Turkiye Buyuk Millet Meclisi

FARUK BAL


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 104 09/05/2012 TBMM BAŞKAN VEKİLİ MERAL AKŞENER’E YAPILAN SALDIRIYI KINADIKLARINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak MHP
2 104 09/05/2012 BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ’IN EKSİK VE YANLIŞ ANLAŞILABİLECEK BİLGİ VERDİĞİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak MHP
4 34 17/12/2013 ANKARA MİLLETVEKİLİ TÜLAY SELAMOĞLU'NUN 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI'NIN 3'ÜNCÜ MADDESİ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN 380-382 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya, demokratik parlamenter sisteme aykırı ve kuvvetler ayrılığı ilkesi ile hâkim bağımsızlığını ortadan kaldıran bir teklif olduğuna ilişkin - 69-70 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'yle ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağına dair grup başkan vekillerine bilgi verdiğine ancak Anayasa'ya aykırı düzenlemelerin muhafaza edildiğine ilişkin - 74 Basılmış Tutanak MHP
4 87 08/05/2014 BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN'İN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN 100-104 Ham Tutanak MHP
4 113 08/07/2014 (9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU ÜYELİĞİNE KABUL EDİLMEMESİNİN MECLİS BAŞKANININ YETKİSİNDE OLMADIĞINA VE BU DURUM ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNDAN MECLİS BAŞKANININ BU İŞLEMİNİN HATALI OLDUĞUNA İLİŞKİN 87-89 Ham Tutanak MHP
4 123 22/07/2014 AKP'NİN BULAŞTIĞI YOLSUZLUKLARI ÖRTEBİLMEK İÇİN KANUNİ DÜZENLEMELER YAPTIĞINA İLİŞKİN 33-33 Ham Tutanak MHP
5 11 06/11/2014 Adana Milletvekili Fatoş Gürkan'ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin 68-69 Ham Tutanak MHP
5 20 27/11/2014 Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin 128-129 Ham Tutanak MHP
5 31 16/12/2014 Beşiktaş'ın Çarşı grubuna mensup bazı kişilerin darbe suçlamasıyla yargılanmasına ilişkin 126-126 Ham Tutanak MHP
5 33 18/12/2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki mühendis ve tekniker kadrolarının azaltılmasını ve bu kadrolara atama yapılmamasını kınadığına ilişkin 307-307 Ham Tutanak MHP
5 44 20/01/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin 115-115 Ham Tutanak MHP
5 58 19/02/2015 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna ve bu nedenle görüşülmesinin mümkün olmadığına ilişkin 259-261 Ham Tutanak MHP
5 59 20/02/2015 Ege Üniversitesinde öğrenciler arasında çıkan gerginlikte Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi mensubu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesine ilişkin 422-423 Ham Tutanak MHP
5 60 21/02/2015 Ege Üniversitesinde yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet dilediğine ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin 18-19 Ham Tutanak MHP
5 60 21/02/2015 Mecliste Kürtçe ifadelerde bulunan bir milletvekilinin sözlerini Başkanın isteğiyle Türkçeye çevirmesinin Anayasa'nın Başkanlık marifetiyle ihlali anlamına geleceğine ve Başkanın kendi beyanıyla bunu düzeltmesi gerektiğine ilişkin 214-215 Ham Tutanak MHP
5 63 24/02/2015 Malatya'da 2 savaş uçağının düşmesi sonucu 4 pilotun şehit olmasına ilişkin 201-202 Ham Tutanak MHP
5 64 25/02/2015 İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliğinin İzmir Milletvekili Oktay Vural'la ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin 256-257 Ham Tutanak MHP
5 73 10/03/2015 Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin 403-404 Ham Tutanak MHP
5 75 12/03/2015 Erol Büyükburç'a Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin 154-154 Ham Tutanak MHP
5 84 26/03/2015 Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin 110-111 Ham Tutanak MHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 28 11/12/2013 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 279-289 Basılmış Tutanak MHP
4 34 17/12/2013 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 411-411 Basılmış Tutanak MHP
5 28 13/12/2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 145-163 Ham Tutanak MHP
5 28 13/12/2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 388-389 Ham Tutanak MHP
5 32 17/12/2014 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 428-429 Ham Tutanak MHP
GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 59 20/02/2015 19/2/2015 tarihli 58'inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin 100-102 Ham Tutanak MHP
5 64 25/02/2015 24/2/2015 tarihli 63'üncü Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin 204-206 Ham Tutanak MHP
5 65 26/02/2015 25/2/2015 tarihli 64'üncü Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin 147-150 Ham Tutanak MHP
5 72 09/03/2015 4/3/2015 tarihli 69'uncu Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin 60-61 Ham Tutanak MHP
GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 72 19/03/2014 CHP GRUBU ADINA, GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ, SİNOP MİLLETVEKİLİ ENGİN ALTAY VE YALOVA MİLLETVEKİLİ MUHARREM İNCE'NİN, BAZI ESKİ BAKANLAR HAKKINDA HAZIRLANAN FEZLEKELERİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE İNTİKALİNE VE MİLLETVEKİLLERİNİN BİLGİSİNE SUNULMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER KONUSUNDA GENEL GÖRÜŞME AÇILMASINA İLİŞKİN 143-159 Ham Tutanak MHP
