Konu:Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve hiç kimsenin bu ülkenin Bakanlarına "bölücü" diyemeyeceğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:30
Tarih:11/12/2019


Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve hiç kimsenin bu ülkenin Bakanlarına "bölücü" diyemeyeceğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan... (Gürültüler)

BAŞKAN - Arkadaşlar, müsaade edin, Sayın Zengin konuşuyor.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bakınız, Sayın Kurtulan konuşması bittiği andan itibaren hâlâ şunu söylüyor: "Suçlusunuz." Nasıl böyle bir şey söylenebilir?

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Evet, suçlusunuz!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Böyle bir şey olamaz. Böyle bir üslup Genel Kurulda olamaz.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - İktidarsınız, suçlusunuz!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bakın, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, hatırlatırım. Burada...

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Biz de size hatırlatırız çünkü her gün bize hakaret...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ya, bir saniye!

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - İzin verin ya, bir izin verin. Grup Başkan Vekilimiz konuşuyor ya!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hakikaten ben buranın bir meclis olduğunu hatırlatıyorum bir kez daha. Buraya her birimizin seçilerek geldiğini, burada herkesin Türkiye'deki oy vermiş insanların özgür iradesini temsil ettiğini hatırlatıyorum. Kürtlerden başka ağzınıza hiç kimseyi almıyorsunuz. Anayasal olarak siz sadece Kürtlerin temsilcisi değilsiniz. Bu memlekette yaşayan herkesin temsilcisisiniz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Önce bunu kabul edeceksiniz.

Bize kimse "tecavüzcü" diyemez, bu ülkenin Bakanlarına hiç kimse "bölücü" diyemez. O kadar! Söyleyemez! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bir tek size mi ait "bölücülük" kavramı?

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Ama bölüyorsunuz.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu ülkenin Adalet Bakanına, Millî Savunma Bakanına siz "bölücü, terörist" diyemezsiniz.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Atanmış memur, seçilmişe söylüyor ama! Biz de söylüyoruz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - O yüzden önce herkes, kendi yaptığından mesuldür. Suçlama yaparken haddi içerisinde, çerçevesi içerisinde, kanıtları içerisinde yapılır! Burası sizin hapishanelerinizdeki propaganda yeri değil kardeşim, değil! (AK PARTİ sıralarından alkışlar, HDP sıralarından gürültüler) Buna müsaade etmeyin Sayın Başkan.

Teşekkür ederim.