Konu:Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:51
Tarih:10/01/2013


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, Sosyal Güvenlik icra memurlarının sayısı 900 civarında. Bunlar düz memur statüsünde. Bunlara uzmanlık kadrosu vermeyi düşünüyor musunuz? Diğer bakanlıklarda aynı işi yapan görevlilere bu kadrolar verildiği hâlde bunlarda bu kadrolar yok ve mağdur durumdalar. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bulut.