GENSORU ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 60 02/02/2012 İZMİR MİLLETVEKİLİ OĞUZ OYAN VE 59 MİLLETVEKİLİNİN; GÖREV VE SORUMLULUĞUNUN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ VE YARGI BAĞIMSIZLIĞININ KORUNMASINDA GEREKLİ ÇABAYI GÖSTERMEDİĞİ İDDİASIYLA ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN HAKKINDA GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGENİN ÖN GÖRÜŞMESİ Basılmış Tutanak MHP
4 71 01/03/2014 MHP GRUBU ADINA, GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ YUSUF HALAÇOĞLU'NUN, RÜŞVET VE YOLSUZLUK İDDİALARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMALARI YÜRÜTEN ADLİ KOLLUK VE YARGI MENSUPLARI ÜZERİNDE BASKI UYGULADIĞI, SORUŞTURMALARA MÜDAHALE ETTİĞİ VE BAZI BAKANLAR HAKKINDA DÜZENLENEN FEZLEKELERİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ İDDİASIYLA ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ HAKKINDA GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN 55-79 Ham Tutanak MHP
GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 23 28/11/2013 ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONUNUN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN 4-8 Basılmış Tutanak MHP
5 11 06/11/2014 Konya-Akşehir-Isparta kara yolunda meydana gelen ve 18 vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 2-6 Ham Tutanak MHP
KANUNLAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 61 03/02/2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İÇTÜZÜK TEKLİFİ Basılmış Tutanak MHP
2 104 09/05/2012 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 104 09/05/2012 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 104 09/05/2012 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
3 31 29/11/2012 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
3 31 29/11/2012 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
4 100 10/06/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 121-129 Ham Tutanak MHP
4 102 12/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 293-297 Ham Tutanak MHP
4 102 12/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 267-269 Ham Tutanak MHP
4 102 12/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 392-395 Ham Tutanak MHP
4 102 12/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 406-408 Ham Tutanak MHP
4 102 12/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 414-418 Ham Tutanak MHP
4 102 12/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 355-362 Ham Tutanak MHP
4 102 12/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 256-260 Ham Tutanak MHP
4 102 12/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 229-233 Ham Tutanak MHP
4 102 12/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 246-249 Ham Tutanak MHP
4 104 17/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 190-194 Ham Tutanak MHP
4 104 17/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 182-187 Ham Tutanak MHP
4 104 17/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 203-206 Ham Tutanak MHP
4 104 17/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 254-258 Ham Tutanak MHP
5 63 24/02/2015 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri 321-329 Ham Tutanak MHP
5 65 26/02/2015 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri 470-474 Ham Tutanak MHP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 55 22/01/2013 HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE YÖNELİK İHLALLERİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASIINA İLİŞKİN ÖNERGELERİN ÖN GÖRÜŞMESİ Basılmış Tutanak MHP
MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 38 06/01/2015 Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 54 milletvekilinin; İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bekletilen 1,5 ton altının bulunduğu bir uçağın sahte belge ve beyanlarla Dubai'ye gönderilmesine imkân sağlayarak altın kaçakçılığıyla ilgili suç delillerini ortadan kaldırdığı, olayla ilgili sorumlulukları bulunan üst düzey kamu görevlileri hakkında hiçbir işlem yapmadığı, olayın etkin soruşturulmasını engelleyerek denetim görevini yerine getirmediği, altın kaçakçılığı ile rüşvet ve yolsuzluk olaylarının kapatılmasına olanak sağladığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa'nın 100'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 107'nci maddeleri uyarınca Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/12) 233-241 Ham Tutanak MHP
5 44 20/01/2015 Ekonomi Eski Bakanı M. Z. Çağlayan hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın İran'a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet oluşturduğu, TCK'nın 204 ve 252. maddelerine uyduğu; İçişleri Eski Bakanı M. Güler hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve söz konusu şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimlerde bulunduğu ve bu eylemlerin TCK'nın 204, 255, 252 ve 285. maddelerine uyduğu; AB Eski Bakanı E. Bağış hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği ve bu eylemlerin TCK'nın 255 ve 252. maddelerine uyduğu; Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı E. Bayraktar hakkında, bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı menfaatler karşılığında kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları ve imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları ve bu eylemlerin TCK'nın 255 ve 257. maddelerine uyduğu iddialarıyla bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 98-107 Ham Tutanak MHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 3 14/10/2014 Yargı bağımsızlığına ilişkin 6-10 Basılmış Tutanak MHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 90 04/04/2012 ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak MHP
