Konu:Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:112
Tarih:11/07/2020


Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMAİL KAYA (Osmaniye) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle nüfusa oranla en fazla askere sahip illerden biri olan şehitler diyarı yiğit Osmaniyeli hemşehrilerimize, Genel Kurula ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimize saygılarımı sunuyorum.

Yine, hemen sözlerimin başında, bu vatan için, gelecek nesillerimiz bu vatanda rahatça yaşayabilsinler diye gözlerini bile kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.

Değerli milletvekilleri, gücünü aziz milletimizden, tecrübesini ecdadımızdan ve tarihten alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sürekli değişen risk ve tehditlerin bulunduğu güvenlik ortamında gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra, yavru vatan Kıbrıs ve çevresi dâhil mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumak, tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak için kendisine verilen görevleri en iyi şekilde icra etmektedir. Aynı zamanda, uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak için görevlerini başarıyla yerine getirip çaba ve gayret göstermektedirler. Köklü bir geçmişi olan, millî, manevi ve mesleki değerleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, birçok defa destanlaşan zaferlere imza atmış olup nice zaferlere de imza atmaya devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu büyük başarılarının temelindeki en önemli unsur, dünyanın hayranlığını kazanan disiplinli yapısı ve vatan sevgisidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hazırlanan kanun teklifiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılmasıyla harekât etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Millî Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları Millî Savunma Bakanlığımıza bağlanmıştır ve yine buna bağlı olarak da mevzuatta uyum düzenlemeleri yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Diğer taraftan, teklifle, Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle de personelin motivasyonunun arttırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda kısaca belirtmek gerekirse: Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçişin yasal dayanağının oluşturulmasını ve muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylığın da ilave edilmesini sağlıyoruz. İleri yaşlarda astsubaylıktan subaylığa geçiş yapan personelin erken emekliliğinin engellenmesi amacıyla rütbe yaş hadlerini yükseltiyoruz. Askerî öğrencilerimizin de harçlıklarını artıyoruz. Kritik görevlerde ve zor şartlarda görev yapan askerî sağlık personelinin sağlık hizmet tazminatının arttırılmasını sağlıyoruz.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen devlet memurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu diğer personelde olduğu gibi aile yardımı ödeneğinden faydalanmasını sağlıyoruz. Sözleşmeli erbaş ve erlerin, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonları görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmesini getiriyoruz. Ve yine Savunma Sanayii Başkanlığının sözleşmeli personel çalıştırmasına ilişkin teknik düzenleme yapılması gibi birçok önemli ihtiyaca karşılık gelecek maddelerde de kanun teklifimiz kapsamında düzenleme yapılmıştır.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; kanun teklifimizin bütünü ele alındığında, yapılan düzenlemelerle aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan ve peygamber ocağı olarak kabul edilen, milletimizden aldığı güven, dua ve güçle kendisine verilecek her türlü görevi tarihî bir sorumluluk bilinciyle icra etme azim ve kararlılığında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bundan sonraki süreçte de bütün partilerimizin desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. İktidara geldiğimiz günden bu yana milletimizden aldığımız güçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke hâline getirmek için var gücümüzle çalıştık. 2002 yılında savunma sanayinde yüzde 18 seviyelerinde olan durumumuz bugün, yüzde 70 seviyelerindedir. Buna bağlı olarak da çok daha güçlü bir orduya sahibiz. Bundan sonra da ülkemizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, çok daha güçlü bir konuma getirmek için gayretli çalışmalarımız devam edecek diyerek Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)