Konu:2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:16/12/2019


2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, Değerli Divan.

İlk önce Genel Kurulu selamlıyorum ve de bizi izleyen tüm vatandaşlarımı, taksi, minibüs, kamyon, tır, otobüs şoförü kardeşlerimi en içten duygularımla selamlıyorum.

Evet, ilk önce birkaç teknik bilgi verdikten sonra Sayın Ulaştırma Bakanıyla 2020 yılı bütçesiyle alakalı gerekli görüşmemi yapacağım.

Sayın Bakan, maalesef otomobil ve hem hafif ticari hem de ağır vasıta sektörünü bitirdiniz ve de ben size bunları teknik detaylarıyla, rakamlarıyla ispatlayacağım şimdi. İlk önce otomobil: 2015 yılında 968.017 araç satılmışken 2019'da ilk on bir ayda yani ocak ile kasım arasında 388.560 araç satıldı yani son beş yılda araç satış sayısı 3 kat düştü Sayın Bakan. Bunun yanında ağır vasıtaya geldiğimizde orada daha da vahim. Yani bugün, kamyoncuyu, tırcıyı, otobüsçüyü batırdınız, batırmak üzeresiniz, kalanlar da can çekişiyor.

Sayın Bakan bakın, 2015 yılında 43.381 kamyon ve tır satılmış. Bugün ilk on bir ayda 7 bin araç satıldı, 7.200'le kapatılması ihtimali büyük görünüyor yani beş yılda, 6 kat daha düşük kamyon satışı ve de tır satışı gerçekleşmiştir.

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - İkinci eller iyi para yapıyor.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Bunun da sebebi maalesef sizlere göre değerli lideriniz Recep Tayyip Erdoğan'dır ve de siz, Ulaştırma Bakanlığı, maalesef, aynı şekilde buna çanak tutmuşsunuzdur ve de bizim ağır vasıta şoförlerimizi, ağır yük taşıyan kamyoncumuzu, otobüsçümüzü bitirdiniz.

Bakın, Sayın Bakan, şu anda 2020 yılındaki bütçede MTV'yi görüşüyoruz. MTV ne kadar artacak? Yüzde 20'nin üzerinde. Zaten can çekişen bir ağır vasıta sektörü var, bunu da bitireceksiniz. Peki, neden yüzde 20? 4 artı 4 veriyorsunuz gerekli olan zamlara ancak MTV yüzde 20'nin üzerinde çünkü bütçenin açığını bu şekilde tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Peki, bunun yanında, biliyorsunuz kamyoncunun en büyük derdi otoban, köprü ve de sigorta maliyetleri. Bunları da zaten tek tek saymama gerek yok, bunlar da ayrıca bir şey.

SALİH CORA (Trabzon) - Senin firman kaç kat büyüdü Özkan Bey? AK PARTİ döneminde zengin oldun.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Türkiye'de, otomobil satışlarında 970 adet otomobil plazası var; son on bir ay içerisinde 970 plazanın 150 tanesi kapattı, battı veya devretti, bu sebepten dolayı da 5 bin kişinin işsiz kaldığını özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sayın Bakan, ben size ilk önce şunun altını çizmek istiyorum: Biliyorsunuz, sütten ağzı yanan diğer seferinde üfleyerek içer. Ben, size, özellikle de bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza, değerli milletvekillerimize ve de Sayın Ulaştırma Bakanı size anlatmak istiyorum. Osmangazi Köprüsü ve de Yavuz Selim Sultan Köprüsü'nden ilk iki buçuk yılda, otuz ayda ettiğimiz zarar yani yapan firmaya verilen garantiden dolayı ettiğimiz zarar 2,5 milyar dolar. Bu 3 milyarı da geçti yani beş yılda ikisinin toplamı 6 milyar yapıyor.

Peki, toplamda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti ne? 2 milyar euro. 2 milyar euroyu, bunun finansmanını diğer 10 değişik ülkeden sağladınız. Ben de diyorum ki sizin sütten ağzınız yandığı hâlde hâlâ bir şey geri gelmiyor, hâlâ düzeltmiyorsunuz. Neden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 45 bin geçiş garantisi verdiniz? Bakın Çanakkale Köprüsü'nden -burada Çanakkale Milletvekili olan arkadaşlarımız var, Sayın Bülent Turan burada, Sayın Muharrem Erkek burada- günde 5 bin civarında geçiş gerçekleşiyor, günde 5 bin civarında karşıdan karşıya geçişler gerçekleşiyor. Sizin vermiş olduğunuz toplam taahhüt 45 bin civarı, 45 binler, 15 euro artı KDV. Bakın, ben size şu şekilde açıklayayım: 45 bin araç garantisi, bunun 5 bininin geçtiğini varsaydığımızda 40 bin civarında aracınki devlet tarafından yani bütçeden ödenecektir. Peki, 40 bin çarpı 15 euro, artı yüzde 8'lik KDV'yle günlük 648 bin euro ödeyeceksiniz geçmeyen araçlar için. Bu 648 bin, üç yüz altmış beş günde yani yıllık 236 milyon 520 bin euro yapıyor. Peki, sözleşmeye göre yapan firma ne kadar çalıştıracak? On altı yıl iki ay on iki gün yani toplamda beş bin dokuz yüz on iki gün. Beş bin dokuz yüz on iki günü 648 bin euroyla çarptığınızda toplamda 3 milyar 830 milyon 976 bin euroyu...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen Sayın Yalım.

Buyurun.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - ...siz yapan firmaya, milletin geçmediği, Ağrı'daki, Diyarbakır'daki, Uşak'taki, Türkiye'nin 81 ilinde, 970 ilçesindeki birçok vatandaşımıza, geçmediği hâlde o köprünün vergisini maalesef onlara ödettireceksiniz. Siz ülkeyi batırdınız ama batırmaya da devam ediyorsunuz.

Bakın, hızlı trende de aynı şeyler geçerli. Hızlı tren, adı üzerinde, hızlı tren. Bakın, buradan, Uşak'tan İzmir'e yapılmakta olan, devam eden hızlı tren projesine çok hızlı bir şekilde başladınız ama bütçeyi batırdığınızdan dolayı, para olmadığından dolayı da çok hızlı bir şekilde bitirdiniz ama ben açık ve net söylüyorum bu gidişat artık sizin gidişiniz. Hızlı trenin durduğu gibi siz de hızlı bir şekilde gidiyorsunuz. Abbas yolcu diyorum, AK PARTİ Hükûmetine en kısa zamanda da hayırlı yolculuklar diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)