Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MEHMET BEKAROĞLU


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 33 27/01/2016 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 609- Ham Tutanak CHP
1 71 12/04/2016 Rize Milletvekili Hasan Karal'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 704-705 Ham Tutanak CHP
1 89 12/05/2016 ÇAYKUR'un sezonun başında kota ve kontenjan uygulamasına başladığına ve çay alım fiyatlarının açıklanmadığına ilişkin açıklaması - 522- Ham Tutanak CHP
1 122 03/08/2016 Gazi Ünirversitesi Rektörlüğüne atanan Ali Gür'le ilgili iddialara ilişkin açıklaması - 377- Ham Tutanak CHP
2 41 15/12/2016 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 1197- Ham Tutanak CHP
2 58 14/01/2017 Genel Kurul çalışmalarının bu kadar uzun süre devam ettirilmesinin insanın bedensel, ruhsal ve zihinsel kapasitesine aykırı olduğuna ilişkin açıklaması - 1238- Ham Tutanak CHP
2 67 08/02/2017 Varlık Fonu'na devredilen ÇAYKUR'un devletin elinden çıkmasının o bölgede Türkiye çaycılığının bitmesi anlamına geldiğine ilişkin açıklaması - 26- Ham Tutanak CHP
2 78 07/03/2017 Rize'de yapılacak AVM ve rezidans için 300 evin yıkılmasına ilişkin açıklaması - 59- Ham Tutanak CHP
2 87 03/05/2017 Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 808-809 Ham Tutanak CHP
2 98 30/05/2017 Rize Milletvekili Hasan Karal'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 712- Ham Tutanak CHP
2 118 25/07/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 122-122 1142- Ham Tutanak CHP
2 120 27/07/2017 ÇAYKUR'un çay müstahsilini mağdur etmeye devam ettiğine ilişkin açıklaması 17-18 270- Ham Tutanak CHP
3 43 20/12/2017 Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 268-269 941-942 Ham Tutanak CHP
Anayasa Değişikliği Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 54 10/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 483- Ham Tutanak CHP
BAKANLAR KURULU PROGRAMININ GÖRÜŞÜLMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 93 27/05/2016 Başbakan Binali Yıldırım tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun Programı'nın görüşülmesi münasebetiyle - 127-130 Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 54 06/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle - 921-923 Ham Tutanak CHP
2 32 06/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 276-277 Ham Tutanak CHP
2 41 15/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle - 1115- Ham Tutanak CHP
2 41 15/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle - 1193-1195 Ham Tutanak CHP
3 35 12/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 179-185 72-74 Ham Tutanak CHP
3 44 21/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle 534-548 208-212 Ham Tutanak CHP
Çeşitli Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 20 25/12/2015 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 825- Ham Tutanak CHP
1 124 10/08/2016 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 722-724 Ham Tutanak CHP
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 71 12/04/2016 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, (2/168) esas numaralı Türk Ceza Kanununun 299'uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/24) münasebetiyle - 715-717 Ham Tutanak CHP
1 104 21/06/2016 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, (2/65) esas numaralı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/46) münasebetiyle - 851-852 Ham Tutanak CHP
1 108 28/06/2016 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, (2/202) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/48) münasebetiyle - 443-444 Ham Tutanak CHP
1 121 02/08/2016 Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, (2/1167) esas numaralı 2.7.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/53) münasebetiyle - 319-321 Ham Tutanak CHP
2 101 06/06/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, (2/1461) esas numaralı 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/99) münasebetiyle - 97-98 Ham Tutanak CHP
2 118 25/07/2017 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, (2/275) esas numaralı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/103) münasebetiyle 107-111 1137-1138 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 43 24/02/2016 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması - 27-29 Ham Tutanak CHP
1 119 27/07/2016 15 Temmuzun toplumsal barışın yeniden tesisine vesile yapılmasına ilişkin gündem dışı konuşması - 13-14 Ham Tutanak CHP
2 21 16/11/2016 Doğu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel ve heyelan felaketlerine ilişkin gündem dışı konuşması - 266-267 Ham Tutanak Saadet P
3 59 14/02/2018 Türkiye'de kutuplaşmanın boyutlarına ve bu konuda yapılmış araştırmaya ilişkin gündem dışı konuşması 10- 229-230 Ham Tutanak CHP
3 82 05/04/2018 Afrin Barış Harekâtı ve sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması 16- 63-64 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLİĞİNDEN ÇEKİLMELER / DÜŞÜRÜLMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 118 25/07/2017 Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Beşer Birleşimi Aşan (Toplamda Genel Kurulun 47 Birleşimi) Devamsızlığı Sebebiyle Anayasa'nın 84'üncü ve İçtüzük'ün 138'inci Maddeleri Uyarınca Gerekli Değerlendirmenin Yapılması İçin Başkanlık Divanının 24.05.2017 Tarihli ve 38 Numaralı Kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 113-120 1139-1141 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 54 06/03/2016 İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 772-773 Ham Tutanak CHP
1 64 31/03/2016 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 423-424 Ham Tutanak CHP
1 71 12/04/2016 Rize Milletvekili Hasan Karal'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 706- Ham Tutanak CHP
1 71 12/04/2016 Rize Milletvekili Hasan Karal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 708- Ham Tutanak CHP
2 78 07/03/2017 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 110- Ham Tutanak CHP
3 59 14/02/2018 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 17- 231-232 Ham Tutanak CHP
