Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:96
Tarih:09/06/2020


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul bundan beş yüz altmış yedi yıl önce Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Yine, doksan yedi yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından emperyalistlerin işgalinden kurtarıldı. O gün bugündür ne memleketimizin semalarından ne İstanbul'un semalarından bayrak inmedi, minarelerinde ezan susmadı. Bu vesileyle, 2 ecdadımızı, Fatih Sultan Mehmet'i ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü huzurlarınızda bir kere daha rahmetle ve minnetle anıyorum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Bakıyoruz, yine saray her sıkıştığı dönemde yaptığı gibi bir Ayasofya meselesini gündeme getiriyor. Dün devletin televizyonunda çıktılar, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili birçok söz söylediler. Türkiye'nin kurumları varmış, böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri belliymiş; Parlamentosu varmış, Danıştayı varmış, dolayısıyla buralar kararını verirmiş. Bu karar verildikten sonra da icra makamı gerekli olan adımları atarmış. Bunlar ne demek, bunları anlayabilmiş vaziyette değiliz.

Ülkemizde AK PARTİ on sekiz yıldır iktidardadır. Yine, son döneminde tek adam parti rejimi, tek adam devleti, tek adam rejimi kurulmuştur; her şey sarayın bir kararnamesine bakar. Zaten yargı bir şekilde sizin isteğinizin dışında karar vermiyor, sizin izniniz dışında nefes bile almıyor. Şimdi, ne hikmetse bu işi Meclise havale ediyorlar.

Şimdi ben açık söyleyeyim: Ayasofya ağızlara sakız edilecek bir mesele değildir; bunu yapacaksanız yaparsınız, yapmayacaksanız yapmazsınız. Yetki de saraydadır. Şimdi burada, Mecliste İYİ PARTİ'mizin önerisiyle bu konuyu bir daha inceleyeceğiz, göreceğiz ki yine yetkinin sarayda olduğu ortaya çıkacaktır. Lütfen sağa sola bakmayın, gökyüzüne bakıp ıslık çalmayın. Madem sorumluluğu aldınız, sorumluluğunuzu yerine getiriniz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)