Konu:2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:38
Tarih:12/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Saygıdeğer Başkan, kıymetli milletvekilleri;

"Tohum saç, bitmezse toprak utansın,

Hedefe varmayan mızrak utansın."

30 ülkede 34 program koordinasyon ofisiyle 5 kıtada tohum saçan, hedefe varmaya çalışan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımızı görüyor, gurur duyuyoruz.

"Ustada kalırsa bu öksüz yapı,

Onu sürdürmeyen çırak utansın. "

Ecdat yadigârı topraklarda ağlayan kültür eserlerimiz artık ağlamasın; çırağını da, ustasını da bulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı var.

"Ey, binbir tanede solmayan tek renk,

Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın."

Türkiye, tarihinden gelen o ruh ve anlayışla, dünya genelinde ihtiyaç sahibi, mazlum, mağdur, imdat bekleyen her millete, her halka, her ülkeye yardım götürmenin mücadelesi içindedir.

TİKA, doğum ile başlayıp ölüm ile biten hayat çizgisinin hiçbir anını dışlamadan, doğmak üzere olan bir bebek ile ölmek üzere olan bir hastaya aynı anda koşmaktadır. Kırgızistan'da Oş şehri hastanesinde, Azerbaycan Millî Onkoloji Merkezinde, Nijer'deki su kuyularının açılmasında, Senegal'deki mağdur çocukların yurdunda "Kimse yok mu?" diyen, can suyu bekleyen insanların yardımına koşmaktadır.

Milletvekilleri olarak heyetler hâlinde yurt dışı programlarına gittiğimizde, o ülkede sahip çıkılmasını istediğimiz bir kültür eseri ve hizmeti gördüğümüzde, "Kim var?" diye sorulduğunda, sağına ve soluna bakınmadan "Ben varım." diyebilme cesareti gösteren bir TİKA bulunmaktadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TİKA'nın Türkiye değirmenine nasıl su taşıdığını bir görelim. Kosova'da I. Murad Hüdavendigâr'ın türbesini harabe olarak bulunca, Moğolistan'da Bilge Kağan ve Kültigin anıtlarını bakımsız görünce, Ukrayna Bahçesaray'da Zincirli Medrese ve Giray Han Türbesi'ni perişan görünce "Adam, aldırma da geç git diyemem, aldırırım / Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım." anlayışıyla çalışan TİKA'yı görüyoruz.

İslam, gözyaşı medeniyetidir. Gözyaşı damarları kurumuş, çalışmayan insanlardan medeniyet beklenmemelidir. Somali'de açlıktan ve susuzluktan bitkin düşmüş anne ve çocuğu için iyilik gemisiyle yola düşen Başbakanımız ve TİKA, tam bir medeniyet örneği sergilemiş ve "İnsanlık ölmemiş." dedirtmiştir. "Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu." diyenleri, mazlumun derdine derman olmak için Gazze Dostluk Hastanesinde, Gazze Pediatri Hastanesinde, Batı Şeria Tubas Dostluk Hastanesinde TİKA'yı cansiparane çalışırken görüyoruz. Sudan'da yetimlerin yurtlarına yardım elini uzatan, tüm dünyadaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlarken çaresiz ve bitkin Müslümanların "Bayramsa, bayramınız mübarek olsun." seslerini duyup, vekâletle kurban kesimleri yapıp Etiyopyalılara Kurban Bayramı yaştan TİKA'ya iftiharla ne söylesek azdır.

Atalarımız kurdukları vakıflarla öldükten sonra amel defterlerini kapatmayarak sadaka-i câriyyeler inşa ederken, yüzyıllar sonra TİKA, o hayratların devamına vesile olarak, bir vakıf, bir hayır kurumu gibi çalışmaktadır. Ukrayna Akmescit'te okul hizmetinde, Arnavutluk Bektaşi Merkezi'nde, Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri'nde, Kosova Gilan şehrinde III. Alâeddin Medresesi'nde TİKA'yı medarıiftarla görmekteyiz.

TİKA dünyadaki yayılmacı zihniyete hizmet ediyormuş, öyle mi? İnsan bunu söylerken vicdanı sızlar. Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da "Türkçe ağzımda anamın ak sütüdür.", "Türkçem benim ses bayrağımdır." diye "Türkçe öğrenmek, Türkçe konuşmak istiyorum." diyenlerin hemen imdadına TİKA yetişiyor, Türkçe kurslar açıyor ve Türkoloji çalışmalarına tam destek veriyor. Yardıma muhtaç halklarının imdadına koşan ülke algısının oluşmasında, Kamerun'dan Yemen'e, Haiti'den Moritanya'ya, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında yer almasından? 2002 yılında 86 milyon dolar olan yurt dışı kalkınma yardımlarımız 27 kat artarak 2011 yılında 2 milyar 363 milyon dolara ulaşmıştır.

Şu kısacık ömürde dava adamı olmak, vakıf insanı olmak her insana nasip olmaz. TİKA'da çalışan ve TİKA'ya hedef koyan, TİKA'ya ödenek ayıran, çalışma azmi verenleri vakıf insanları olarak görüyoruz. 2002 yılına kadar TİKA aracılığıyla 10.086 proje sayısına ulaşılmıştır. TİKA'nın proje sayısı önceki on yıla göre 4,5 kat artmıştır.

Yüce heyetinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.