Konu:Türkiye'nin dört bir yanından Türkiye Büyük Millet Meclisine gelerek çiftçilerin sorunlarını dile getiren ziraat odası başkanlarına çiftçilerin geleceği için yardımcı olmaya söz verdiklerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:15/01/2020


Türkiye'nin dört bir yanından Türkiye Büyük Millet Meclisine gelerek çiftçilerin sorunlarını dile getiren ziraat odası başkanlarına çiftçilerin geleceği için yardımcı olmaya söz verdiklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ KARADENİZ (Sinop) - Teşekkür ederim Başkanım.

Bugün, Türkiye'nin dört bir yanından ziraat odası başkanlarımız Ankara'da Meclisimizdeler. Öncelikle bütün ziraat odası başkanlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Çiftçilerimizin Türkiye'de büyük sorunları var, onları burada gündeme getiriyorlar, bütün siyasi parti grupları olarak tabii ki hepimizi ziyaret ettiler. Biz de onlara buradan çiftçilerimizin geleceği için yardımcı olmaya söz veriyoruz. BAĞ-KUR ödemeleriyle ilgili birtakım sorunları var, borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili birtakım sorunları var; en azından bunlara bütün siyasi parti grupları el birliğiyle destek verirsek Türkiye'de çiftçilerimizin kalkınacağını düşünüyorum.

Teşekkür ederim.