgili olarak verilmiş bulunan önergelerin sıra numaraları ile kendilerine dağıtılan önergelerin sıra numaralarının aynı olmadığına ilişkin açıklaması 446- 852- Ham Tutanak CHP
3 21 21/11/2019 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Tank Palet Fabrikasıyla ilgili yapmış olduğu açıklamasının kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğuna ilişkin açıklaması 49- 738-739 Ham Tutanak CHP
3 21 21/11/2019 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 54- 740- Ham Tutanak CHP
3 21 21/11/2019 Terör konusundaki görüşlerinin farklı olmadığına ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 57- 741- Ham Tutanak CHP
3 21 21/11/2019 İşletme hakkının devrinin bir özelleştirme yöntemi olduğuna ilişkin açıklaması 61- 742- Ham Tutanak CHP
3 21 21/11/2019 128 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin kabul edilen 40'ıncı maddesinde usulüne uygun düzenleme yapılmadığına ilişkin açıklaması 187- 783-784 Ham Tutanak CHP
3 21 21/11/2019 128 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 43'üncü maddesinin metinden çıkarılarak hakkaniyete, hukuka uygun düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 239- 801- Ham Tutanak CHP
3 51 04/02/2020 Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 147- 382-383 Ham Tutanak CHP
3 51 04/02/2020 Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 151- 383- Ham Tutanak CHP
3 51 04/02/2020 İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 251- 415-416 Ham Tutanak CHP
3 53 06/02/2020 161 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesiyle kentsel rantların vergilendirilmesi olarak ifade edilebilecek bir ilkeden hareket edilmekle birlikte bu rantların vergilendirilmesi ya da kamuya aktarılması yönünde yeterli düzenlemenin yapılmadığına ve uygulamada yaratacağı sorunlara ilişkin açıklaması 98- 824-825 Ham Tutanak CHP
3 53 06/02/2020 İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 104- 826-827 Ham Tutanak CHP
3 56 13/02/2020 Gezi'nin tarihimizde ilk kez demokrasi ve özgürlüklerin halk adına halk tarafından sahiplenildiği bir hareket olduğuna ilişkin açıklaması 196- 252-253 Ham Tutanak CHP
3 58 19/02/2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 426- 690- Ham Tutanak CHP
3 58 19/02/2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması 431- 691- Ham Tutanak CHP
3 101 17/06/2020 , Cumhurbaşkanının mensup olduğu parti ile Parlamento çoğunluğunu oluşturan partilerin farklı olması hâlinde Parlamento çoğunluğunun Cumhurbaşkanından teklif gelmediği hâlde onun borçlanma ya da harcama yetkisini azaltabileceğine ve bunun da yanlış bir sonuca yol açacağına ilişkin açıklaması 250- Ham Tutanak CHP
3 103 23/06/2020 Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 253- Ham Tutanak CHP
3 103 23/06/2020 27 Mayıs darbesinin hukuk sisteminde yarattığı tahribatın kaldırılmasını olumlu bulduğuna, 1960 tarihli 1 sayılı Kanun'un Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi'nde olmadığına ve bu teklifle yürürlükten esasen kalkmış bir anayasanın bir maddesinin yürürlükten kaldırılmış olacağına ve iadeiitibarın doğru şekilde yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 248- Ham Tutanak CHP
3 106 01/07/2020 İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 153- Ham Tutanak CHP
3 111 10/07/2020 Dünya fındık üretiminin dörtte 3'ünü gerçekleştiren Türkiye'nin fiyatının dünya fiyatı olduğuna ve kilogramda 6 doları bulacak şekilde politika izlenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 198- Ham Tutanak CHP
3 113 14/07/2020 Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 201- Ham Tutanak CHP
3 116 22/07/2020 Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 169- - Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 30 11/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 52- 277-280 Ham Tutanak CHP
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 48 05/02/2019 (2/439) esas numaralı 19/10/2015 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi (İhlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/18) münasebetiyle 175- 137-138 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 94 26/06/2019 İstanbul ili Çatalca ve Silivri ilçelerinde yaşanan mülkiyet sorununa ilişkin gündem dışı konuşması 7- 18-20 Ham Tutanak CHP
3 12 31/10/2019 31 Ekim SODEP'in kurucu Genel Başkanlığı, SHP Genel Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Devlet ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Erdal İnönü'nün ölümünün 12'nci yıl dönümüne, düzenlenen çeklerin karşılıksız çıkması hâlinde çek keşide edenler hakkında hapis cezası uygulamasının kaldırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması 6- 167-169 Ham Tutanak CHP
3 59 20/02/2020 İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde yaşanan tapu ve mülkiyet sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 13- 790-791 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 99 09/07/2019 Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın 94 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 325- 970- Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 79 08/04/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 146- 383-385 Ham Tutanak CHP
3 106 01/07/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 137- - Ham Tutanak CHP
3 113 14/07/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 183- - Ham Tutanak CHP
3 116 22/07/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 152- - Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 23 28/11/2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 330- 535-537 Ham Tutanak CHP
2 23 28/11/2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 353- 540- Ham Tutanak CHP
2 23 28/11/2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 404- 557-558 Ham Tutanak CHP
2 84 28/05/2019 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 229- 1108-1111 Ham Tutanak CHP
2 87 11/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 206- 402-405 Ham Tutanak CHP
2 96 02/07/2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 248- 380-383 Ham Tutanak CHP
2 97 03/07/2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 363- 530-533 Ham Tutanak CHP
2 97 03/07/2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 419- 547-548 Ham Tutanak CHP
2 97 03/07/2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 431- 552- Ham Tutanak CHP
2 99 09/07/2019 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 308- 965-967 Ham Tutanak CHP
2 100 10/07/2019 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 288- 1110-1111 Ham Tutanak CHP
2 103 16/07/2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 364- 351-353 Ham Tutanak CHP
2 104 17/07/2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 211- 499-501 Ham Tutanak CHP
3 17 13/11/2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 265- 104-107 Ham Tutanak CHP
3 18 14/11/2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 271- 260-261 Ham Tutanak CHP
3 20 20/11/2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 319- 635-636 Ham Tutanak CHP
3 20 20/11/2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 356- 647-648 Ham Tutanak CHP
3 21 21/11/2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 232- 799-800 Ham Tutanak CHP
3 49 29/01/2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 231- 89-91 Ham Tutanak CHP
3 50 30/01/2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 191- 246-247 Ham Tutanak CHP
3 57 18/02/2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 265- 482-484 Ham Tutanak CHP
3 84 13/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 386- 367-368 Ham Tutanak CHP
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 105 18/07/2019 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün On Birinci Kalkınma Planı üzerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunuş konuşması yapma talebininin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi münasebetiyle 59- 753-754 Ham Tutanak CHP
3 49 29/01/2020 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar'ın 161 sıra sayılı Komisyon Raporu'nu işleme almasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 151- 67- Ham Tutanak CHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki