Konu:İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerinden dolayı İç Tüzük'ün 161'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası gereğince ceza verilmesi konusunda ısrar ettiklerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:12/12/2019


İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerinden dolayı İç Tüzük'ün 161'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası gereğince ceza verilmesi konusunda ısrar ettiklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, şimdi, bugün burada yaşanan zaten istisnai bir hâldir. İstisnai hâlin akışı içerisinde zaten, İç Tüzük hükümlerine baktığınız zaman, böyle bir konuşma olduğunda ki siz duymadınız, duymuş olsaydınız, müdahil olurdunuz, o zaman bu tartışma bu kadar büyümeyebilirdi; hatip uyarılırdı temiz bir dile ve kürsüden gerçek irade beyanını, belki de özrünü duyma imkânımız olabilirdi. Fakat şu anda gördüğümüz, Grup Başkan Vekili Sayın Oluç, grubu adına özür dilemekle beraber bu yarayı açan, bu konuşmayı yapan hatip özür dilememekte, hatta ısrar etmekte beyanında.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Özür dileyecek ne var bunda ya!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Herhangi bir şey yok ortada yani siz diyorsunuz ki eğer bundan rücu ederse, pişmanlık olursa ben ceza vermeyeceğim. Aleni olarak Genel Kurul duydu. Herhangi bir şeyden vazgeçmiş değil, fikrinde ısrarcı ve şunu ifade etmek isterim.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Ne özrü dileyeceğim, ne var onda?

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR (Ağrı) - Siz her gün bize "Terörist." diyorsunuz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bakın, siz konuşmanızda dediniz ki: "Duygusal yaklaşım." Biz doğrusu duygusal bir yaklaşım içinde değiliz, bu tepkimiz hukuki bir tepkidir; altını çizmek isterim. Nefret suçuna dair bir şeyden bahsediyoruz yani artık bunların bu kürsüde söylenmesinin normal olduğunu söyleyemeyiz, kürsü masuniyeti hukuken normal olan şeyler için geçerlidir. Bunlarla alakalı olarak -bizim tepkimiz zaten- size "Başkanım, bizi duyun, lütfen tepki verin." demek için bunu yapıyoruz. Hatip ısrarla buna devam ediyor. Tabii, siz bunu duymadığınız için o tepkiyi vermediniz, o sebeple biz o on dakikanın dolmasına tahammül edemiyoruz ve bu hukuki bir tepkidir. Benim sizden ricam, ben grup adına ısrar ediyorum, İç Tüzük'ün 161'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasına göre ceza verilmesini talep ediyorum çünkü biz aleni bir özür -duyan var mı bilmiyorum- duymadık ve ben bu olayı hem kamuoyunun takdirine hem de bizi izleyen milletimizin takdirine bırakıyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)