Konu:2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:45
Tarih:19/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, efendim, bu kesin hesapla ilgili Sayıştay raporu gelmemiş.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Söylendi o, söylendi!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu kesin hesabı şimdi çıkarmaya da gerek yok. Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını korumak için? Yani hiçbir inceleme yapılmamış, idare bir ihale ödemesini, istediğini yapmış, denetim yapılmamış. Bence, 2011 kesin hesap kanununun görüşülmemesi daha iyidir. Biz Sayıştaya bir müddet verelim, o süre içinde raporları düzenlesin, getirsin, inceleyelim.

Biz şimdi neyi inceliyoruz? İdare getirmiş, demiş ki: "Şu bakanlıkta şu kadar para harcanmış." Doğru mu harcanmış, eksik mi harcanmış, usulüne uygun mu? Aslında Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın da bence bunu kendisinin teklif etmesi lazım. Hiçbir denetim yapılmayan bir konuda Meclis neyi kabul edecek? Burada yolsuzluk var mıdır, yok mudur, ne kadardır? Ödenek üstü harcamaların ne kadarı gerçekten ödenen rakamlardır, değil midir? Bu konuda bizim sağlıklı bir şey etmemiz lazım.

Meclisimizin değeri düşüyor Sayın Başkanım. Aslında, bunların Meclis Başkanı tarafından resen nazara alınması lazım. Kesin hesap kanununun görüşülmesi için bir neden de yok, altı ay sonra görüşelim efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.