Konu:2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:16/12/2019


2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine AK PARTİ Grubum adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Şahsımın da otuz yıl hizmet ettiği ve mensubu olmaktan şeref duyduğum Orman Genel Müdürlüğü, ülkemizin orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlayarak kaynakların milletimizin menfaatine sunulmasından sorumlu yüz seksen yıllık köklü bir teşkilattır.

Bugün, ülke olarak dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisiyiz. Son on yedi yılda yaklaşık 5 milyon 300 bin hektar alanda ormancılık faaliyeti gerçekleştirilerek yaklaşık 4 milyar 500 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 2023 yılı sonunda dünya nüfusu kadar -7 milyar- fidan toprakla buluşturulacaktır. Hedefimiz orman varlığımızı ülke topraklarının yüzde 30'u olan 23 milyon 400 bin hektara çıkarmaktır.

Erozyonla mücadelede dünya lideriyiz. 2 milyon hektar alanda erozyon kontrol çalışmaları yapıldı. Son olarak, ağaca ve çevreye değer veren Hükûmetimiz 11 Kasımı Millî Ağaçlandırma Günü ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, gelecek nesillere nefes olabilmek için başlatılan "Bugün Fidan Yarın Nefes" seferberliğiyle 11.11.2019'da saat 11.11'de yurt genelinde 81 ilde 2.023 noktada 14 milyon fidan toprakla buluştu. Ayrıca 233 bin adet fidan dikimiyle Endonezya'ya ait olan "1 saat içerisinde tek bir alanda en fazla fidan dikme" rekoru o gün Çorum'da 300.150 fidan dikilerek kırılmıştır.

2008 yılından itibaren milletimize hizmet gayesiyle açık alanlar, kara yolu kenarları, okullarımız, hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız ve mezarlıklarımız büyük bir hızla ağaçlandırılmaktadır. Ayrıca, 181 milyon adet fidan bedelsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi yaptık. Uygulamaya koyduğumuz 38 eylem planıyla, orman köylümüze gelir getirici tür ağaçlandırmalarıyla yeni gelir kapıları açılmıştır. Orman köylülerini; doğduğu yerde doyurmak, yaşatmak, kalkındırmak ve göçleri önlemek için "5 Bin Köye 5 Bin Orman Eylem Planı" doğrultusunda bugüne kadar 4.800 köyde gelir getirici tür ağaçlandırması yapılmıştır.

Bugüne kadar arıcılığa ve bal üretimine verdiğimiz destekler sayesinde 514 adet bal ormanı kurularak ülkemiz, bal üretiminde dünyada 6'ncı sıradan 2'nci sıraya yükselmiştir.

Değerli milletvekilleri, "keçin var, suçun var" anlayışından vazgeçerek, ormanlarımızda otlatma planı yapılarak hayvancılığımıza büyük destek verilmektedir. 2002 yılında 15 milyon TL olan destek miktarı 2019 yılında 206 milyon TL'ye çıkarılmış, 2020 yılında ise orman köylülerine 250 milyon TL ORKÖY Kredisi verilecektir.

Dünyada 115 milyar dolarlık tıbbi ve aromatik bitkiler pazarından pay alabilmek için odun dışı orman ürünlerinin üretimi artırılmıştır. Bu konuyla ilgili Gazi Meclisimizde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu kurulmuş, Komisyonumuz gerekli çalışmalarını tamamlamış, raporunu Meclis Başkanımıza sunmuştur. Tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatımız şu anda 900 milyon dolar iken 2023 yılı için 5 milyar dolar olarak hedeflenmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ormanlarımıza yapılan bakım, gençleştirme gibi faaliyetler sonucu yapılan üretimle ülkemiz orman ürünleri ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için 2002 yılında 14 milyon metreküp olan odun üretimini 2019 yılında 28 milyon metreküpe, 2020 yılında 30 milyon metreküpe çıkarıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında üretimi 37 milyon metreküpe çıkararak ülke tüketiminin yüzde 100'ünü karşılamaktır.

2021 yılı sonu itibarıyla orman kadastrosunda kesinleşen alanların tescilini sağlayarak 2023 yılı sonunda da 2/B programları tamamlanacaktır. Böylece uzun yıllar çözülemeyen ve orman-halk ilişkilerini olumsuz etkileyen mülkiyet sorunları tamamen çözülmüş olacak, ormanlarımızın daha etkin bir şekilde korunması da sağlanmış olacaktır. Nitekim yapılan çalışmalar neticesinde teknik ve hukuki problemler azalmış, yargıya intikal eden davalarda ciddi düşüşler olmuş, orman köylüleriyle hasım değil, hısım olunmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında orman yangın yönetimi sistemiyle insan gücü, kara ve hava araçlarını tek merkezden yöneterek Türkiye'yi orman yangınlarıyla mücadelede çevre ülkelere de her an yardım edebilecek güçlü bir yapıya kavuşturduk.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bağlayın sözlerinizi lütfen Sayın Aydın.

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - Bu sayede orman yangınlarıyla mücadelede bölgemizde lider ülke olduk. Kurmuş olduğumuz erken uyarı sistemi, teknoloji ve diğer tedbirlerle orman yangınlarına müdahale süresi kırk dakikadan ortalama on iki dakikaya düşmüştür. Orman yangınlarıyla Akdeniz ülkelerinde son on yılda ortalama yanan alanlar istatistiklerine baktığımızda en az yanan alanla Akdeniz ülkeleri arasında lider konumdayız. Portekiz'de 138 bin, İspanya'da 90 bin, İtalya'da 63 bin, Yunanistan'da 26 bin, Fransa'da 11 bin hektar yanarken Türkiye'de 6.664 hektar alan zarar görmüştür.

Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar kapsamında yangından dolayı zarar gören alanlar aynı yıl içerisinde ağaçlandırılarak orman varlığının yok olmasına izin verilmemektedir. Kulecisinden yangın işçisine, operatöründen pilotuna, memurundan mühendisine tüm orman camiası çalışanlarına teşekkür eder, yangınla mücadelede şehit olan 114 kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.

2020 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)