Konu:Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:17/12/2019


Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, teşekkür ederiz açıklamalarınız için.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Size gerek kalmadı.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Tabii, saat çok geç ama konuşmanızın başında ifade ettiniz, "Dinlemek zor, konuşmak da zor." dediniz; hakikaten öyle fakat muhakkak ki cevap vermek gerekiyor.

Şimdi, burada tabii, bir kez daha söylememiz lazım. Diyorsunuz ki: "İktidarın bekası için savaş politikası gerekiyor." Bu, bir defa akla, mantığa tamamen ters bir şey. Her zaman için, her zaman için bu tarz operasyonlar elzem olduğu için yapılır Türkiye'de, elzem olduğu için ve böyle olduğu için de bunun altına girdiğinizde siz o kadar insanın sorumluluğunu alıyorsunuz, maddi olarak, manevi olarak çok önemli bir sorumluluk altında bu operasyonları gerçekleştiriyorsunuz. Bu sadece ve sadece Türkiye'nin bekası için yapılan bir şeydir, Türkiye'nin bekası için; AK PARTİ için değil, iktidar için değil, Türkiye'nin bekası için. Öyle olduğu için, burada, bu Mecliste sizin dışınızda da bütün siyasi partiler buna oy verdiler, lehte oy kullandılar Türkiye'nin bekasını gördükleri için.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bütün partiler değil Özlem Hanım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Fakat siz burada yaptığınız bütün konuşmalarda, daha evvel de ifade etmiştik, nedense Türkiye'nin sınırlarından değil, Türkiye sınırlarının dışındaki başka bir meseleyi mesele ediniyorsunuz.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bütün partiler değil.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Anlamadınız, zaten "Siz hariç." dedi.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - "Siz hariç." dedim zaten.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Öyle değil, 3 tane parti "hayır" diyor.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Siz hariç, siz!

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - "Grubu olan, sizin dışınızda." deyin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hayır, siz hariç, siz hariç.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Saadet Partisi...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Grubu olan 4 parti...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - İşçi Partisi "hayır" diyor.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum, grubu olan 4 siyasi parti oy kullandı. İtirazı olan varsa zaten kendileri ifade ederler. Siz kendi adınıza lütfen konuşunuz.

Yani daha evvel o kadar çocuk hayatını kaybetti, PKK bugüne kadar bir sürü insanı hiç çoluk çocuk demeden öldürdü, öldürmeye devam ediyor.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) - Yapmayın ya! Bu ezberleri konuşmayın.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Siz o öldürenlerin cenazelerini sırtlıyorsunuz, götürüyorsunuz. Ondan sonra, oralarda bakıyoruz törenler yapıyorsunuz, seremoniler yapıyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Tamamlayacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun, toparlayın.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ha, şunu söyleyeyim ben bir anne olarak: Bir çocuğun hayatını kaybetmesi önemli bir meseledir. Bu konuya dair bize düşen ne varsa... Bu dosyayı ben isterim, istiyorum Meral Hanım; verin, lütfen, ben de okumak istiyorum, samimiyetle söylüyorum bunu, bunu biz takip ederiz. Bugüne kadar da grubumuz olarak örneğin kadın milletvekillerimizle -bunu kamuoyunda çok dillendirmiyoruz- bütün bu davaları kendi aramızda paylaşıyoruz, takip ediyoruz. Bir çocukla alakalı olan meseleyi de biz takip ederiz, gerçeğin ne olduğunu bilmek isteriz ve o çocuğumuzla alakalı gerekeni de yapmak isteriz. Ama bunu yaparken siz burada gösterdiğiniz hassasiyetin zerresini başka konular için göstermiyorsunuz. Kaçırılan çocuklara göstermiyorsunuz, dağlardaki tecavüz edilen kızlarımıza göstermiyorsunuz.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Yasin Börü'ye göstermediniz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Biz bunu söylediğimiz zaman da dönüyorsunuz "Kürt düşmanlığı..." Nerede Kürt düşmanlığı arkadaşlar ya! Siz sadece bütün meseleyi, her anlattığınız şeyi günün sonunda bir mühür gibi Kürt düşmanlığı meselesine getiriyorsunuz, maalesef, buraya getiriyorsunuz. Ya, sizin sizden başka düşmanınız yok ben size söyleyeyim, siz kendi kendinizin düşmanısınız maalesef. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)