Konu:Belirlenen kurallara uyulması gerektiğine ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:17/12/2019


Belirlenen kurallara uyulması gerektiğine ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, şunu önemsiyorum: Kural koyuyorsak kurala uymalıyız.

BAŞKAN - Uyuyoruz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Eğer ortaya çıkarak -ne diyelim- bir tür baskın yaparak eğer...

BAŞKAN - Sayın Zengin, bizim Meclisi nasıl yönettiğimiz konusundaki iradeyi bana hatırlatmanız beni üzer, herkes için söylüyorum. Burada biz bir gayretin içerisindeyiz. (MHP sıralarından alkışlar) Türkiye Büyük Millet Meclisinin, onurunu, şerefini, haysiyetini kendi haysiyetimiz kabul ediyoruz, büyük sabırla yönetiyoruz. Şimdi, Özgür Bey burada, Erkan Akçay burada, Lütfü Türkkan Bey burada, siz buradasınız.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Fatma Kurtulan burada.

BAŞKAN - Bir milletvekiline söz vermeyince büyük üzüntü duyuyorum zaten. Benim işleyişim bu ama bütçede bir hassasiyet gösterildi, ona riayet edelim.

Buyurun Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, bakın, size hürmetim sonsuz, biliyorsunuz, her zaman, gıyabınızda da yüzünüze de. Fakat, bizim burada arkadaşlarımız -bakın, biraz evvel saldırılar oldu- yanımıza geliyorlar... Biz rica ediyoruz yani bizim arkadaşlarımızın kabahati ne, onlar da cevap vermek istiyor. Herkesin kendine göre... Ahmet Hamdi Çamlı cevap vermek istedi, Sayın Yılmaz cevap vermek istedi.

BAŞKAN - Ahmet Hamdi Çamlı sevdiğim bir milletvekili ama Özgür Özel adamı övdü.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Evet.

BAŞKAN - Neye cevap verecekti onu merak ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Onu bilemeyiz, onu bilemeyiz. Madem talebi var.

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Eğer söz vereceksek herkese söz verelim, vermeyeceksek vermeyelim.

Şimdi, ben şunu ifade etmek istiyorum Sayın Başkanım: İç Tüzük'ün 23'üncü maddesine göre, Başkanlığın yani Mecliste bulunan Başkanımızın kendi takdirinde. Ben anlıyorum, biz de iletelim kendisine, Özgür Bey'e fakat kendisi de biliyorlar ki yani bu konuya dair, mali yükümlükleri olan başka maddeler teklifte olduğu için, bu sebeple Plan ve Bütçe Komisyonuna gitti. Kendileri taleplerini iletirler, eğer Başkanlığın böyle bir takdiri olursa, o da ayrıca değerlendirilir.

Şimdi, ayrıca, yargının bağımsız olmadığından bahsettiniz. Bakın, biraz çelişiyorsunuz yani Anayasa Mahkemesi sizin talebiniz doğrultusunda karar verdi, sizin lehinize bir karar verdi.

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Bozuk saat bile iki defa doğruyu gösterir.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şimdi, burada verilen karar da aslında bir iptal kararı değil, kararları da doğru anlatmak lazım. Anayasa Mahkemesi "Bu konuya dair yapılan düzenlemede bir kanun düzenlemesi yapmalısınız." dedi yani "Kanunla bir çerçeve çizmelisiniz." dedi, iptalden bahsetmedi, "Bir kanuni dayanağa ihtiyacınız var." dedi. Biz de bu sebeple, geç kalmamak için, bir an evvel bu kanuni düzenlemeyi yapalım diye konuştuk, içeriği de zaten kanunu yaparken hem komisyonlarda hem de Genel Kurulda tartışacağız.

Teşekkür ediyorum.