Konu:2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:17/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİLAL UÇAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 6'ncı maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen ve yasalaşan yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir sınırları il sınırları olurken belde ve köyler de bağlı olduğu ilçenin mahallesi hâline gelmektedir. Büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütülmesiyle ortaya çıkan ölçek ekonomileri sayesinde hizmette etkinlik, koordinasyon ve kalite yükselecek, daha az kaynak ile daha çok ve daha kaliteli hizmet sunulması mümkün hâle gelecektir.

AK PARTİ olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana ülkemizi kalkındırmak ve geliştirmek adına attığımız her radikal adım, daha baştan, muhalefet tarafından aleyhte propaganda malzemesi yapıldı. Bu, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda vesaire tüm alanlarda böyle oldu. Peki, sonuç ne oldu? İsrafın önlenmesi, hizmetlerin geçmişe göre en az 10 kat artması ve neticede vatandaşımızın memnuniyeti. Bunu her seçimde gördük, yeni Büyükşehir Yasası'yla mahalle ve köye dönüşecek olan beldelerle ilgili yalan yanlış bilgilerle vatandaşlarımızın kafası karıştırılmak isteniyor. Neymiş efendim? Artık, buralara hizmet gelmezmiş, vatandaş ağır vergilerin altında ezilecekmiş, toprakları yabancılara satılacakmış gibi bir sürü akla, hayale gelmeyen yalanlar. Bu şekilde vatandaşın desteğini alacağını sananları seçimde yine büyük bir hayal kırıklığı bekliyor çünkü vatandaş kime inanacağını son on yılda gördü, geçmişi unutmadı.

Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımız hangi hizmeti alıyorsa, 2014 yılından itibaren mahalleye dönüşen belde ve köylerimiz de aynı hizmeti alacaktır. 2009 yerel seçimleri öncesi 5747 sayılı Kanun'la nüfusu 2 binin altında kalan belediyelerin köye dönüştürülmesi öngörülmüştü. Ancak CHP, her zamanki bildik muhalefetiyle konuyu Anayasa Mahkemesine götürdü. Anayasa Mahkemesi, Danıştay derken 862 belde belediyesinin kapatılmasına ilişkin kanun yürürlüğe giremedi.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her bir beldeye İller Bankasından aylık, ortalama 50 bin lira geldiğini hesap edersek, beş yıl içinde bu 862 belediyeye ödenen para 2 milyar 580 milyon TL yapıyor. Fakat bugün, bu paraların ne kadarı yatırıma gitti diye dönüp baktığımızda; kaynak teknik personel, araç gereç yokluğundan dolayı maalesef hizmet olarak vatandaşa yansımadığını görüyoruz. Birçok belediye, İller Bankasından gelen paralarla personelinin maaşını ödemekte zorlanıyor. Hatta, nüfusu 500'lere düşen belde belediyelerimiz var. Hâlâ buna karşı çıkmanın bir mantığı olabilir mi? Milletin parasının nasıl boşa gittiğini çok açık olarak ortaya koyuyor bu örnek. Oysa KÖYDES projeleri ile özel idare yoluyla köylere yapılan yatırımlarla köylerimiz bu beldelerden daha fazla hizmet aldı çünkü aktarılan para, işçi, memur maaşına değil direkt hizmete gitti. Bu kapsamda, 7 milyar 850 milyon TL harcama yaparak, elektriği, suyu, yolu olmayan köyümüz kalmadığı gibi, parke taşı döşenmiş yollarıyla köylümüz çamurdan kurtuldu.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer bu beldeler de 2009 yılında köye dönüşmüş olsaydı, yukarıda belirttiğim para direkt olarak hizmete gidecek ve bu beldeler bugün alt ve üst yapısı tamamlanmış olarak modern bir çehreye kavuşacaktı. Maalesef beş yılımızı ve milletin kaynaklarını heba ettik. Bunu iptal ettiren CHP'de bir şey kazanamadı.

ALİM IŞIK (Kütahya) - Belediye başkanları izliyor sizi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Başka bir şey bilmiyor musun sen?

BİLAL UÇAR (Devamla) - Şimdi yine Anayasa Mahkemesine gideceklermiş. Hizmet üretmek bizim işimiz, Anaysa Mahkemesine gitmek onların işi ne yapalım.

ALİM IŞIK (Kütahya) - O belediye başkanları Yunanistan'dan mı geldi Sayın Milletvekilim?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - İcraat yap kardeşim, icraat yap.

BİLAL UÇAR (Devamla) - 2014 yılından itibaren, mahalleye dönüşen beldeler ile nüfusu 2 binin altında olduğu için köye dönüşen 1.582 beldemiz çok kısa bir zamanda alt ve üst yapısıyla modern şehirciliğin imkânlarına kavuşacaktır.

112 Acil Serviste olduğu gibi, kurulacak hizmet istasyonlarıyla itfaiye, temizlik araçları, teknik arıza ekipleri gibi hizmet birimleri, yirmi dört saat vatandaşımızın hizmetinde hazır olarak bekleyecek; kırsalıyla şehir merkezi hizmette eşitlenecek ve şehir bir bütün olarak kalkınacaktır. Böylece, göçlerle boşalan kırsal alanlarımız yeniden sağlıklı yaşam alanları hâline gelecektir. Bu anlamda, hangi partiden olursa olsun, bugüne kadar zor şartlarda, kısıtlı imkânlarla hizmet üretmeye çalışan belde belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİM IŞIK (Kütahya) - Onu geç, onu geç?

BİLAL UÇAR (Devamla) - Bütçemizin hayırlara vesile olması dileklerimle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Uçar.