Konu:Bor madeninden üretilen ve desteklenerek dünya markası hâline getirilebilecek olan temizlik ürününün reklamının yasaklandığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:34
Tarih:15/12/2019


Bor madeninden üretilen ve desteklenerek dünya markası hâline getirilebilecek olan temizlik ürününün reklamının yasaklandığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Gerçi mevcut Bakanlarla ilgili bir konu değil ama dün Ticaret Bakanlığında söz alamadık, çok önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum, onun için Grup Başkan Vekili de dinliyordur umarım.

Türkiye'nin yıllık deterjan tüketimi 500 bin ton civarında, bunun 400 bin tonu bilinen markalar tarafından üretiliyor, 100 bin tonu da "merdiven altı" diye adlandırdığımız üreticiler tarafından üretiliyor.

Dün, Boron'u ve Eti Boru konuştuk burada. 25 bin tonluk bir üretim kapasitesi var ama bugünkü geldiğimiz noktada, 2019 yılında 32 bin tona ulaştılar burada. Yalnız bir sıkıntıları var, bu sıkıntılarının çözülmesi gerekiyor. Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Özdenetim Kurulu ve Ticaret Bakanlığına bağlı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurumu, Boron reklamları yapılmasını bir yazıyla, bir uyarıyla yasaklamış ve engellemiştir. Bunun bir an evvel çözülmesi... Çünkü reklamlarda kimyasal kullanılmadığı, yüzde 60 oranında bor madeninden üretildiği ifade ediliyor. Bunu da Rekabet Kurulu, kimyasal kullanılmadığını söylediği için, Boron reklamlarını yani bordan yapılan deterjan reklamlarını yasaklamış bulunuyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - İzin verirseniz tamamlayayım.

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Akar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hatta yasaklama bir yazıyla değil, "Size ceza vereceğiz." deyip tehdit etmektedir. Bu nedenle de bir an evvel -hem Kabinenin üyeleri burada hem de AKP Grup Başkan Vekilleri burada- bu problemin çözülmesi gerekiyor. Gerçekten de bu deterjan üretimi bir dünya markası hâline getirilebilir, bunun için desteklenmeli diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.