Konu:2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:16/12/2019


2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birazdan anlatacaklarım israf değil, itibar değil, sizlere, tam anlamıyla yolsuzluğu anlatacağım ama yolsuzluğu anlatırken önce yolsuzluğu bir tanımlamak istiyorum. Yolsuzluk ne demek? Kendisine emanet edilen gücü özel çıkarları için kötüye kullanmak demek değil mi yolsuzluk? Altını çizerek söylüyorum. Peki, bugün ülkemizde yolsuzluğa "yolsuzluk" dediğimiz zaman neler oluyor? FETÖ'cü oluyorsunuz, terörist oluyorsunuz, hatta hatta vatan haini oluyorsunuz. Bunları yaşadık hep birlikte.

Yolsuzluğun en çok yaşandığı kurumlardan bir tanesi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının örneklerine baktığınızda, ihalelerine baktığınızda biraz evvel tanımlamış olduğum yolsuzluk tanımına ne kadar uyduğunu hep birlikte göreceğiz.

Oraya geçmeden önce, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman "Tank Palet" dese Recep Erdoğan'ın rengi kaçıyor, ne zaman "Tank Palet" dese Recep Erdoğan'ın bütün şirazesi bozuluyor ve rengi kaçıyor.

SALİH CORA (Trabzon) - Recep Tayyip Erdoğan...

HAYDAR AKAR (Devamla) - Bakın, ne diyor Recep Erdoğan? "Gereken yatırımları yapmak" diyor. Modernizasyonu gerçekleştirmek için 50 milyon dolar gerekiyormuş, bu nedenle millî Tank Palet Fabrikamızı Amerikan uşağı, Orta Doğu'daki Amerikan emperyalizminin temsilcisi Katarlılara peşkeş çekiyor.

Şimdi, ben, bu 50 milyon doları nereden bulacağınızı anlatacağım. Burayı anlatmadan önce, hani çıkıyorsunuz bu kürsüye, "Yol yaptık, köprü yaptık, tünel yaptık, onu yaptık, bunu yaptık." diyorsunuz ya, bunların hepsi yapılmalı, bunların hepsi yapılmalı, yapılmasına karşı değiliz; yolsuzluk yapılmasına karşıyız, yolsuzluk, altını çizerek söylüyorum! (CHP sıralarından alkışlar)

Ne diyordu Recep Erdoğan, ne diyordu?

SALİH CORA (Trabzon) - Üçüncü köprüyü yaptık, üçüncü havalimanını yaptık.

HAYDAR AKAR (Devamla) - "50 milyon dolara ihtiyacımız var." diyordu. Sayın Bakan, Avrasya Tüneli'ne iki buçuk yıldır garanti ödüyorsunuz.

SALİH CORA (Trabzon) - Avrasya Tüneli kötü mü oldu? Marmaray kötü mü oldu?

HAYDAR AKAR (Devamla) - "48 milyon yolcu geçti." diyorsunuz, geçmesi gereken 75 milyon; 27 milyon için ödediğiniz para 100 milyon dolar, 100 milyon dolar! (CHP sıralarından alkışlar) Tank Palet için ne kadar gerekiyordu? 50 milyon dolar.

SALİH CORA (Trabzon) - Osmangazi Köprüsü...

HAYDAR AKAR (Devamla) - Osmangazi Köprüsü, yaptınız ya... Biraz evvel yolsuzluğu tanımladım size ben.

SALİH CORA (Trabzon) - Osmangazi Köprüsü'nden geçmediniz mi?

HAYDAR AKAR (Devamla) - Osmangazi Köprüsü: İki buçuk yılda, 2018 yılı sonuna kadar ödenen tutar 3 milyar 800 milyon TL, dolar karşılığı 650 milyon dolar, vatandaşın cebinden 1 kuruş çıkmayacaktı; işte bu yolsuzluktur arkadaşlar, yolsuzluk!

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - Siz hangi köprüyü yaptınız?

HAYDAR AKAR (Devamla) - Bitti mi? Hayır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü: İki buçuk yılda ödenen para 938 milyon TL, 160 milyon dolar. 50 milyon kaç tane var Sayın Bakan bunun içinde, 50 milyon dolar kaç tane var, bunun hesabını yaparsınız.

