Konu:2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:17/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Son beş yılda gelir ve kurumlar vergisinin incelenme oranı kaçtır? Özellikle Albayraklar, Çalıklar ve sizin zamanınızda çok büyüyenlerin hesapları incelenmiş midir, sonuçları nelerdir?

Kurumlar vergisi oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesi nedeniyle TELEKOM'un ve yabancıların elde ettiği bankaların kurumlar vergisinden ne kadar avantajları vardır? Tek tek istiyorum.

Atanmayan öğretmenlerin atamasını niye yapmıyorsunuz?

Bir de, kaçakçılığı önlemek için en önemli şey "Nereden buldun kanun"unu çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Son yıllarda milyarderlerin sayısı çok arttı. Bu serveti artanların hesaplarını incelediniz mi, kaynakların nereden geldiğini öğrendiniz mi?

Kamu İhale Kanunu'yla ilgili yaptığınız konuşmada diyorsunuz ki: "Efendim, biz, işte 12 katrilyonluk -Kamu İhale Kanunu'nda- özel pazarlıkla aldık." Bu, az rakam değil. Ayrıca TOKİ'nin hesaplarını bir inceleyin, oradaki ihalelerin yüzde 90'ı?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.