Konu:2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:40
Tarih:14/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA GÖNÜL BEKİN ŞAHKULUBEY (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerine, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla gerçekten sağlıkta büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bundan hep birlikte iftihar etmeliyiz. Sağlık hizmeti, bugün herkesin ulaşabildiği bir hak seviyesine gelmiştir.

Sağlıkta dönüşüm, aslında bir zihniyet dönüşümüdür. Bu süreç Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Halk Sağlığı Kurumu, Sağlıkta Dönüşüm Programı halk sağlığının tanımını gerçekleştirebilecek organizasyonel yapıya kavuşmuştur. Ülkemizde, artık, hasta olmayanların düşünüldüğü, sağlam kişilerin de sağlıklarıyla ilgilenen kurumsal bir yapı mevcuttur. Ne mutlu bize ki, bu kurumsal yapı da iktidarımız döneminde gerçekleşmiştir.

Halk sağlığı, kişiyi çevresiyle bir bütün olarak görür. Bütün dünyanın ayakta alkışladığı 5727 sayılı Kanun ve onun devamı olan dumansız hava sahası uygulamaları buna en güzel örnektir. Dünya Sağlık Örgütü, bu uygulamaya 3 kez ödül vermiştir. Seçim bölgem olan Mardin'de, çocuklarımız daha sağlıklı ortamlarda yetişsinler diye, Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün önerisiyle, belediyemiz bir parkı dumansız alan ilan etmiştir.

Halk Sağlığı Kurumuyla birlikte "Koruma, tedaviden üstündür." felsefesi ülkemizde daha önemli bir yere oturtulmuş, bunun en son örneği olarak da Hepatit A aşısının aşı takvimine girmiş olmasıdır. Ailelerimiz bilir, eskiden sadece özel doktorun önerisiyle ve parası olanlar bazı aşıları alabiliyorken Halk Sağlığı Kurumumuzun, kişileri hastalıklardan koruma sorumluluk bilinciyle kızamıkçık, suçiçeği, Hepatit A da aşı takvimine girmiştir.

2002 yılında ülke genelinde yüzde 78'lerde olan aşılama oranları, bazı illerde yüzde 50'lerin altında idi. Bugün ise yüzde 97 aşılama oranıyla Avrupa'nın en iyi aşılama ortalamasına sahip ülkelerden bir tanesiyiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halk sağlığının felsefesi, sağlık hizmetlerinin kişilerin en yakınına kadar götürülmesidir. Bugün, aile hekimleri sayesinde en ücra noktaya kadar sağlık hizmetleri organize bir şekilde ulaşmış durumdadır, her kişinin bir aile hekimi vardır.

Memleketim Mardin'de 10 toplum sağlık merkezi, 193 aile hekimi ve hem yerinde hem de gezici hizmet anlayışıyla Derinsu'dan Akarsu'ya, Kızıltepe'den Mazıdağı'na, Dargeçit'e kadar sağlık hizmetleri sunmaktadırlar. Eskiden doktor bulmakta zorlandığımız Dargeçit'te bugün 8 aile hekimi vardır. Mardin ilimizde pratisyen hekim başına düşen nüfus 2002'de 4.731 iken 2012'de 2.530'a düşmüştür.

Halk sağlığında şüphesiz ki halkın katılımı çok önemlidir. Bu bağlamda 3 Ekim Dünya Obeziteyle Mücadele Günü'nde farkındalık yaratmak adına ülkemizin dört bir yanında birçok etkinlik yapılmıştır. Bunlardan birisi de ve çok ses getiren bir tanesi yöresel sloganlarla yürüyüşler yapılmıştır. Diller kenti Mardin'de de Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün organizasyonuyla 7 dilde "Harekette bereket vardır" sloganıyla halkımız bu yürüyüşlere katılmıştır.

Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi için çocuk izleme merkezlerini kurduk.

Halk arasında en sık görülen ve en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında gelen kanseri önlemek için kanser erken teşhis tarama merkezlerini daha işlevsel ve aktif hâle dönüştürdük.

Ülkemizde bilgi kaynaklarına erişip, veri toplayıp değerlendirerek yöntemle ilgili planlama, personel kullanımı, denetim, eş güdüm sonunda bilimin ışığında halk sağlığı politikalarını geliştirecek olan ve bu konuda çözümler üretecek olan Halk Sağlığı Kurumumuzun bütçesinin daha iyi hizmetler adına hayırlı olmasını dilerken, bu hizmetlerde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Konuşmamı, son zamanlarda yaşanan sağlıkta şiddet sorunları için önemli bir reçeteyle tamamlamak istiyorum. Sağlıkta merhamet, şefkat, sevgi ve saygı en önemli ilaçtır diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.