SALİH CORA (Trabzon) - O köprüyü devlet yapsaydı ne kadara yapacaktı?

HAYDAR AKAR (Devamla) - Arkadaşlar, son üç yılda, iki buçuk yılda sadece 3 proje için ödediğimiz para 900 milyon dolar. Bitti mi? Hayır; bir de Devlet Demiryolları var, Devlet Demiryolları...

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Say say, bitmiyor.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Şimdi, Devlet Demiryollarına bir bakalım.

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Say say, bitmiyor.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Bağırma, bağırma!

Devlet Demiryollarına bakalım.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Haydar, yapmayalım mı Haydar?

HAYDAR AKAR (Devamla) - Dün manşetteydiniz, Konya Garı'yla manşetteydiniz.

SALİH CORA (Trabzon) - Haydar Bey konuşur, AK PARTİ yapar!

HAYDAR AKAR (Devamla) - 21 (b)'yle 68 milyona bitmesi gerekeni 77 milyona, işte, yandaşlarınıza özel çıkarlarınız için ihale ettiniz.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - Köprüleri say, daha bitmedi.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Şimdi, bu gerçekler sizi üzmesin.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Gerçekler rahatsız ediyor, gerçekler.

SALİH CORA (Trabzon) - Yaptık mı? Yaptık.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Sivas-Yerköy hattına bakalım. 1,3 milyar ihale bedeli; maliyeti, sözleşme bedeli 839 milyon; yüzde 36 düşük fiyatla ihale edilmiş. Kazandık zannediyorsunuz, değil mi? Gerçekleşme yüzde 30 -fiziki gerçekleşme- 100 metrenin 30 metresini yapmışlar, nakdî gerçekleşme 840 milyon TL; yüzde 30. Bir daha ihaleye çıkıyorsunuz ve 2,2 milyar TL -altyapı işleri- Sayın Bakan. İşte bu yolsuzluk.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ya neresi? İş yapmak yolsuzluk olur mu? İş yapmanın adı "yolsuzluk" olur mu Haydar ya?

HAYDAR AKAR (Devamla) - Başka bir şey daha söyleyeyim: Buradaki kayıp 200 milyon TL.

Bursa-Yenişehir hattı 75 kilometre, 384 milyona ihale etmişsiniz. Güzel. Ben oturdum hesapladım. Ankara-İstanbul hattında birim fiyat hesapladım, metrekare fiyatını hesapladım.

SALİH CORA (Trabzon) - Senin hesabın şaşmış, hesabın.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Kırk yılda bir doğru ihale yapmışlar dedim.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Metrekare değil o, metre.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Bak, dinle, dinle. Kırk yılda bir doğru ihale yapmışlar dedim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SALİH CORA (Trabzon) - Hesabın şaşmış, senin matematiğin sıfır.

BAŞKAN - Sayın Akar, tamamlayın lütfen.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Sağ ol Başkan, teşekkür ediyorum.

SALİH CORA (Trabzon) - Senin matematiğin sıfır ya, böyle bir hesap olur mu? Hesaba bak! Hesabı nasıl yapacaksın, biliyor musun? Hesap senin yaptığın gibi yapılmaz.

HAYDAR AKAR (Devamla) - 393 milyon TL'ye ihale etmişler. Burada yüzde 50 kazandık diyebilirsiniz, 870 milyon ihale bedeli aslında, maliyeti; 393 milyona ihale etmişler.

SALİH CORA (Trabzon) - Metraj fiyatlarını çıkardın mı hiç?

HAYDAR AKAR (Devamla) - Nakdî gerçekleşme yüzde 100, üzerine yüzde 20 de iş artırımı vermişler, 434 milyona çıkmış. Fiziki gerçekleşme 15 kilometre, sadece yüzde 15.

SALİH CORA (Trabzon) - Haydar Bey, hesapta yine takıldın. Öyle hesap olmaz, öyle hesap olmaz Haydar Bey.

