Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:3
Birleşim:57
Tarih:24/01/2013


CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, bilindiği üzere, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu kararı ile bu adliyeler kapatıldı. Bunu birçok kere ifade ettim ama bugün de bahsetmek durumundayım. Benim seçim bölgemdeki, Artvin'in Ardanuç ilçesindeki bir adliye de kapatıldı. Adliyenin kapatılmasından sonra -ne yazık ki- orada yaşayan insanlar en yakın adliye konumunda olan Artvin adliyesine köylerden gidiş geliş 160 kilometre gidip geliyorlar Sayın Bakan. Bir sabıka kaydını alabilmek, bir mahkemeye ulaşabilmek, bir savcılığa ifade verebilmek için 160 kilometre gidiş gelişin olduğu bir yerde siz bu adaletsizliği kendi vicdanınıza sığdırabiliyor musunuz? İlçenin yaşamış olduğu, orada yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi konusunda daha önce almış olduğunuz bu karardan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.