Konu:Coronavirüs salgınına ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:69
Tarih:17/03/2020


Coronavirüs salgınına ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaşanan coronavirüs salgını nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yeni coronavirüs (Covid-19) ilk olarak 2019 Aralık ayı sonlarında Çin'in Wuhan eyaletinde solunum yolu belirtileriyle gelişen bir grup hastada görüldü ve 13 Ocak 2020'de tanımlandı. Türkiye, 6 Ocakta, daha virüsün tanımlanması yapılmadan önce harekete geçerek bu konuyla ilgili basında, medyada çıkan haberleri dikkate alarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi ve ardından 12 üniversiteden akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu oluşturdu, Dünya Sağlık Örgütünden önce harekete geçilmiş oldu. Peş peşe kararlar alındı, tedbirler uygulamaya kondu. Başlangıçta ülkemize girişini engellemek için çalışıldı, bu arada ileri aşamalar için de her türlü hazırlık yapıldı.

Bugün için gelinen nokta: Bu, bir pandemidir yani problem küresel bir problem hâlini almıştır. Dünyanın her yeri bu problemle karşı karşıyadır. Bu küresel problemi en başarılı şekilde yönetmek zorundayız. Bilim ve akılla hareket etmek zorundayız ve onu yapıyoruz Türkiye olarak. Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu, diğer bakanlıklar, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde bu mücadele bu şekilde devam ediyor.

Bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da en önemli çare hasta olmamaktır. Bunun için bulaşmanın önüne geçmek ve bu yolda gereken gayret gösterilmektedir. Bütün toplumu bulaşmalara karşı korurken özellikle yüksek risk altında olan yaşlı ve ilave hastalığı bulunan insanlarımıza dikkat etmek zorundayız. Fiziki yakınlığı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu hususta gerekli tedbirler elbette bir bir alınıyor ve kamuoyuna deklare ediliyor, paylaşılıyor.

Sosyal uzaklaşma da diyebileceğimiz, bugünlerde üst üste aldığımız tedbirler bununla ilgili.

Temizlik fevkalade önemli, her zaman için önemli ama böyle bir bulaşıcı hastalık tehdidi altında daha da büyük önem kazanmaktadır. Gerektiğinde maske takarak şüpheli durumları, hastalığı etrafa yaymamak veya etraftaki hastalık riskinden etkilenmemek için tedbirler alınmalıdır. Bu konularda Bakanlığın bildirileri takip edilmeli ve riayet edilmelidir.

Sağlıkla ilgili tedbirler sürekli toplanan Bilim Kurulu tarafından alınıyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu işi bilgi, bilinç yükseltme/oluşturma ve farkındalığı geliştirerek önlemek zorundayız. Toplumun bu konuda, bütün kararlarla ilgili yeterince bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bu arada üzerinde durmak istediğim 2 husus daha var ki onları da paylaşmadan geçmek istemiyorum. Ortaya çıkan bu durumu fırsat bilen bazı çıkarcılar, gıda maddeleri ve korumada kullanılan maske, dezenfektan gibi ürünler üzerinden spekülasyon oluşturarak haksız kazanç sağlama peşinde koşmaktadırlar; asla bu fırsatçılara fırsat verilmemelidir. Bu durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız derhâl bunu ilgili mercilere rapor etmelidir, bildirmelidir.

Üzerine parmak basmak istediğim bir diğer nokta da bozgunculuk yapanlarla ilgilidir. Yalan haber üreten, toplumda panik oluşturmak için, millî birliği sabote etmek için, milletimizin, devletimizin direncini kırmak için harekete geçmiş şer odaklarının faaliyetleriyle de karşı karşıyayız. Elbette ki bunlarla ilgili de, özellikle sosyal medya üzerindeki bu tezviratın önüne geçmek için vatandaşlarımız karşılaştıkları bu durumları derhâl ihbar etmelidir. Çünkü bu küresel tehdide karşı mücadelemizdeki en büyük güç kaynağımız milletimizin birlik ve beraberliğidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Eğer biz bu mücadeleyi bireyler noktasına kadar indiremezsek, yayamazsak; eğer bu mücadeleyi birey düzeyinde, milletimizin tümü düzeyinde yönlendiremezsek başarı şansımız düşer.

Bu noktada da milletimizin birlik ve beraberliğini bir arada görmek zorundayız. Bu arada, elbette sosyal uzaklaşma tedbirlerden biridir ama bu, milletimizin birbirinden uzaklaşmasını ifade etmemektedir. Biz, milletimizin fiziki olarak birbirlerine hastalığı bulaştıramayacak mesafede ayrılmalarını ama manen yekvücut olmalarını sağlamalıyız. Bütün millet birlik olacağız, bu mücadeleyi bu şekilde sürdüreceğiz.

Bu arada, bütün bilgileri sağlık otoritesi Bakanlığımızdan almalıyız. Yine, Sağlık Bakanımızın şahsında, bu mücadeleyi yürüten 1 milyonu bulan sağlık ordumuza başarılar diliyorum, hepsini tebrik ediyorum.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)