Konu:İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:12
Tarih:04/11/2020


İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Üzerinde konuşmakta olduğumuz kanun teklifiyle bir kısım vergi borçlarını taksitlendirmeyi, bir kısım kamu alacaklarını ötelemeyi, bir kısmının faizini silmeyi konuşuyoruz. Peki, neden bu hâldeyiz? Vatandaş neden vergi borcunu ödeyemiyor da biz taksitlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz? Ya da biz neden vergileri tahsil edemiyoruz da bugün bu yasalara ihtiyaç duyuyoruz? Eğer vergi sisteminiz adaletsizse, vergi politikalarınız istikrarsızsa böyle yasalara her zaman ihtiyaç duyarsınız. Adaletsiziz çünkü bazı vergiler yüksek, adaletsiziz çünkü kayıt dışını kayıt altına alıp vergilendiremiyoruz ve haksız vergiler var. İstikrarsızız çünkü Hükûmetiniz döneminde tam 8 kez böyle yapılandırma yapmışız.

Değerli arkadaşlar, Emile Zola diyor ki: "Pırlantadan alınmayan vergi kitaptan alınıyordu, pırlantadan alınmayan vergi ekmekten alınıyordu çünkü pırlanta alandan değil, kitap okuyandan korkuyorlardı." (CHP sıralarından alkışlar) İşte, bu yüzden adaletsiz verginiz değerli arkadaşlar. Toplamda 8 kez af çıkartmışsınız, son üç yılda -2016, 2017, 2018- 163 milyar toplamayı düşünmüşsünüz ama toplayamamışsınız, 73 milyar toplamışsınız ve şimdi takriben 454 milyarlık bir rakamı tekrardan yapılandırmaya sokuyorsunuz. Sonuçlarının ne olacağını az çok tahmin ediyoruz çünkü esası düzeltmeden, şeklî yaptığınız düzeltmelerin hiçbirinden sonuç alamayacağınızı biliyoruz.

Değerli arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim: İflas etmiş vatandaştan, iflas etmiş esnaftan vergi almayı bekliyorsunuz. Açık bir şekilde şunu söylemek isterim ki sizin politikalarınız iflas etti ve bu politikalarınız şimdi vatandaşı iflas ettirip vergi ödeyemez duruma getirdi, sizse bu vergiyi taksitlendiriyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Bunun adı ne biliyor musunuz? Bunun adı sıfırı tüketmektir değerli milletvekilleri. Sıfırı tüketmişsiniz ve şimdi, vergi borçlarını taksitlendirerek, faizlerini silerek aslında alacak kırdırıyorsunuz, alacak; farkında mısınız? Alacak kırdıran bir esnaf gibisiniz, bu durumdasınız, Hükûmetinizin durumu budur değerli milletvekilleri.

Peki, son zamanlarda kurumlar vergisini ne kadar tahsil ettiniz? Yüzde 76. KDV? Yüzde 40. Motorlu taşıtlar vergisi? Yüzde 69. Sorgulayın bir, neden böyle; milleti ne hâle soktunuz, sorgulayın.

Değerli milletvekilleri, diyorsunuz ya "On sekiz yıldır iktidardayız." İşte, on sekiz yılın sonu bu; vergi ödeyemeyen esnaf, vergi ödeyemeyen vatandaş, on sekiz yılın sonu bu. Rahmetli Müslüm Gürses diyor ya "Yıllar utansın!" diye. Gerçekten, on sekiz yıllık iktidarınızda yıllar utansın ya! İktidarınızda yıllar utansın! Gerçekten durum bu değerli milletvekilleri. (CHP sıralarından alkışlar)

Ve şunu söylemek isterim: Topladınız şimdi vergiyi, nereye ödeyeceksiniz? 2020 bütçesinde yüzde 19 faiz gideri, 2021 bütçesinde yüzde 20 faiz gideri. Alın vergiyi, faize verin; alın, faize verin. Bu mu yani politika, bu mudur değerli milletvekilleri? Soruyorum şimdi, niye bu yasada öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu burslarının tamamını affetmiyorsunuz? Bu çocukları, bu gençleri işsiz bırakan siz değil misiniz, on sekiz yıllık iktidarınız değil mi? İşsiz bıraktığınız bu gençlerden siz şimdi nasıl bu paraları geri istiyorsunuz da affetmiyorsunuz? Her şeyi affediyorsunuz, önünüze gelenin vergi borcunu affediyorsunuz, 5'li çetenin vergilerini affediyorsunuz. Niye bu öğrencilerin kredi borçlarını affetmiyorsunuz, sebebi ne? Bu çocukların size yaptığı ne? Sormak hakkımız değil mi! (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, şimdi başka bir şey daha soruyorum: Covid-19'la beraber bütün dünyada neyi konuştuk? Tarım politikalarını, gıda ihtiyacını, gıda krizini konuştuk, değil mi? O zaman en çok korumamız gereken kim? Çiftçi. Siz şimdi o zaman bu çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcunu, Ziraat Bankasına olan borcunu niye ötelemiyorsunuz, niye affetmiyorsunuz? Eğer siz çiftçiyi korumazsanız yarın bir gün bu Covid'in ikinci dalgasında gelen açlıktan sorumlu olmayacak mısınız? Bu vergi politikanızı niye sorgulamıyorsunuz?

Şimdi, başka soru şu: Covid-19 bitti mi değerli milletvekilleri? Covid-19 bitmiş gibi hemen tahsil edilen bu yapılandırma doğru mu? Bitti mi, niye hemen tahsilata başlıyoruz, niye süreyi uzatmıyoruz? Kriz devam ediyor; Covid-19'un ikinci dalgası yaşanacak, farkında değil misiniz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın sözlerinizi.

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) - Değerli milletvekilleri, sözü çok uzatmak istemiyorum. Gelinen nokta on sekiz yıllık iktidarınızın sonucudur ve gelinen nokta şudur değerli arkadaşlar: Hani kongre kongre, il il dolaşıyorsunuz ya, vatandaşın çay ihtiyacı olduğunu düşünüp "Alın size çay, alın size çay." diye atıyorsunuz ya, o vatandaşın size bir teklifini okuyarak konuşmamı bitireceğim, vatandaş diyor ki size: "Geleydin bir çay içimi, sen çay dökerdin, ben de dökerdim içimi."

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)