Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Genel Kurul salonunun saklanma yeri değil, onurlu insanların görevlerini yaptığı bir yer olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:17/12/2019


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Genel Kurul salonunun saklanma yeri değil, onurlu insanların görevlerini yaptığı bir yer olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, Sayın Özel, bakın, biraz evvelki bana hitabınızda da -o zaman mikrofonunuz açık değildi- şimdi de neden bilmiyorum, işler daraldığı yerde insanların şahsına saldırıyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, ne şahsına ya!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hayır, ben kendimden ve arkadaşımdan, beraber bahsediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Allah Allah!

BAŞKAN - Ya, karşılıklı konuşmayın arkadaşlar, karşılıklı konuşmayın.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Lütfen...

BAŞKAN - Buyurun Özlem Hanım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, şunu söylüyorum.

BAŞKAN - Hitap edin Meclise, buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, biz burada derdimizi anlatıyoruz, Özgür Bey diyor ki: "Kaçarsınız, gidersiniz, odalara saklanırsınız!" Ya, biraz üslup, biraz üslup; ayıp hakikaten!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biz öyle bir laf etsek öyle diyorsunuz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hayır, öyle değil, bir saniye!

Değerli arkadaşlarım, bakın, ben sabahtan beri buradayım, vaktinde geldim, sabahtan beri ben buradayım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Gene kızıp da bir şey demeyin de biraz sakin olun, biraz sakin olun, biz sabahtan beri sakince konuşuyoruz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben kendi söyleyeceğim şeye kendim karar veririm, siz karar vermeyeceksiniz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir süre sonra yine...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hayır, bakın, aynı şeyi tekrar edeceksiniz, aynı şeyi tekrar edeceksiniz.

BAŞKAN - Özgür Bey, susar mısınız lütfen ya! Bırakın da Grup Başkan Vekili konuşsun ya!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Burada Grup Başkan Vekilleri -çünkü bir bütünlük içinde ben değerlendiriyorum- "Bunlardan Grup Başkan Vekili olmaz." Yok şöyle, yok böyle, her şeye kendileri karar verecekler. Burada hangi saatte oturacağıma ben karar veririm -grubumla beraber- hangi saatte oturacağım, ne zaman namaz kılmaya gideceğim, ne zaman yemek yemeye gideceğim, kendim karar veririm.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Onu diyen Abdullah, ben değilim ki.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bizler burada 3 kişi aynı anda nöbet tutuyoruz. 1'inci, 2'nci, 3'üncü nöbetçi nöbet tutuyoruz. Burada benim gittiğim, geldiğim, kalktığımla ilgili kimseye laf söylemek düşmez! Ben görevimi yapıyorum.

Arkadaşlarımla alakalı, Genel Kurul saklanma yeri değildir, Genel Kurul, onurlu insanların yeridir, buraya gelirler, görevlerini yaparlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Açar mısınız lütfen Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Buyurun, toparlayın.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Benim partimi, partimdeki hiçbir milletvekili arkadaşımı sizler çeteci olmakla suçlayamazsınız. Eğer bunu söylerseniz, cevabınızı alırsınız. Hayatınız muhalefetle geçmiş, hayatınızda ilk defa bir seçim kazanmışsınız, maşallah, gerim gerim geriniyorsunuz. Bakalım, devamı ne olacak. Biz, sonuçta, yaptığımız her işi mütevazı bir tavır içerisinde yapıyoruz, kimsenin şahsına saldırmıyoruz ama sizin üslubunuz, daraldığınız yerde insanların şahsına saldırmak.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)