Konu:Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:57
Tarih:18/02/2020


Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile 88 Milletvekilinin Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Kurulu ve milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz iki hafta içerisinde yaşadığımız acı olaylarla ilgili düşüncelerimi birkaç cümleyle paylaşmak istiyorum. Öncelikle İblib'de rejim unsurları tarafından şehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Elâzığ depreminde vefat eden vatandaşlarımıza, Van'da çığ felaketinde kaybettiğimiz canlarımıza, İstanbul'da uçak kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah, bu tür afetlerden ülkemizi, milletimizi muhafaza etsin. Çığ felaketinde kaybettiğimiz Kartepeli şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün babası arkadaşımız, Selahattin Karagöz'ün "Bir evladın ölümünün dayanılmaz acısını, onun vatanı beklerken öldüğünü bilmek, şehit olduğuna inanmaktan başka hiçbir şey teselli ve teskin edemez." ifadesi, bu vatanı bize emanet edenlerin ruhunu şad edecek yegâne bir inanç, iman anlayışı olsa gerek.

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun teklifi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik ve yenilik içermekte; aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na atıfta bulunmaktadır. Kanun teklifinin birinci bölümündeki maddeler ağırlıklı olarak Bankacılık Kanunu'yla ilgilidir.

Hepinizin malumu olduğu gibi, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması için kredi sisteminin etkin, doğru, kurallara uygun işlemesi; tasarrufun, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması açısından bankacılık sistem ve mevzuatının bu kurallar çerçevesinde işletilmesi için çalışılması gerektiği; bu çalışma zemininin oluşturulmasının yasamanın üzerinde bir görev olduğu aşikârdır.

Yapılan değişiklikleri madde madde değerlendirmeyeceğim. Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekili arkadaşlarımızın ciddi katkı ve düşüncelerini dinledik. Bu değerlendirmeleri önemsediğimi ifade etmek istiyorum.

Değişen dünya, ticaret, ekonomi yaklaşımları zaman zaman kanunlarda yeni değişiklik ve ilaveleri zorunlu kılmaktadır. Bugün konuştuğumuz sanal ortam, teknolojik altyapı, kripto paralar, blokzincirler, en azından, on beş sene önce ülkemizde konuşulmuyordu.

Yine, bu çerçevede kanun kapsamına alınan kitle fonlaması, Türkiye Varlık Fonu ve fondaki bankaların çalışma prensiplerinin belirlenmesi de bu anlamda değerlendirilmelidir. Bu kanun teklifiyle yatırım ve kalkınma bankacılığının daha da güçlenmesi, etkin hâle getirilmesi, çalışma prensiplerinin netleştirilmesi yönünde adım atılmaktadır.

Yine, kanun teklifiyle bankalarda mali bünyede bozulma yaratacak hâllerin gerçekleşmesi veya gerçekleşmesi ihtimali durumunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna yetki verilmektedir ki bu, bankacılık sektöründe daha önce yaşanan krizlerle karşılaşmamak adına atılan sağlam bir adım olarak gözükmektedir. Aynı zamanda, Basel Komitesi tarafından yayınlanan standartlarla uyumlu risk grupları oluşturulması ve takip edilmesi planlanmakta ve hedeflenmektedir.

Dünyanın alabildiğince küçüldüğü, manipülasyonun ve spekülasyonun bir hackerın parmakları arasında olabileceği gerçeğini göz önünde bulundurarak; çetelerin, şebekelerin neler yapabileceği yanında, finansal gücünü emperyalist emelleri için kullanmaktan kaçınmayacağını söyleyebilen devletlerin varlığı, sizi yeni tedbirleri hayata geçirmeye mecbur bırakacaktır. Cezaların güncellenmesi yanında, caydırıcılığının kalıcı olması, denetleme kurum ve kurullarının tam işlemesi, piyasayı regüle edecek tüm ayraç ve kaldıraçları kullanabilecek teknik altyapının hazırlanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıyla koordinasyonu en üst seviyede tutabilmeyi hedefleyen bu kanun teklifi, bugünün işleyişine yardımcı olmak hedefiyle hazırlanmış, güçlü bankacılık sisteminin -ekonominin can damarı, atardamarı ve toplardamarı gibi- işleyişine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış ve önümüze getirilmiştir.

Bu çerçevede, emeği geçenlere teşekkür ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)