Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:55
Tarih:22/01/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, Bakanlığınızdan önemli ihaleler alan bir şirketin sahipliğindeki bir uçakla seyahat etmişliğiniz var mıdır? Eğer bu bilgi doğruysa Bakanlığınız ihalelerine giren bir şirketin uçağıyla iş seyahatlerine çıkmanız etik midir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.