Konu:2010 yılında Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlen-mesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nun siyasi partilerin ortak iradesiyle kabul edilmiş örnek bir rapor olduğuna ve gerekirse bu raporun tartışılıp değerlendirilebileceğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:48
Tarih:28/01/2020


2010 yılında Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlen-mesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nun siyasi partilerin ortak iradesiyle kabul edilmiş örnek bir rapor olduğuna ve gerekirse bu raporun tartışılıp değerlendirilebileceğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; biraz evvel gündeme gelmesine binaen, 2010 yılında kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun bir raporu var, burada da göstermek istiyorum arkadaşlarıma: Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu.

(Uğultular)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, çok uğultu var. Bana mı öyle geliyor?

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ama siz, AK PARTİ'liler gelsin diye zaman çalmak için top çeviriyorsunuz. Oylama yapılsa öneri kabul edilecek zaten.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, lütfen, hatibi sessizce dinleyelim.

Buyurun Sayın Zengin.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Oylamadan sonra verin sözü efendim, geniş geniş konuşsun. Şu anda çoğunluk bizde, onun için yapıyor, süre çalmak için yapıyor.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, Meclisi herhâlde siz yönetiyorsunuz. Bana söz verdiniz, müsaade ederseniz tamamlamak istiyorum.

BAŞKAN - Siz devam edin Sayın Zengin.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, bu rapora baktığınız zaman -özellikle raporun sonuç bölümüne- bütün siyasi partilerin ortak rızasıyla verilmiş ve yine siyasi partilerin ortak iradesiyle kabul edilmiş bir rapor, örnek bir rapor görüyoruz ve çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese.

Burada şu rakamları verme ihtiyacı duyuyorum: Rapora baktığımızda, 1923 ile 1999 arasında 29 tane kanun düzenlenmiş bu konuya dair. 1999 ile 2000 arasında 6 tane kanun düzenlemesi var. 2000'den 2010'a geldiğimizde 11 tane kanun düzenlemesi ve -kanunlarla aynı değerde olduğunu bildiğimiz, o da o dönemin bir uygulaması- 31 tane kanun hükmünde kararname var.

Şimdi, buradan şunu ifade etmek istiyorum: Cumhuriyet kurulduğundan itibaren depremle alakalı pek çok kanun düzenlemesi yapmışız, kaldı ki 2010'dan sonra da yaptık. Hatta, devamında bugün, bugün değilse de yarın, belki de bu hafta içerisinde başlayacağımız verdiğimiz teklifle alakalı maddelere bakıldığında, orada da zihnimizin arkasında olan maddelerden bir tanesinin de depremle alakalı mevzu olduğunu görebileceğimizi düşünüyorum.

Buradan şuraya gelmek istiyorum: Bu yapılan çalışmalar...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Genel Merkezden gelenler var, onları da bekleyelim!

BAŞKAN - Sayın Zengin, devam edin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Buradan baktığımızda, aslında burada yapılan, bizlere anlatılanlar, bugüne kadar depremi bütün siyasi partilerin ve hükümetlerin en temel mesele olarak zaten görmüş olmaları. O sebeple, biz, elbette ki her tür tartışmaya açığız. Mecliste bu konuların konuşulması, itiraz edilmesi, ikazlar; bunların her biri bizler için çok kıymetli. Ama şu anda yaptığımız şey bundan sonrasıyla alakalı; hasarı, yaralarımızı toparlamak, bu konuya dair kanun düzenlemesi yapmaya zaten parti olarak, AK PARTİ hükûmetleri olarak devam etmek ve bunun altını tekrar çizmek istedim. Elimizde bir rapor var, bunu gerekirse tartışalım, üzerinden geçelim, müzakere edelim; hangileri hayata geçmiş, bununla alakalı bir değerlendirme yapalım.

Teşekkür ederim.