Konu:Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:50
Tarih:09/01/2013


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim.

Çalışırken düşük ücret alıp emeklilikte yüzde 42 eksik ücret alan emekli eşlerinden, emekli olunca kesilen aile geliri emekliler için büyük kayıp olmaktadır. Emeklilerin alım güçlerini iyileştirmeyi düşünüyor musunuz? Risk grubundaki 400 bin özel güvenlik görevlileri için risk tazminatı vermeyi düşünüyor musunuz? Geniş kesimlerin eksik hakları, milletvekillerinin kendi özlük haklarını da savunmalarına engel olmaktadır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kaleli.