3 126 27/06/2013 ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak MHP
4 21 26/11/2013 ISPARTA MİLLETVEKİLİ RECEP ÖZEL'İN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 140-141 Basılmış Tutanak MHP
4 33 16/12/2013 ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 121-122 Basılmış Tutanak MHP
4 33 16/12/2013 ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET ERDOĞAN'IN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN ONUNCU TUR GÖRÜŞMELERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 113-115 Basılmış Tutanak MHP
4 33 16/12/2013 İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HALİDE İNCEKARA'NIN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN ONUNCU TUR GÖRÜŞMELERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 183-184 Basılmış Tutanak MHP
4 49 21/01/2014 ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SÜHEYL BATUM'UN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 286-287 Basılmış Tutanak MHP
4 51 23/01/2014 SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN'İN BDP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 65-68 Basılmış Tutanak MHP
4 52 24/01/2014 MİHRİMAH BELMA SATIR'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE 53-55 Basılmış Tutanak MHP
4 56 04/02/2014 İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ'UN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 93-95 Basılmış Tutanak MHP
4 56 04/02/2014 İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ'UN MHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 88-90 Basılmış Tutanak MHP
4 69 27/02/2014 MANİSA MİLLETVEKİLİ MUZAFFER YURTTAŞ'IN MHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 160-161 Ham Tutanak MHP
4 69 27/02/2014 ERZURUM MİLLETVEKİLİ RECEP AKDAĞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 51-54 Ham Tutanak MHP
4 69 27/02/2014 AMASYA MİLLETVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI'NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE 274-276 Ham Tutanak MHP
4 71 01/03/2014 ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ'IN (11/31) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 183-189 Ham Tutanak MHP
4 71 01/03/2014 ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN'İN (11/31) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 149-151 Ham Tutanak MHP
4 71 01/03/2014 ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN'İN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 154-157 Ham Tutanak MHP
4 74 09/04/2014 BAŞBAKAN YARDIMCISI EMRULLAH İŞLER'İN GÜNDEM DIŞI KONUŞMAYA CEVABI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 29-30 Ham Tutanak MHP
4 75 10/04/2014 MUŞ MİLLETVEKİLİ SIRRI SAKIK'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 150-151 Ham Tutanak MHP
4 75 10/04/2014 GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY'IN 563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN BİRİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIKLARI KONUŞMALARI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 170-173 Ham Tutanak MHP
4 78 17/04/2014 BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY'IN 563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN YENİ İHDAS EDİLEN 13'ÜNCÜ MADDESİ ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 140-142 Ham Tutanak MHP
4 82 29/04/2014 ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE 95-100 Ham Tutanak MHP
4 84 05/05/2014 BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN'İN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE 294-296 Ham Tutanak MHP
4 84 05/05/2014 ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ MEHMET DANİŞ'İN (9/5) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 466-467 Ham Tutanak MHP
4 92 22/05/2014 SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 140-141 Ham Tutanak MHP
4 92 22/05/2014 İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN (11/32), (11/33) VE (11/34) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGELERİ ÜZERİNDE HDP GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE VE ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 135-137 Ham Tutanak MHP
4 124 23/07/2014 ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE 233-235 Ham Tutanak MHP
4 124 23/07/2014 ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE TEKRAREN SATAŞMASI NEDENİYLE 245-247 Ham Tutanak MHP
5 20 27/11/2014 Yılmaz Tunç'un MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 112-118 Ham Tutanak MHP
5 25 10/12/2014 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un 656 ve 656'ya 1'inci Ek sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 657 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 189-191 Ham Tutanak MHP
5 28 13/12/2014 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 167-169 Ham Tutanak MHP
5 58 19/02/2015 Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 181-182 Ham Tutanak MHP
5 60 21/02/2015 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın usul görüşmesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 242-244 Ham Tutanak MHP
5 62 23/02/2015 Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 303-305 Ham Tutanak MHP
