Konu:YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:50
Tarih:09/01/2013


YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HARUN TÜFEKCİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı'nın 11'inci maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, ülkemizde, dönemimizde gerçekten adaletle alakalı, adil yargılamayla alakalı ve yargılama usulünün hızlandırılmasıyla alakalı çok önemli yasal düzenlemeler oldu. Bu düzenleme de bunlardan biri. Tabii, yürütme maddesinde konuştuğum için çok uzatma taraftarı değilim ama şunun iyi bilinmesi gerekiyor ki, Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Türkiye'nin ciddi anlamda itibar kaybettiği, özellikle bu tür tazminat ödemek zorunda kaldığı alanlarda yeni bir yasal düzenlemenin gelmesi, yapılması gerekiyordu. İşte, Adalet Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaya bizler de komisyon olarak katkı verdik.

İnşallah, bu yasanın olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyor, yüce heyetinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tüfekci.