Konu:Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:17/12/2019


Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, Sayın Kerestecioğlu'nun bahsettiği 50 Müslüman genç kızın, farklı coğrafyalardan, Müslüman ülkelerden gelen 50 kızımızın davetli olduğu programa ben de bizzat katıldım, konuşmacılardan bir tanesiydim. Doğrusu çok da büyük mutluluk duydum. Çünkü Amerika'dan, Güney Amerika'dan, Afganistan'dan, dünyanın pek çok farklı yerinden gelen genç Müslüman kızlar -ve ilk defa da yapılmıyor bu program- bu program içerisinde gelen bu gençler, birbirleriyle tanışıyorlar, kaynaşıyorlar. Çok iyi sorular vardı kendi bölgelerine dair, yaşadıkları sorunlara dair ve dünyanın geleceğine dair. Fevkalade faydalı bir programdı. Bu tarz programlar çok yerde yapılıyor. Mesela -ben her sene görüyorum- Amerika Türkiye'den pek çok öğrenciyi davet ediyor, Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın farklı yerlerinden öğrencileri davet ediyor. Hristiyanlar için, farklı dinden insanlar için yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Bu, organizasyonlardan bir tanesi. Muhakkak farklı tür, farklı şekillerde de yapılabilir. Böyle bakıldığında, bunları sadece harcanan rakam üzerinden değerlendirmek hakikaten biraz abes oluyor.

"Himaye" meselesine gelince, bugün Genel Kurulda hiç olmadığı kadar çok Hanımefendiye ve kızlarına, çok değerli kızlarına hem aleni olarak hem üstü kapalı bir şekilde tuhaf imalar görüyorum. Eğer siz bir ülkenin Cumhurbaşkanı eşiyseniz -çok doğal olarak- çevreyle alakalı bir organizasyonda sizin öncülük yapmanız, işte, doğal beslenme, çevrenin korunması, bu manalarda öncülük yapmanız tabii bir şeydir, tabii bir şeydir, bunları zaten yaparsınız. Himayeden kastedilen şey yani bu manada bir sahiplenmeyi gösteriyor yani bu konuya dair hassasiyeti, bunun tüm Türkiye tarafından sahiplenilmesini aslında ifade ediyor ve bu yapılan işleri böylesine küçültmek, değersizleştirmek hiçbirimize fayda getirmiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - 50 kişiyle ne yaptınız, 50 kişiyle?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir cümle...

BAŞKAN - Buyurun Özlem Hanım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Yani burada her şeyi para üzerinden okumayı da biraz tuhaf buluyorum. Buraya dünyanın farklı coğrafyasından gelen, dokuz gün kalan 50 genç kızdan bahsediyoruz; çok iyi eğitimliler; her biri geldikleri ülkelerden özel seçilmiş, gelmiş genç kızlardan bahsediyoruz. Doğrusu, Sayın Hanımefendinin yaptığı çalışmaları Suriye'deki Esed'in eşiyle örtüştürmeyi, kıyaslamayı da hakikaten abesle iştigal olarak görüyorum.

Teşekkür ederim.