Konu:Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yerinden sarf ettiği ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:18/12/2019


Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yerinden sarf ettiği ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yuvacık Barajı 524 milyon dolara mal oldu, on beş senelik bir yap-işlet-devret projesidir. 2,2 milyar dolar hazinenin ödediği para var, on beş sene sonra 140 milyon metreküple. Yani inşaat maliyetinin 5,4 katı Yuvacık Barajı için ödenmiştir on beş yılda, buraya kadar doğru, nokta. Siz buna "hırsızlık" diyorsunuz "Cumhuriyet Halk Partisinin hırsızlığı" diyorsunuz. Şimdi, en büyük hırsızlığı açıklıyorum: Osmangazi Köprüsü. (CHP sıralarından alkışlar) 1 milyar 300 milyon dolara mal oldu. 40 bin araç geçiş garantisiyle, yirmi iki yıl sonra 11,8 milyar dolar ciro yapacak. Şimdi size soruyorum: Maliyetin 5,4 katı mı daha büyük, maliyetin 9 katı mı daha büyük? Evet, bir hırsızlık varsa Osmangazi Köprüsü'nde var. Bir hırsızlık varsa, Avrasya Tüneli'nde var. Bir hırsızlık varsa Yavuz Sultan'da var, İstanbul Havaalanı'nda var. (CHP sıralarından alkışlar)

Varsa yürekli adam, tartışalım burada.

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Yapılanları say, yapılanları.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Yuvacık Barajı'na laf söyleyebilmeniz için bugün, Türkiye'de bu hırsızlıkların, yolsuzlukların olmaması gerekiyordu. Bir kez daha söylüyorum...

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) - Senin ömrün yetmez yapılanları anlatmaya.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Bir kez daha söylüyorum: Yuvacık Barajı 140 milyon metreküple 5,4 katına mal oldu maliyetin. Bir kez daha söylüyorum: 1 milyar 300 milyon dolarlık maliyetle, sadece 40 bin araç geçerse, sadece 40 bin, devlet garantisiyle, 11,8 milyarlık bir ciroyla 9 katına mal oluyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Haydar, bizim icraatları saydın sen!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Tebrik ederiz seni!

HAYDAR AKAR (Devamla) - Sayın Grup Başkan Vekilim, hırsızlıksa bu hırsızlık, eğer sizin tanımınızla yolsuzluksa bu yolsuzluktur diyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)