5 68 03/03/2015 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 130-131 Ham Tutanak MHP
5 68 03/03/2015 Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 105-109 Ham Tutanak MHP
5 68 03/03/2015 Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 113-117 Ham Tutanak MHP
5 69 04/03/2015 İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 40'ıncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 320-323 Ham Tutanak MHP
5 75 12/03/2015 Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 108-109 Ham Tutanak MHP
5 75 12/03/2015 Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 104-106 Ham Tutanak MHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 83 27/03/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak MHP
4 57 05/02/2014 CHP GRUBUNUN, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU VE 37 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN ADALET ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 13/12/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULMAK ÜZERE BEKLEYEN DİĞER ÖNERGELERİN ÖNÜNE ALINARAK 5 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 69-77 Basılmış Tutanak MHP
TASARILAR (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 33 10/12/2011 2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 53 18/01/2012 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 91 05/04/2012 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 91 05/04/2012 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 91 05/04/2012 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 103 08/05/2012 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 104 09/05/2012 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 104 09/05/2012 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 119 13/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
2 128 30/06/2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak MHP
3 37 11/12/2012 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak MHP
3 90 10/04/2013 İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
3 90 10/04/2013 İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
3 90 10/04/2013 İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
3 90 10/04/2013 İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
3 90 10/04/2013 İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
3 125 26/06/2013 ORTA ASYA VE KAFKASLAR BÖLGESEL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KOMİSYONU ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak MHP
3 126 27/06/2013 YARGI HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (S. SAYISI 475) Basılmış Tutanak MHP
4 57 05/02/2014 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 313-317 Basılmış Tutanak MHP
4 69 27/02/2014 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 316-320 Ham Tutanak MHP
4 71 01/03/2014 TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ 230-246 Ham Tutanak MHP
4 71 01/03/2014 TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ 508-512 Ham Tutanak MHP
4 71 01/03/2014 TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ 563-567 Ham Tutanak MHP
4 71 01/03/2014 TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ 527-531 Ham Tutanak MHP
4 71 01/03/2014 TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ 490-493 Ham Tutanak MHP
4 71 01/03/2014 TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ 473-478 Ham Tutanak MHP
4 97 04/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 307-311 Ham Tutanak MHP
4 97 04/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 353-358 Ham Tutanak MHP
4 97 04/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 338-342 Ham Tutanak MHP
4 97 04/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 326-330 Ham Tutanak MHP
4 98 05/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 90-93 Ham Tutanak MHP
4 99 06/06/2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 213-216 Ham Tutanak MHP
4 113 08/07/2014 TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR 248-249 Ham Tutanak MHP
4 114 09/07/2014 TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR 158- Ham Tutanak MHP
4 120 19/07/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 203-206 Ham Tutanak MHP
4 120 19/07/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 289-292 Ham Tutanak MHP
4 120 19/07/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 272-276 Ham Tutanak MHP
4 120 19/07/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 236-244 Ham Tutanak MHP
4 132 13/08/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 252-256 Ham Tutanak MHP
5 16 19/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 274-277 Ham Tutanak MHP
5 16 19/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 393-400 Ham Tutanak MHP
5 16 19/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 380-383 Ham Tutanak MHP
5 16 19/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 221-234 Ham Tutanak MHP
5 16 19/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 351-354 Ham Tutanak MHP
5 16 19/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 331-334 Ham Tutanak MHP
5 16 19/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 311-314 Ham Tutanak MHP
5 16 19/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 316-318 Ham Tutanak MHP
5 16 19/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 267-270 Ham Tutanak MHP
