Konu:Yargılama Sürelerinin Uzunluğu İle Mahkeme Kararlarının Geç Veya Kısmen İcra Edilmesi Ya Da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:50
Tarih:09/01/2013


YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, adliye personelinin servis araçları, biliyorsunuz yakın bir zamanda kaldırıldı. Bu servis araçlarını kaldırdıktan sonra, özellikle büyük şehirlerde adliye personelinin adliyeye ulaşımını sağlamak için  daha önce ulaşım yardımı yapılıyordu, ulaşım yardımını da kaldırdınız. Bu konuda adliye personelinden yoğun şikâyetler almaktayız. Bu uygulamayı yeniden eski hâline getirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda adliye personelinin yaşamış olduğu mağduriyeti gidermeyi düşünüyor musunuz? Özellikle büyük şehirlerdeki adliye çalışanları çok mağdur durumdadırlar. Bu uygulamadan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Adliye personeli bu konuda ciddi bir şekilde karar almanızı bekliyor.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.