Konu:Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:6
Tarih:15/10/2020


Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu ana kadar 9 kişi soru sordu.

1'inci sırada Ali Cumhur Taşkın Bey, Mersin Milletvekilimizin Cumhurbaşkanlığı rapörtörlüğüyle ilgili bir sorusu oldu. Cumhurbaşkanlığı görev alanına giren konularda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi kariyer meslek personeli olarak Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılığı ihdas edilmesini öngörmekteyiz. Böylelikle, devletimizin işleyişine ilişkin kurumsal hafızasının geliştirilmesi ve daha güçlü aktarılması amaçlanmaktadır.

Düzenleme, bakanlıkların merkez teşkilatlarında istihdam edilen kariyer meslek personeline ilişkin düzenlemelerle aynı niteliktedir. Özel yarışma sınavına girebilmek için ise KPSS'ye girmek ve istenen puan türünden belirlenen asgari puanı almış olmak gerekmektedir. Hizmet gereklerine göre Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılığına girişte ayrıca dil şartı da aranabilecektir.

Özlük hakları yasama uzmanları ve yasama uzman yardımcılarıyla eşit olacaktır. Hem Cumhurbaşkanlığındaki görevlerin özelliğini, teşkilat yapısını ve güvenlik şartını göz önüne alarak uygun personel politikasının oluşturulması hem de hakkaniyete uygun olması açısından, Cumhurbaşkanlığı raportörlük kadrolarına istihdam edilmekteyken hizmetine ihtiyaç kalmayan personelin, kariyer mesleklerine ilişkin durumlarına uygun diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uzman kadrolarına atanmasına imkân verilmektedir. Bu şekilde diğer kurumlara atanan personel aynı özlük haklarını almaya devam edecektir. Ayrıca, geçici maddeyle hâkim ve savcı, yasama uzmanı, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarındaki kariyer meslek mensuplarına ilişkin kadro veya pozisyonda bulunanlardan, hâlihazırda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı hizmet birimlerinde raportör olarak geçici görevli olanların, bir defaya mahsus olmak üzere talepleri üzerine Cumhurbaşkanlığı raportörlüğüne atanabilmesi öngörülmektedir.

Bir de diğer milletvekillerimizin genelde maddelerle ilgili soruları olmadı, bununla ilgili konuşmaların içerisinde vakıf üniversitelerinde tıp fakültesi açılmasıyla ilgili değerlendirmeler gündemimize gelmişti. Bilindiği gibi, tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerinin uygulama eğitimleri, ya üniversitelerin kendisine ait hastanede ya da bir özel hastaneyle ortak kullanım yani afiliasyon protokolü çerçevesinde yürütülmektedir. Özel hastanelerde hastanın ödediği ilave ücret sebebiyle, öğrencilere hasta çeşitliliği kapsamında gerekli ve yeterli uygulama yaptırılmasında zaman zaman zorluklar yaşanmaktadır. Ayrıca, üniversite yönetimi ile özel hastane yönetimi arasında yaşanan sorunlar da eğitimin aksamasına yol açabilmektedir. Bu yüzden, vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi gören öğrencilerimizin donanımlı bir uygulamalı eğitim alabilmesi için söz konusu üniversitenin kendisine ait bir hastanesi olması önemlidir yani en az 200 yataklı bir hastanesi olması gerekiyor. Maddeyle, vakıf üniversitelerinin tıp eğitimi için hastanenin taşıması gereken nitelikler, mülkiyeti, işletme hakkı ve ruhsatı kendisine ait bir hastanenin varlığı, faal bir özel hastane yoksa Sağlık Bakanlığından alınacak ön iznin yeterli olması. Ön izinle kurulan tıp fakültelerinin eğitime başlayabilmeleri için hastane ruhsatının alınmış olması şartları düzenlenmektedir.

Yine, milletvekili arkadaşlarımızın, hem Komisyonumuzda hem de burada, Genel Kurulda bazı soruları olmuştu. "2012 yılından bu yana, bu konuda, program bütçeye geçişte Sayıştay görüşü alındı mı?" diye bir soruydu. 2012 yılından bu yana yapılan program bütçe çalışma süreçlerinde, Sayıştay Başkanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sürecin içinde yer almıştır. Sayıştay Başkanlığı, program bütçesinin amacı olan plan, program, bütçe bağını kuvvetlendirmek hususundaki gerekliliği, çeşitli yıllarda, gerek kamu idaresi raporlarında gerekse genel raporlarda vurgulamıştır. Program bütçeye geçişten sonra da Sayıştay denetimleri devam edecektir. Konuya ilişkin olarak performans denetimi rehberi güncelleme çalışmalarına da başlanacaktır.

Tabii, son günlerdeki en büyük gündemlerimizden birisi Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgiliydi. Ben otuz yıl orman bölge müdürlükleri yaptım ve bu yangın konusunda da Türkiye'de belki en fazla yangına giden kişilerden birisiyim. Son iki yıldır ülkemizde aşırı kuraklığın ve nemin düşük olması, rüzgârların şiddetli olmasından dolayı yangınların sayısı arttı fakat orman teşkilatımız çok güzel bir şekilde müdahale ediyor bu konuda, tüm diğer kamu kurum ve kuruluşlarla beraber. Hatay yangınları gerçekten ciğerimizi yakmıştır. Tabii, orada o gün nem çok düşüktü, sıcaklık çok yüksekti ve aşırı bir rüzgâr vardı, onun etkisiyle yangınlar büyüdü ama en acısı da bu "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" diye PKK destekli bir örgütün bu yangınları çıkarması bizi çok üzmüştür. Bu örgütü lanetle kınıyorum. Bunlar, bu dünyada da öbür dünyada da cezasını çekecektir ve yanan yerler de yıl içerisinde ağaçlandırılıyor; bunu her seferinde söylüyoruz, bugünkü konuşmalarda da gündeme geldi. Şu ana kadar yanmış olan her yerin ağaçlandırılması yapılmıştır, ne otel yapılmıştır ne yerleşime açılmıştır. Bu yerlerle ilgili de özellikle hep gündeme getirilir; Güvercinlik'teki yer...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Burası 1987 yılında "Güvercinlik Turizm Merkezi" olarak ilan edilmiş, 1991 yılında Orman Genel Müdürlüğünden Turizm Bakanlığına tahsis edilmiş ve 2006 yılında da otel yapılmasıyla ilgili izin verilmiştir. Yangın 2007 yılında çıkmıştır yani bir yeri otel yapmak için yakmaya falan gerek yok, zaten yanmadan da izin verilebiliyor. Onun için, bu konuları bu Mecliste devamlı dile getirmiş bir orman mühendisi olarak, bu işlerin içinde birisi olarak tekrar burada bunu anlatma ihtiyacı duydum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.