Konu:2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:45
Tarih:19/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, vergi uzlaşma komisyonlarında bazı şirketlerin kayırıldığı, bu komisyonlarda bazı şirketlerin kesinleşmiş vergi borçlarının dahi silindiği, Sayıştay denetçilerinin bu konuyu incelemek istediği ancak vergi mahremiyeti sebep gösterilerek Sayıştay incelemesine izin verilmediği, Sayıştay denetçilerinin bakanlıklarda tespit ettiği bu tür yolsuzlukların üzerine gitmesi dolayısıyla Sayıştay Kanunu'nun değiştirildiği, değiştirilen Sayıştay Kanunu'nun başta Maliye Müsteşarı olarak maliye bürokrasisi tarafından hazırlandığı ve Sayıştay Kanunu'nun değiştirilmesi dolayısıyla bütçeye yetişmesi gereken bu raporların yetiştirilemediği iddiaları doğru mudur? Bakanlığınızın Sayıştay Kanunu'nun değiştirilmesiyle ilgili rolü nedir?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erdoğdu.