Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:101
Tarih:17/06/2020


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Arpalık nedir, nedir arpalık? Çok basit anlamıyla, devlet kurumlarının ve kamu iktisadi teşebbüslerinin kadro ve kaynaklarını bir parti, bir zümre, bir aile lehine kullandırmaktır. Peki, böyle bir şey var mıdır? Hepinizin de bildiği gibi, sizin de bildiğiniz gibi bu, ülkemizde fazlasıyla vardır. Bunun sebebi nedir? "Devletin malı deniz" anlayışının devam etmesidir değerli arkadaşlar. Ve hiç reddedilemeyecek bir şekilde, Google'a girip "arpalık" yazdığınızda boy boy sizin siyasi ödüllendirmelerinizi gösteriyor. Bakan mı dersiniz, milletvekili mi dersiniz, eş mi dersiniz, damat mı dersiniz, gelin mi dersiniz... Hepsi var, her türlüsü var. Arpalık deyince sizin siyasi ödüllendirmelerinizi ama aslında bu kurumları siyasi çöplük hâline getirdiğinizi açık bir şekilde, her yerde görüyoruz. Dolayısıyla, bu düzenin sonu elbette gelmelidir.

Şair diyor ya:

"Hasan Dağı arpalıktır, eğer saban yürürse,

Her derede bir değirmen, eğer suyu gelirse,

Her kümesten bir tavuk, eğer köylü verirse,

Güzel gidiş bu gidiş, eğer sonunuz gelirse!" değerli arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar)

Dolayısıyla, bir şeyin farkına varınız: Atadığınız, atama yaptığınız yerler "kanka yönetim kurulları" değil, banka yönetim kurulları, farkında mısınız?

Değerli arkadaşlar, bir sürece daha dikkat çekmek isterim. Sadece eş ve akraba değil, aynı zamanda, son zamanlardaki atamalarda ülkemiz açısından tehlikeli kokular alıyorum. Nedir biliyor musunuz? Daha önce Pensilvanya'ya gidenlerin, bir zamanlar uzak durduklarınızın şimdi yavaş yavaş ödüllendirmeden pay aldıklarını görüyoruz değerli arkadaşlar. Hem de öyle ödüllendirmeler ki eşi bir tarafa atanıyor, kendisi de bir tarafa atanıyor.

Değerli arkadaşlar, bu devlet sizin mülkünüz mü? Bu devlet babanızın malı mı değerli arkadaşlar? Böyle bir şey olur mu? Ve dolayısıyla bu tehlikeye buradan, bakın, buradan dikkat çekiyorum, Pensilvanya'da fotoğrafları olanlar yeniden atanmaya başlıyor.

Diğer bir tehlike şu: Büyükşehirleri kaybettiniz, şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığını oradaki bürokratlarınızla dolduruyorsunuz yani yine partiniz lehine atamalara devam ediyorsunuz. Her gün yeni bir örnek çıkıyor ortaya, bugün de çıktı; ÇAYKUR'da var bugün daha, Türk Hava Yollarında var bugün daha, yarın çıkacağından da eminiz arkadaşlar. Dolayısıyla, biraz daha hakkaniyet, biraz daha vicdan, biraz daha ahlak gerekiyor. Devlet böyle yönetilir, biraz daha vicdanınıza kulak vermenizi sizlerden diliyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) - Toparlayacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun, toparlayın.

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) - Düzen öyle bir düzen ki Mahzuni'nin dediği gibi: "Hırsıza kaç kurtul, mazluma vergi / Böyle adalet kazık değil mi?" Gerçekten durum bu.

Ve son olarak bugün eski bir milletvekiliniz, ateşli bir savunucunuz bir "tweet" attı az önce benim dediğimi destekler nitelikte. 15 Temmuz akşamı İstanbul'da indiği uçaktan kayıplara karışan bir bakandan bahsediyor. O bakan daha sonra bir yerlere atanmış. "Kıssadan hisse çıkar mı bilmem, nasıl çıkar? Ama bu işe de benim aklım ermedi." diyor eski bir milletvekiliniz değerli arkadaşlar.

Bakın, bunların hepsini sorgulayın. Biz, daha önce de "Sorgulayın." dedik, dikkate almadınız, başımıza hep beraber türlü belaları aldık. Şimdi de yeniden sorgulayın, gerçekten sorgulayın ki, "Bu devletin bekası" diyorsunuz ya, işte o bekayı hep beraber sağlayalım istiyorum.

Hepinize saygılar ve sevgiler sunarken bir şeyi de söylemek isterim değerli arkadaşlar. Bakın, bir millî güreşçi... Sporcular hepimizin sporcusu, burada eski millî kaptanlarımız var, eski millî futbolcularımız var, hepsine saygı duyduk ve hepsini alkışladık. Onlar madalya kazanınca beraber ağladık değil mi, ağladık. Şimdi şunu söylemek gerekir: O sporculara da yazık etmeyin, milleti kündeye getirmeyin, milleti tuş etmeyin.

Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)