5 16 19/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 290-292 Ham Tutanak MHP
5 17 20/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 257-260 Ham Tutanak MHP
5 17 20/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 284-287 Ham Tutanak MHP
5 17 20/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 279-283 Ham Tutanak MHP
5 17 20/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 316-318 Ham Tutanak MHP
5 17 20/11/2014 İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı 298-302 Ham Tutanak MHP
5 39 07/01/2015 Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri 87-103 Ham Tutanak MHP
5 47 27/01/2015 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 116-117 Ham Tutanak MHP
5 50 03/02/2015 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri 150-155 Ham Tutanak MHP
5 54 11/02/2015 Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 298-301 Ham Tutanak MHP
5 54 11/02/2015 Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 169-181 Ham Tutanak MHP
5 54 11/02/2015 Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 231-235 Ham Tutanak MHP
5 54 11/02/2015 Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 218-221 Ham Tutanak MHP
5 74 11/03/2015 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri 314-318 Ham Tutanak MHP
5 90 03/04/2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri 211-223 Ham Tutanak MHP
TEKLİFLER (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 91 05/04/2012 ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak MHP
3 5 09/10/2012 ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT’ÜN, (2/20) ESAS NUMARALI 2090 SAYILI TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ’NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ Basılmış Tutanak MHP
3 126 27/06/2013 YARGI HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (S. SAYISI 475) Basılmış Tutanak MHP
4 49 21/01/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 292-308 Basılmış Tutanak MHP
4 50 22/01/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 338-340 Basılmış Tutanak MHP
4 50 22/01/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 421- Basılmış Tutanak MHP
4 50 22/01/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 427-430 Basılmış Tutanak MHP
4 50 22/01/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 285-290 Basılmış Tutanak MHP
4 52 24/01/2014 BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ VE 77 MİLLETVEKİLİNİN; BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 118-122 Basılmış Tutanak MHP
4 52 24/01/2014 BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ VE 77 MİLLETVEKİLİNİN; BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 191-195 Basılmış Tutanak MHP
4 52 24/01/2014 BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ VE 77 MİLLETVEKİLİNİN; BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 255-259 Basılmış Tutanak MHP
4 52 24/01/2014 BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ VE 77 MİLLETVEKİLİNİN; BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 224-228 Basılmış Tutanak MHP
4 52 24/01/2014 BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ VE 77 MİLLETVEKİLİNİN; BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 236-238 Basılmış Tutanak MHP
4 67 25/02/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ 301-305 Ham Tutanak MHP
4 67 25/02/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ 230-233 Ham Tutanak MHP
4 67 25/02/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ 287-290 Ham Tutanak MHP
4 75 10/04/2014 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563) 134-147 Ham Tutanak MHP
5 18 25/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 354-366 Ham Tutanak MHP
5 19 26/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 188-192 Ham Tutanak MHP
5 19 26/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 250-253 Ham Tutanak MHP
5 19 26/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 471-475 Ham Tutanak MHP
5 19 26/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 227-231 Ham Tutanak MHP
5 20 27/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 366-369 Ham Tutanak MHP
5 20 27/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 253-257 Ham Tutanak MHP
5 20 27/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 185-189 Ham Tutanak MHP
5 20 27/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 275-283 Ham Tutanak MHP
5 20 27/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 173-177 Ham Tutanak MHP
5 20 27/11/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 217-221 Ham Tutanak MHP
5 21 02/12/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 60-63 Ham Tutanak MHP
5 21 02/12/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 46-49 Ham Tutanak MHP
5 21 02/12/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 205-209 Ham Tutanak MHP
5 21 02/12/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 116-120 Ham Tutanak MHP
5 21 02/12/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 196-199 Ham Tutanak MHP
5 21 02/12/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 100-104 Ham Tutanak MHP
5 21 02/12/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 169-173 Ham Tutanak MHP
