Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:102
Tarih:18/06/2020


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun vermiş olduğu grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve aziz milletimi saygıyla selamlıyorum.

2003 yılında orman varlığımız 20,7 milyon hektarken şimdi 22,7 milyon hektara çıktı ve dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Tabii ki bu ülkemizin zengin orman varlığının 12 milyon hektarı, yangına birinci derece hassas bölge. Hatay'dan başlayıp tüm Akdeniz sahili ve Çanakkale'ye kadar olan yerler -12 milyon hektar- kızılçam ormanlarının ağırlıklı olduğu yerler, yangına birinci derece hassas bölgelerdir. Biraz önce Muğla Vekillerimiz de konuştu; ben de Antalya Milletvekiliyim, Antalya'da yirmi iki yıl görev yaptım ve dört yıl Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğü yaptım, yine dört yıl İzmir'de Orman Bölge Müdürlüğü yaptım; meslek hayatımın otuz yılının hemen hemen tamamına yakını orman yangınlarıyla mücadeleyle geçti.

Tabii ki Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede kendisini çok iyi yetiştirmiş ve geliştirmiş bir kurumumuzdur -diğer kurumlarımız gibi- ve stratejisini de üç ana başlık üzerine oturtmak- eğitimle bilinçlendirme, erken uyarı ve hızlı mücadele, yanan alanların hızla ağaçlandırılması- suretiyle yürütmektedir.

2003 yılından önce, benim ilk şeflik yaptığım yıllarda, biz yangına ancak kırk dakikada falan müdahale edebiliyorduk ama son yıllarda bu süre on iki dakikaya düştü ve Orman Genel Müdürlüğümüzün 2023 yılı hedefleriyle on dakikada yangına ulaşacağız inşallah. Tabii bunu yapmak için ülkemizde 776 adet yangın gözetleme kulesi var, yedi gün yirmi dört saat gözetleniyor; yine, yeni yapılan 36 adet insansız kule, 254 adet kamerayla izlenmektedir ve 3 milyon 500 bin hektar saha da bu sene 361 kulenin vazifesini tek başına yapabilen insansız hava araçlarıyla gözetlenecek. Yine, aynı şekilde 2003 yılında 645 olan arazöz sayımız 1.072'ye, 137 adet olan dozer sayısı 185'e, 2003 yılında olmayan su ikmal aracı 2020 yılında 281 adetten 586 adete ulaşmıştır.

Evet, yanan alanlarımızı yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Bunu ben her seferde, her ortamda bu kürsüden konuşuyorum. Tabii ki yanlış bir algılama var ve anlama var; sanki bir yer yanıyor, oralar otel yerleri oluyor, hiç böyle bir şey yoktur.

AHMET TUNCAY ÖZKAN (İzmir) - Olanlar nasıl oluyor? Bodrum nasıl oldu? Nasıl oluyor, onlar gerçek değil mi?

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - Geçen yıl Dalaman'daki yerler de ağaçlandırıldı. Yine, aynı şekilde, İzmir'deki yanan yerler de -biraz önce arkadaşlarıma sordum- bu sene yıl içerisinde ağaçlandırılacak.

KEMAL PEKÖZ (Adana) - Gösterdi, otel yapılmış yerine işte.

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - O yerlerle ilgili de...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, toparlayın.

İBRAHİM AYDIN (Devamla) -Turizm alanı olarak ilan edilmiş bir yerdir orası -1987 yılında turizm alanı ilan edilmiş- ve 1992 yılında tahsis edilmiş bir alandır. Yani Muğla Milletvekilimiz Metin Bey de benim nasıl bir çalışma yaptığımı çok iyi bilir. Orada öyle akıllı bir yangın yoktur, 223 hektar alandır o yanan yer ve ağaçlandırılmıştır. Orada, ucundaki daha önce tahsis edilen yerdir.

AHMET TUNCAY ÖZKAN (İzmir) - Onu yapınca olmuyor mu yani?

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - Şu anda hava araçlarıyla ilgili kendini o kadar çok geliştirdi ki Orman teşkilatı, eskiden kırk dakikada ulaşılan yere helikopterler şimdi anında gidiyor ve orman içinde yapılan havuzlarla anında söndürebiliyoruz. Hatta dün Bakanımız İzmir'de bir tatbikat yaptı. Biliyorsunuz, orman yangınlarıyla mücadele bir savaştır.

AHMET TUNCAY ÖZKAN (İzmir) - Tatbikat olmadı, gerçekte oldu ya.

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - Eğitim olmadan ve tatbikatlar yapılmadan bu savaş kazanılamaz, onun tatbikatı yapıldı. Orman teşkilatı çok hazırdır bu konuya ve kendini çok iyi geliştirmiştir. Yani bu konuyla ilgili bir araştırma açılmasına gerek yoktur. Zaten CHP Muğla Milletvekilimiz de güzel bir şekilde anlattı, gerçekten çok güzel çalışmalar var, bu konuda müsterih olun.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - Ben bu duygu ve düşüncelerle, şu ana kadar orman yangınlarında şehit olmuş 117 şehidimizi rahmetle anıyorum ve kulecisinden işçisine, dozercisinden helikopter pilotuna kadar hepsine teşekkür ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)