Konu:2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:42
Tarih:16/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MUHAMMED ÇETİN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı 2013 yılı bütçe tasarısı hakkında görüşlerimi paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla selamlarım.

Partimizin iktidara gelmesiyle birlikte "Bekle, karışma. Ortaya çıkan sonuçlara göre taraf belirlersin." politikası terk edilmiş, şanlı tarih ve medeniyetimizden kaynaklanan vazife ve hizmet şuuruyla daha aktif, tarafını haklıdan, mazlumdan yana belirleyen, kendi etki ve konumunun farkında olan bir Türkiye olarak ülkemiz, dünyada hak ettiği yeri almaya doğru başarıyla yürümektedir. Dünyanın dört bir tarafında, Filistin'den Arakan'a, Brezilya'dan Somali'ye kadar her yere, gerek devlet gerek milletimizin kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla pozitif katkılarda bulunduk. Uluslararası ilişkilerde her zaman evrensel vicdanı öne çıkarıp hakkaniyet ve dayanışma vurgusuyla, sorunların üzerine giden, acıları dindiren bir ülke olmaya gayret ettik.

Ülkemizin güvenlik ve refahı için, sadece bölgesinde değil, küresel düzeyde, barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmakta; komşularıyla ilişkilerinde tehdit algılamalarından ziyade iş birliği fırsatlarına odaklanmakta ve sorunları diyalog ve iş birliği yoluyla çözmeye uğraşmaktayız. Bu uğurda, dünyadaki tüm dost halkların haklarını, insanca hayat taleplerini destekliyor. Medeniyetler İttifakı Projemizle küresel barışı teşvik ediyoruz.   Bu bağlamda, 12 ülkeyle stratejik iş birliği konseyleri oluşturduk, 31 ülkeyle vizeleri karşılıklı kaldırdık. İş çevreleri ve halklarımız arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkartmayı hedefledik. Bu sayede Türkiye'nin komşularıyla ticaret hacmi son on sene içinde 13 milyardan 86 milyar dolara çıkmıştır. Son üç yılda faaliyete geçen 44 yeni temsilcilikle birlikte Dışişleri Bakanlığı yurt dışı temsilcilik sayısı toplamda 221'e ulaşmıştır.

Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan coğrafyada diyalog mekanizmaları, iş birliği projeleri, serbest ticaret alanı, entegre ulaşım ağları      ve vizesiz seyahat rejimlerinden oluşan bir sistemin hayata geçirilmesi başarılarla gerçekleşmektedir. Afrika'dan Pasifik'e, Latin Amerika'dan okyanusa kadar ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ülkemiz için yeni pazarlar, yatırım imkânlarının tespiti ve buna uygun siyasi irtibatlar birbirlerini destekleyici şekilde formüle edilmekte; TİKA'dan, Türk Hava Yollarından, Yunus Emre kültür enstitülerine, Ekonomi Bakanlığından Avrupa Birliği Bakanlığımıza kadar tüm kurum ve faaliyetlerimiz bütüncül bir strateji ile yürütülmektedir.

Afrika'da, sorunların çözümünde, Türkiye, Sahra ülkeleri tarafından,  ara bulucu olarak talep edilmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz, Etiyopya, Eritre, Güney Sudan, Kuzey Sudan ve Somali'de ihtilafların çözümüne önemli katkılarda bulunmaktadır. Kısaca, ASEAN ile İşbirliği Antlaşması, Şanghay İşbirliği Örgütüne diyalog ortaklığı, rekor oyla seçildiğimiz Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği, ev sahipliği yaptığımız Birleşmiş Milletler Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesi, 100'ü aşkın ülkede yürüttüğümüz kalkınma ve insani yardım projeleri ve G20'nin devralacağımız dönem başkanlığı, Medeniyetler İttifakı, barış ara buluculuk girişimi, Terörizmle Mücadele Forumu, OECD Bakanlar Komitesi dönem başkanlığımız, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği, AGİT, D8 ve benzeri yapılanmalar ve kuruluşlar ülkemizin bölgesel ve küresel bazı başarı göstergeleri olmuştur.

Öte yandan, Bakanlığımız bu hizmetleri son derece kısıtlı bir kadro, toplam 6 bin civarında memurla yürütmektedir. Aynı işi Fransa 15 bin, İngiltere 17 bin kişiyle yapıyor.     Bu itibarla, ülkemizin giderek artan diplomatik faaliyetlerini hakkıyla yerine getirmek için, Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, diplomatik kariyer memurlarının sayısının artırılması, dünya dillerinin öğretilme ve yurt dışı lisansüstü eğitim imkânı sağlanması gibi önemli adımlar atılmaktadır.

Bu düşüncelerle, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ülkemiz ve milletimize  hayırlara vesile olmasını diliyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin.