Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:114
Tarih:16/07/2020


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Halkların Demokratik Partisinin vermiş olduğu önerge üzerine söz almış bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, son zamanlarda yapılan bütün araştırmalara bakarsanız eğer, toplumda hukuka güvenin son derece sarsıldığını görürsünüz. 2 kişiden 1'inin "Ben yargıya güvenmiyorum, hâkime, savcıya güvenmiyorum." dediğinin araştırmalarla sabit olduğunu hep beraber görürüz. Öyle ki değerli arkadaşlar, aynı zamanda uluslararası ölçülere göre de Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 126 ülkeden 109'uncu sıraya düşmüş durumda. Bunun en temel sebebi, hepinizin de bildiği gibi, hukukun siyasallaşması, yargının yürütmenin kontrolü altına gelmiş olmasıdır.

Hatırlar mısınız, AKP ilk iktidara geldiğinde "Ben bu yargıya güvenmiyorum." derdi, bazen yargı kararları karşısında en tepeden "Bu karara uymuyorum, saygı da duymuyorum." derlerdi. Şimdi, değerli arkadaşlar, bu dönemde ise yargının geldiği durum şu: Hâkimlerin birçoğunun AKP'nin ilçe başkanlarının, il başkanlarının akrabalarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık, yargının geldiği durum şu değerli arkadaşlar: Bazı durumlarda devleti yönetenlerin "Ben bu davanın savcısıyım." dediğini hepimiz biliyoruz. Dün daha bir skandal yaşandı, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı "Sayın Ömer Çelik" diyor. Değerli arkadaşlar, AKP yöneticilerine "sayın" diyerek eğilen bir yargının olduğunu görüyoruz.

Dolayısıyla, HDP Grubunun Selahattin Demirtaş'ın tutuklanma süreciyle ilgili verdiği bu araştırma önergesinin önemsenmesi gerektiğini birkaç soruyla söylemek istiyorum. Birincisi, değerli arkadaşlar "Burada bir siyasi irade var mıdır?" sorusu önemlidir. "Allah'ım, neydi günahım?" şarkısı var ya, acaba bu sorunun cevabı "Seni başkan yaptırmayacağız." demek miydi? Değerli arkadaşlar, hukuka aykırı bir süreç, sizin deyiminizle hiçbir şey olmasa da bir şeylerin olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla, araştırmak gerektiği önemlidir diye düşünmekteyiz.

Yine, şöyle bir gerçeklik var: Bu süreçteki savcıların birçoğunun FETÖ davasından içeride olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, FETÖ'nün dâhil olduğu bir sürecin sorgulanması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Genel olarak şunu söylemeliyiz ki özellikle siyasilerin hükümsüz tutuklanması bence son derece sakat bir durum. Bunun Hükûmetin bir sopası olarak kullanılması, hemen hemen her yerde yaygınlaşmasının da özellikle dikkat çekmemiz gereken bir konu olduğunu biliyoruz.

Türkiye öyle bir süreç yaşadı ki... Hükümsüz bir tutuklu ve Cumhurbaşkanı adayı sürecini yaşadık hep beraber değerli arkadaşlar. Dolayısıyla HDP'nin verdiği bu önergenin sizin açınızdan hiç kesinlik olmasa bile, şüpheler bile olsa dikkate alınarak burada oylanmasını rica ediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar)