Konu:2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:18/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Anayasa'mıza göre bütçe görüşmelerinde, bütçe kanun tasarısının Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında, gider artırıcı ve gelir azaltıcı önerilerde bulunulamaz, bulunulur ise böyle bir önergeyi Başkanlık Divanı işleme koymaz. Siz şimdi Hükûmetin ve komisyonun görüşünü aldınız, kendileri doğal olarak katılmadılar ancak siz Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle bu önergeleri işleme koymayacağınızı ifade ettiniz. Önergeler gider artırıcı önergeler değildir.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, öyle bir şey söylemedim ben. Söz konusu değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ben öyle anladım.

BAŞKAN - Hayır, değil.

Tekrar edeyim, gerekçeyi okutmamın sebebini söyledim: "Anayasa'nın bütçe görüşmelerini düzenleyen 162'nci maddesinin: `Değişiklik önergeleri üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.' hükmü gereğince önergenin gerekçesini okutuyorum." dedim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - O zaman özür diliyorum, düzeltiyorum.

BAŞKAN - Estağfurullah.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ben yanlış anladım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.