5 24 09/12/2014 Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri 447-448 Ham Tutanak MHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 114-115 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 128-129 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 135-136 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 140-141 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 176-177 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 181-182 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 195 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 239-240 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 244-245 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 248-249 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 252-253 Basılmış Tutanak MHP
4 62 14/02/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 98-99 Basılmış Tutanak MHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 43 07/01/2014 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE JAPONYA HÜKÜMETİ ARASINDA NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANIMINA DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 279-296 Basılmış Tutanak MHP
4 108 25/06/2014 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İZİNSİZ İKAMET EDEN KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 195-203 Ham Tutanak MHP
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 17 07/11/2012 OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT’UN 338 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN ANAYASA’YA AYKIRILIK BAKIMINDAN MÜZAKERE EDİLMESİ İSTENMESİNE RAĞMEN BU TALEBİ YERİNE GETİRMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TUTUMU HAKKINDA Basılmış Tutanak MHP
3 31 29/11/2012 342 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KİŞİSEL VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN SÖZLEŞME’YE AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE GÖRÜŞÜLÜP GÖRÜŞÜLEMEYECEĞİ HAKKINDA Basılmış Tutanak MHP
3 56 23/01/2013 365 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN 1'İNCİ MADDESİNİN, ANAYASA'NIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAHİ TEKLİF EDİLEMEYECEK OLAN 3'ÜNCÜ MADDESİNE AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İŞLEME ALINIP ALINAMAYACAĞI HAKKINDA Basılmış Tutanak MHP
4 72 19/03/2014 BAŞKANLIĞIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISINA KONU OLAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE İNTİKAL EDEN SAVCILIK DOSYALARININ İÇERİĞİYLE İLGİLİ GENEL KURULA BİLGİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ UYGULAMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 73-77 Ham Tutanak MHP
4 74 09/04/2014 GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİN TÜMÜNÜN ANAYASA'YA AYKIRILIĞI KONUSUNDA VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞMELERİNİN TEKLİF VEYA TASARININ GÖRÜŞMELERİNE GEÇMEDEN ÖNCE YAPILMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 185-188 Ham Tutanak MHP
4 82 29/04/2014 İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MUAMMER GÜLER, AVRUPA BİRLİĞİ ESKİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ, EKONOMİ ESKİ BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ESKİ BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR HAKLARINDAKİ (9/7) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN İÇ TÜZÜK'E AYKIRILIĞI TESPİT EDİLEREK GERİ ÇEKİLMESİNDEN SONRA (9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN MECLİS BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GENEL KURULA SEVK EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA - Ham Tutanak MHP
4 84 05/05/2014 (9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN, (9/3), (9/4), (9/5) VE (9/6) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİYLE SIRASININ DEĞİŞTİRİLEREK ÖNE ALINMASININ VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ESKİ BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR HAKKINDAKİ TAKİPSİZLİK KARARI NEDENİYLE (9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN GERİ ÇEKİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 134-138 Ham Tutanak MHP
4 113 08/07/2014 (9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU ÜYELERİNİN İSİMLERİNİN BELİRLENMESİ İŞLEMİNİN GECİKTİRİLMESİNİN İÇ TÜZÜK'ÜN 109'UNCU MADDESİNE AYKIRI OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 102-105 Ham Tutanak MHP
5 18 25/11/2014 655 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Genel Kurulda görüşülüp görüşülemeyeceği konusunda Başkanın tutumu hakkında 225-228 Ham Tutanak MHP
5 58 19/02/2015 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 317-319 Ham Tutanak MHP
5 58 19/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Komisyona iade edilmesine gerek olmadığı yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 345-349 Ham Tutanak MHP
5 58 19/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, (2/1632) esas numaralı Kanun Teklifi'ni geri çekme önergesinin oylamasının tekrarındaki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 473-476 Ham Tutanak MHP
5 60 21/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, İç Tüzük'ün 63'üncü maddesi çerçevesinde çalışma usullerine uymadığı gerekçesiyle bu tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 479-486 Ham Tutanak MHP
5 72 09/03/2015 BDP Grubu adına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulda görüşülmesini talep eden HDP grup önerisinin görüşülmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 72-76 Ham Tutanak MHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki