Konu:Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:118
Tarih:28/07/2020


Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Grup Başkan Vekilimiz böyle bir tasarılarının olmadığını söyledi. 30/4/2020 tarihinde 914 sayılı...

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Gene anlamamışsınız, iyi dinlememişsiniz. Dinleseydiniz anlardınız, tutanağı bir okuyun.

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - ...Halil Öztürk'ün Teklifi'nde "Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla eşleşmeyen hesaplar kapatılır." gibi böyle bir öneri var, 3'üncü maddede.

Bir de toparlamak gerekirse tabii ki ben öncelikle şunu söylemek isterim. Biz, bu firmaların filan savunucusu değiliz, temsilcilik açıp açmamalarının peşinde değiliz. Biz, Türkiye'deki haber alma özgürlüğünü savunmaya çalışıyoruz. Biz, Türkiye'de ifade özgürlüğünü savunmaya çalışıyoruz. Biz, Türkiye'de internete erişim özgürlüğünü savunmaya çalışıyoruz, veri güvenliğini korumaya çalışıyoruz, bunu anlatmak isterim.

Uluslararası düzenlemelerden bahsettiler. VPN'e engel uygulayan ülkeler: Belarus, Çin, İran, Irak, Umman, Rusya, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Türkiye, bunlarla yarışacaksak zaten sorun yok uluslararasılıkta.

Bir de bir yanlış anlaşılma oldu, ben "küçük ortak" derken sandalye sayısını kastetmiştim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Tamamlaya bilir miyim?

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Tamamlayayım hemen efendim.

BAŞKAN - Peki, tamamlayın efendim.

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Ben "küçük ortak" derken sandalye sayısını kastetmiştim ama fark ettim ki büyük ortak MHP'ymiş çünkü ne diyorlarsa o olmuş, sosyal medyayı da onlar getirmiş.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)