HAYDAR AKAR (Devamla) - 11,4 kilometresini yapmışlar 75 kilometrenin. Şimdi, bu 75 kilometrenin sözleşmeden sonra 50 kilometresini değiştirmişler arkadaşlar.

SALİH CORA (Trabzon) - Haydar Bey, tekrar, bir daha anlat baştan. Baştan bir daha anlat. Yanlış hesap yaptın.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Sözleşmeden sonra tekrar ihaleye çıkmışlar, 891 milyon TL'ye tekrar ihaleye çıkmışlar.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Haydar, iş yapmak kötü mü ya? İş yapmak kötü mü?

HAYDAR AKAR (Devamla) - Şimdi, Diyarbakır-Mazıdağı... Evlere şenlik arkadaşlar, evlere şenlik! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 53 kilometre. Demiryollarının Serbestleştirilmesi Kanunu'nu çıkardık.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Mazıdağı nerede Haydar Bey, Mazıdağı, Mazıdağı?

SALİH CORA (Trabzon) - Mazıdağı nerede Allah'ını seversen? Çok ayıp, otur ya.

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) - Heykel partisi!

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Mazıdağı nerede Diyarbakır nerede.

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Mazıdağı Mardin'de, Mazıdağı Mardin'de.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, lütfen, hatip konuşmasını tamamlasın.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Gene gerçeklerden rahatsız oldular.

SALİH CORA (Trabzon) - Karıştırdın, karıştırdın Haydar.

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Haydar Bey, Mazıdağı nerede?

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Arkadaş, bırakın da gerçekleri anlatsın.

ZİVER ÖZDEMİR (Batman) - Mazıdağı nerede? Karıştırdın.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Diyarbakır ile Mardin'i karıştırdın.

SALİH CORA (Trabzon) - Şaşırdın, iyice şaşırdın ya.

BAŞKAN - Sayın Cora, Ziver Bey, lütfen...

Sayın Akar, buyurun, bir dakika daha süre veriyorum.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Sayın Başkan, müsaade ederlerse evlere şenlik Mazıdağı'nı anlatmak istiyorum.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Mazıdağı nerenin ilçesi, Mazıdağı nerenin?

SALİH CORA (Trabzon)- Mazıdağı nerede?

HAYDAR AKAR (Devamla) - Şimdi, 109 milyon fazla fiyatla Cengize veriyorlar, Cengize, 109 milyon fazla fiyatla Cengize veriyorlar.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ha, ondan bağırıyorlar desene.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Niye veriyorlar, biliyor musunuz? Orada tesisleri var. Aslında Demiryolu Serbestleştirilmesi Kanunu'na göre -kendileri çıkardı- bu yolu Cengizin kendisi yapması gerekiyordu ama ne yaptılar? Cengize 109 milyon TL fazlaya vererek yine Cengize bu inşaatı verdiler.

Sayın Bakan, çok uzatmadan birkaç da soru sormak istiyorum.

HALİL ETYEMEZ (Konya) - Hizmetleri bitiremezsin anlatarak.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Niye 2019 rakamlarını vermiyorsunuz? Birinci soru bu.

Plan ve Bütçede Osmangazi'den geçiş ücretini 44,5 dolar diye açıkladınız. Yanlış söylediniz, düzeltiyorum: 35 dolar + KDV.

En önemli soru: Niye Osmangazi 35 dolar da Avrasya Tüneli 4 dolar? İkisinin de yapım maliyeti aşağı yukarı aynı, 1 milyar 300 milyon dolar, 1 milyar 245 milyon dolar; garantileri aynı; işletme süreleri aynı; biri işletme süresi sonunda 11,8 milyar kazanıyor, diğeri sadece 2 milyar dolar kazanıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SALİH CORA (Trabzon) - İki iş birbirinden farklı olduğu için fiyatları da farklıdır Haydar Bey.

HAYDAR AKAR (Devamla) - "Niye?" diye soruyorum. Buna Recep Erdoğan cevap veremedi, buna Binali Yıldırım cevap veremedi, buna diğer Ulaştırma Bakanları cevap veremedi; şimdi sizin cevap vermenizi bekliyor, saygılar sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)