Konu:Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sekizinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerinin hakaret içerdiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:17/12/2019


Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sekizinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerinin hakaret içerdiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, Sayın Özel'in hatırlattığı 161'inci maddenin üçüncü fıkrası fevkalade önemli. Burada kastedilen şeyi daha evvel pek çok konuşmada hatırlatma ihtiyacı duyduk, bir daha ifade etmek istiyorum: Milletvekillerine hakaret olmayacağı gibi, Cumhurbaşkanına da hakaret olmaz. Bazen kelimelerin bizatihi kendisi hakarettir, bazen benzetmeler. Sayın hatibin konuşmalarındaki benzetmelerin başı sonu, her tarafı hakaret içeriyor. Bu manada eleştiriye sonuna kadar varız ama üslubuyla, edebiyle.

Teşekkür ederim.