Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:3
Birleşim:57
Tarih:24/01/2013


CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkürler.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, önergemize Komisyon da katılmadı, Hükûmet de katılmadı. Niye katılmadınız? Bu önerge neyi içeriyor farkında mısınız bilmiyorum. Sayın Bakan, Sayın Komisyon Sözcüsü; biz neyi önerdik, siz neyi reddettiniz lütfen bunu bir söyleyin. Ben eminim ki bilmiyorsunuz. Yani neyi reddettiniz?

İşte, değerli milletvekilleri, böyle yürüyor bu iş. Biz neyi önerdik biliyor musunuz? Bakın, İnfaz Kanunu'nun 54'üncü maddesine göre, bir kişi nakil istediği zaman başka bir cezaevine, ücretini kendi yatırması gerekiyor şu andaki düzenlemeye göre. Efendim, "Çocuklar hakkında bu hüküm uygulanmaz." getirilen düzenleme. Biz de diyoruz ki "Muhtaçlar hakkında da bu uygulanmaz." Gayet insani, yerinde bir düzenleme. Ee? "Katılmadık." Niye katılmadınız? Bilmiyorsunuz, haberiniz yok. Çünkü muhalefet önerge verdi. Bakın, biz yapıcı muhalefet yapıyoruz, size destek veriyoruz.

Sayın milletvekilleri, sizden bir ricam: Komisyon ve Hükûmet katılmadı, siz kabul edin. İnanın Sayın Başbakan sizi takdir eder, arkadaşları fırçalarsa fırçalar. Çünkü bu, ya muhtaç insan, altmış yaşında, sakat, özürlü? Efendim, Karslı vatandaş İstanbul'da yakalanmış, memleketine gitmek istiyor "Orada yatayım, cezamı çekeyim." diyor. "Yok, parayı yatır." "Param yok." "Ee, gidemezsin. Ailen gelsin seni görsün." Ee, ailesinin de parası yok! Biz diyoruz ki "Bunlar da oraya gitsin, bunun da masrafını devlet karşılasın." "Katılmıyoruz." Yani işte, problem burada yani "Muhalefetten gelen şey ne olursa olsun reddediyoruz." Niye reddediyorsunuz? Niye katılmıyorsunuz? Yapıcı muhalefet? Yani bunu kabul edin lütfen, hakikaten kabul edin bu önergeyi ve yarın da deyin ki "Bak, biz muhalefetin faydalı, yapıcı önergelerini kabul ediyoruz." Yani yine siyasi rant sağlayın ama kabul edin. Evet, maalesef böyle?

Değerli arkadaşlar, önergemize Hükûmet katılmadı, Komisyon katılmadı, umarım Genel Kurul katılır.

Başka bir şeyden bahsedeyim: Bugün ülkemizde savunma hakkıyla ilgili çok ciddi problemler var. Yani sadece insanların hangi dilde savunmasını yapacağı sorun değil, bu çok basit, bu sıradan bir sorun, çok daha büyük sorun var savunmayla ilgili. Yani bunu getiren Hükûmet, yine buraya destek veren BDP Grubu, özellikle BDP Grubu biliyor ki bugün KCK tutuklanmalarında bir sürü avukat tutuklu, içeride. Yani usul kanununa aykırı olarak ofisleri arandı, kapıları kırıldı. En son geçen de Çağdaş Hukukçular Derneğine mensup kişiler? Ki bu Çağdaş Hukukçular Derneğinin bir üyesi de, geçmişte yönetimde olan da sizin Grup Başkan Vekiliniz Sayın Ayşe Nur Bahçekapılı. Bir sürü sorun var şu anda savunmayla ilgili ülkede yani bu değil sadece bakın, bu ülkede Kürt, Türk, Alevi, Sünni herkes kardeştir. Bunları ayrıştıran, lime lime eden, toplumu bölen ve bu etnik ve dinsel kimlikler üzerinden siyaset yapmak bölücülüktür, şiddetle, nefretle kınıyoruz. Gerek yok, biz biriz, biz bir bütünüz. Yani bu mu kaldı yani bizim bütün meseleler hâlledildi de "Ya sen Kürt'sün, Türk'sün, Alevisin, Sünnisin; hadi lime lime bölelim, parçalayalım." Yapmayın, etmeyin. Yani burası, bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin imkânları herkese yeter, barış içinde yaşayalım. Efendim, insan hakları, eşit yurttaşlık temelinde herkese hak ettiğini verelim, adil olalım. Size de düşen görev, iktidar olarak böyle bir iklim, böyle bir ortam yaratmaktır. Dolayısıyla, bugün sizin gruptan gündem dışı söz alan bir arkadaş, isim vermeden bir şeyler söyledi. Evet, ben de diyorum ki: Bu ülkede kimlikler üzerinden, dinî inançlar üzerinden siyaset yaparak toplumu bölenleri kınıyorum. İnşallah Allah bu tür siyaset yapanları bu ülkenin başından bir an önce gönderir diyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.