Konu:2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:41
Tarih:15/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Çocuk gelinler ve çocuk annelerle ilgili vermiş olduğum soru önergeme aldığım cevapta, evlilik yaşının yükseldiğini, ilgili kurumlarla koordineli çalışıldığını söylüyorsunuz. Oysa, TÜİK verilerine göre, son dört yılda, sadece resmî kayıtlara geçen çocuk gelin sayısının 181 bini aşması, 18 yaşından küçük kızlarını evlendirilmek için izin davası açan ailelerin sayısının da bir önceki yıla göre yüzde 94,2 artmış olması bu sorunun çözümüne yönelik çalışmaların başarısızlığının göstergesi değil midir? Çocukların eğitim fırsatından geri kalması gelişmeyi, kalkınmayı, demokratikleşmeyi olumsuz etkilemez mi? 15 yaşında gelin, 16 yaşında anne, 17 yaşında mutsuz ve umutsuz ev kadınlarına dönüşen erken evliliklerin kadın cinayetleri ve aile içi şiddeti?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)