Konu:İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:12
Tarih:04/11/2020


İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) - Sayın Başkan, 2020 yılında, ülkemizde ölüme sebebiyet veren 3 deprem yaşandı. Dünyada 2020'de depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 203 kişi, bunların 165'i Türkiye'dedir. Ülkemizde deprem gerçekliği ortada dururken, bunun vergisi toplanırken ciddi bir önlem alınmamasının vebali Hükûmetin üzerindedir. Tüm uzmanlar, olası bir İstanbul depreminin çok daha korkunç ve yıkıcı bir tablo ortaya çıkarabileceğine işaret ederken Hükûmetin yıllardır bu konuda hiçbir ciddi adım atmadığı açıktır. İnsan hayatını önceleyen projeler yerine ranta dayalı çılgın projelere kaynak ayırmak insan hayatını hiçe saymaktır. Çok geç olmadan herkesin aklını başına toplaması gerekmektedir. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, deprem riski yüksek yerlerde belediyelerimizle eş güdüm içinde bir acil deprem planının hayata geçirilerek yirmi yıldır ihmal edilen önlemlerin derhâl alınmasını bekliyoruz.