3 68 08/03/2018 Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar'ın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 85- 190- Ham Tutanak CHP
3 72 15/03/2018 İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 90- 856- Ham Tutanak CHP
SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ HAL
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 84 18/04/2017 Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı'yla ülke genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına dair tezkeresi (3/931) münasebetiyle - 314-316 Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 6 28/11/2015 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 133-135 Ham Tutanak CHP
1 17 22/12/2015 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 328-330 Ham Tutanak CHP
1 21 29/12/2015 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 921-922 Ham Tutanak CHP
1 32 26/01/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 357-359 Ham Tutanak CHP
1 64 31/03/2016 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 419-422 Ham Tutanak CHP
1 71 12/04/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 692-694 Ham Tutanak CHP
1 78 22/04/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 974-977 Ham Tutanak CHP
1 88 11/05/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 432-434 Ham Tutanak CHP
2 29 30/11/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 266-268 Ham Tutanak Saadet P
2 43 20/12/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 56-58 Ham Tutanak CHP
2 53 09/01/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 217-219 Ham Tutanak CHP
2 67 08/02/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 69-71 Ham Tutanak CHP
2 72 21/02/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 65-67 Ham Tutanak CHP
2 98 30/05/2017 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 702-704 Ham Tutanak CHP
3 23 15/11/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 69-71 484-485 Ham Tutanak CHP
3 68 08/03/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 74- 186-187 Ham Tutanak CHP
3 72 15/03/2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 77- 852-853 Ham Tutanak CHP
3 95 03/05/2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 73- 503-504 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 68 06/04/2016 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 327-329 Ham Tutanak CHP
1 105 22/06/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 1045-1047 Ham Tutanak CHP
1 112 13/07/2016 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 119-120 Ham Tutanak CHP
1 112 13/07/2016 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 146-147 Ham Tutanak CHP
1 127 18/08/2016 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 127-128 Ham Tutanak CHP
1 127 18/08/2016 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 180-182 Ham Tutanak CHP
2 21 16/11/2016 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 313-315 Ham Tutanak Saadet P
2 50 04/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 810-812 Ham Tutanak CHP
2 51 05/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 1007-1008 Ham Tutanak CHP
2 60 17/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 281-283 Ham Tutanak CHP
2 105 13/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 307-311 664-665 Ham Tutanak CHP
2 110 18/06/2017 Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 299-302 109-110 Ham Tutanak CHP
2 110 18/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 202-207 76-78 Ham Tutanak CHP
3 19 08/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 204-207 987- Ham Tutanak CHP
3 20 09/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 247-252 97-99 Ham Tutanak CHP
3 21 13/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 352-356 271-272 Ham Tutanak CHP
3 22 14/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 193-197 386-387 Ham Tutanak CHP
3 22 14/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 337-345 432-435 Ham Tutanak CHP
3 23 15/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 247-251 548-549 Ham Tutanak CHP
3 24 16/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 110-114 629-630 Ham Tutanak CHP
3 58 13/02/2018 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 229- 136-138 Ham Tutanak CHP
3 67 07/03/2018 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 138- 63-65 Ham Tutanak CHP
3 74 20/03/2018 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 214- 1059-1060 Ham Tutanak CHP
3 75 21/03/2018 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 121- 81-82 Ham Tutanak CHP
3 78 28/03/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 256- 525-526 Ham Tutanak CHP
3 79 29/03/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 197- 633-635 Ham Tutanak CHP
3 79 29/03/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 268- 654-655 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 22 30/12/2015 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 1145-1146 Ham Tutanak CHP
1 33 27/01/2016 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 589-591 Ham Tutanak CHP
1 121 02/08/2016 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle - 341-344 Ham Tutanak CHP
1 128 19/08/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 310-312 Ham Tutanak CHP
2 74 23/02/2017 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 361-363 Ham Tutanak CHP
2 74 23/02/2017 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 388-389 Ham Tutanak CHP
2 93 17/05/2017 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle - 176-177 Ham Tutanak CHP
2 94 18/05/2017 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle - 344-345 Ham Tutanak CHP
3 31 30/11/2017 Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 255-263 460-462 Ham Tutanak CHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 128 19/08/2016 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 377-380 Ham Tutanak CHP
2 78 07/03/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 106-108 Ham Tutanak CHP
2 87 03/05/2017 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 846-848 Ham Tutanak CHP
3 14 26/10/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 104-119 367-371 Ham Tutanak CHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki